Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-6 Zespół Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn

Kierownik: prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński