Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-3 Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Telefon +48 71 375 7358

Kierownik: prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński