Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-6 Zespół Chemii Porfiryn i Porfirynoidów

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Chmielewski