Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

Biblioteka

Telefon +48 71 375 7365

Kierownik: mgr Janina Trzeciak

Wykaz czasopism drukowanych dostępnych w Bibliotece Wydziału Chemii

 • ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 1973-2008
 • ACTA CHEMICA SCANDINAVICA 1967-1995
 • ACTA CHIMICA HUNGARICA 1968-1991
 • ACTA CHIMICA HUNGARICA. MODELS IN CHEMISTRY 1992-2000
 • ACTA CHROMATOGRAPHICA 1992-2008
 • ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SEC. A 1998-2011SEC. B 1974-2011SEC. C 1983-2011SEC. D 1993-2011
 • ACTA PHYSICA HUNGARICA 1967-1994
 • ACTA PHYSICA HUNGARICA. NEW SERIES. HEAVY ION PHYSICS 1995-2004
 • ACTA PHYSICA POLONICA SERIA A 1974-2013
 • ADVANCED MATERIALS 1992-2011
 • ADVANCES IN MOLECULAR RELAXATION PROCESSES 1967-1982
 • ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 2008-2011
 • AMINO-ACID.PEPTIDE, PROTEIN ABSTRACTS 1973-1980
 • ANALYTICAL CHEMISTRY 1973-2008
 • ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL 1959-1971
 • ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL EDITION IN ENGLISH 1969-2011
 • ANTIBIOTIKI 1974-1986
 • APPLIED ORGANOMETALLICS CHEMISTRY 1990-2009
 • APPLIED SPECTROSCOPY 1998-2019
 • APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS 1974-2009
 • AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 1973-1986
 • BERICHTE DER BUNSENGESELLSCHAFT FUR PHYSICALISCHE CHEMIE 1969-1977
 • BIOELECTROCHEMISTRY AND BIOENERGETICS 1992-2006
 • BIOORGANIC CHEMISTRY 1972-2002
 • BIOORGANIČESKAJA CHIMIJA 1975-1996
 • BULLETEIN DE L' ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES. SER. CHIM 1956-2003
 • CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 1960-1961, 1973-2009
 • CATALYSIS LETTERS 1990-2007
 • CHEMIA ANALITYCZNA 1963-2009
 • CHEMIA STOSOWANA (Pol. J. Appl. Chem.) 1973-1992
 • CHEMICA SCRIPTA 1971-1983
 • CHEMICAL ABSTRACTS 1949-2008
 • CHEMICAL BIOLOGY AND DRUG DESIGN 2006-2009
 • CHEMICAL COMMUNICATIONS 1997-2008
 • CHEMICAL COMMUNICATIONS (STOCKHOLM) 1981-1995
 • CHEMICAL PHYSICS 1974-1995
 • CHEMICAL PHYSICS LETTERS 1968-2007
 • CHEMICAL REVIEWS 1961-2007
 • CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 1973-2008
 • CHEMICKE LISTY 1968-1993
 • CHEMICKE ZVESTI 1968-1993
 • CHEMISCHE BERICHTE 1969-1996
 • CHEMISCHES ZENTRAL-BLATT 1969
 • CHEMISTRY A EUROPEAN JOURNAL 1995-2011
 • CHEMISTRY AND INDUSTRY 1959-1980
 • CHEMISTRY IN BRITAIN 1965-1995
 • CHEMPHYSCHEM 2005-2011
 • CHIMIA 1947-1995
 • CHIMIČESKAJA FIZYKA 1990-2003
 • COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS 1967-1995
 • COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 1966-2007
 • DALTON TRANSACTIONS 2003-2008
 • DISCUSSION OF THE FARADAY SOCIETY 1971-1980
 • DOKLADY AKADEMII NAUK SSSR 1956-1996
 • ELECTROANALYSIS 1999-2005
 • ELECTROCHIMICA ACTA 1973-2005
 • ELEKTROCHIMIJA 1966-2007
 • ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 1999-2005
 • EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 2003-2011
 • EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 2003-2011
 • FRESENIUS ZEITSCHRIFT f. ANALYTISCHE CHEMIE 1968-1977
 • HEAVY ION PHYSICS (ACTA PHYSICA HUNGARICA. NEW SERIES) 1995-2004
 • HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY CHEMICAL COMMUN. 1998-2002
 • INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 1973-1975SECTION A 1976-2009SECTION B 1976-2009
 • INORGANIC AND NUCLEAR CHEMISTRY LETTERS 1973-1981
 • INORGANIC CHEMISTRY 1965-2008
 • INORGANICA CHIMICA ACTA 1973-2007
 • INTERNATIONAL JOURNAL FOR RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY 1973-1976
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED RADIATION AND ISOTOPES 1973-1977
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS 1973-2007
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE AND PROTEIN RESEARCH 1990-1996
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY 1973-1995QUANTUM BIOLOGY SYMPOSIA 1974-1995QUANTUM CHEMISTRY SYMPOSIA 1973-1995
 • IZVESTIJA AKADEMII NAUK SSSR. SERIJA CHIMIČESKAJA 1955-1996
 • IZVESTIJA AKADEMII NAUK SSSR. SERIJA NEORGANICESKIE MATERIALY 1972-1996
 • IZVESTIJA SIBIRSKIEGO OTDELENIJA AKADEMII NAUK SSSR. SER. CHIM. NAUKI 1964-1992
 • JOURNAL DE CHIMIE PHYSIQUE ET PHYSICO-CHIMIE BIOLOGIQUE 1971-1999
 • JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 2007-2011
 • JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY 1997-2004
 • JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY 1999-2006
 • JOURNAL OF CATALYSIS 1973-1996
 • JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY 1994-2007
 • JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 1964-1982, 1995-2011
 • JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES 1989-1993
 • JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING 2005-2008
 • JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 1951-1981
 • JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH. PART M 1977-2002PART S 1997-2002
 • JOURNAL OF CRYSTALS AND MOLECULAR STRUCTURE 1973-1980
 • JOURNAL OF CRYSTALLOGRAPHIC AND SPECTROSCOPY RESEARCH 1983-1993
 • JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 2005-2008
 • JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY AND INTERFACIAL CHEMISTRY 1973-2007
 • JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMEN 1972-1981
 • JOURNAL OF INORGANIC AND NUCLEAR CHEMISTRY 1959-1981
 • JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 1990-2007
 • JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE 1973-2007
 • JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 1996-2008
 • JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS 1979-1994PART A 1995-2007PART B 1995-2007
 • JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 1983-2007
 • JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY 1967, 1973-1986
 • JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1973-2007
 • JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 1964-2008
 • JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 1973-2007
 • JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH 1997-2005
 • JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE 2001-2009
 • JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY 1965-1967, 1973-1996SECTION A 1997-2008SECTION B 1997-2008SECTION C 2007-2008
 • JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY 1990-2009
 • JOURNAL OF RADIOANALYTICAL CHEMISTRY 1968-1991
 • JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY 1973-2011
 • JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY 2000-2005
 • JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 1962-2008
 • JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY 1962-1966SECTION : A, B, C 1966-1969CHEMICAL COMMUNICATIONS 1969-1996DALTON TRANSACTIONS 1972-2002FARADAY TRANSACTIONS I 1972-1989FARADAY TRANSACTIONS II 1972-1989FARADAY TRANSACTIONS 1990-1998PERKIN TRANSACTIONS I 1972-2002PERKIN TRANSACTIONS II 1972-2002
 • JOURNAL OF THE INDIAN CHEMICAL SOCIETY 1962-1981
 • KINETIKA I KATALIZA 1960-2003
 • KOORDINACIONNAJA CHIMIJA 1975-2010
 • KRISTALLOGRAFIJA 1964-2010
 • LIQUID CRYSTALS 1989, 2000-2006
 • MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY 1987-2009
 • MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 1998-2002
 • METAL-BASED DRUGS 1994-2001
 • METALLOORGANIČESKAJA CHIMIJA 1990-1993
 • MODELS IN CHEMISTRY (ACTA CHIMICA HUNGARICA) 1992-2000
 • MOLECULAR BIOSYSTEMS 2005-2007
 • MOLEKULJARNAJA BIOLOGIJA 1974-1991
 • NATURE 1999-2006
 • NAUKA POLSKA 1974-1991
 • NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 1992-2008
 • NUKLEONIKA 1960-1990
 • OPTICA PURA Y APLICADA 1977-1994
 • ORGANIC AND BIOMOLECULAR CHEMISTRY 2003-2008
 • ORGANIC MAGNETIC RESONANCE 1973-1984
 • ORGANIC MASS SPECTROMETRY 1973-1980
 • ORGANOMETALLICS 1991-2008
 • OXIDATION COMMUNICATIONS 1983-2005
 • PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 1999-2008
 • POLIMERY 2009-
 • POLISH JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY 1991-1992
 • POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY 1978-2009
 • POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 1996-2018
 • POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND PHARMACY 1987-1993
 • POSTĘPY BIOCHEMII 1969-1991, 2000-2015
 • POSTĘPY FIZYKI 1956, 1960-1990, 2001-2015
 • PROBLEMY 1966-1993
 • PROBLEMY KRYMINALISTYKI 2001-
 • PROCEEDINGS OF THE CHEMICAL SOCIETY 1955-1964
 • PROCEEDINGS OF THE INDIAN. SEC.A 1973-1978PART I 1979-1988PART II 1979-1988PART III 1979-1989
 • PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE USA 1966-2009
 • PRZEMYSŁ CHEMICZNY 1950, 1955-
 • QUANTITATIVE STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIPS, INCLUDING MOL. 1992 -1995
 • RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY 1977-1982
 • RADIATION RESEARCH 1961-1984
 • RADIOCHEMICAL AND RADIOANALYTICAL LETTERS 1970-1983
 • REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS 1975-1995
 • REVUE ROUMAINE DE CHIMIE 1973-1981
 • RHODIUM EXPRESS 1993-1995
 • ROCZNIKI CHEMII 1947-1977
 • SCIENCE 2000-2006
 • SPECTROCHIMICA ACTA PART A 1973-2007PART B 1973-1989
 • SPECTROSCOPY LETTERS 1973-1982
 • ŚWIAT NAUKI 1992-
 • TEORETIČESKAJA I EKSPERIMENTALNAJA CHIMIJA 1968-1992
 • TETRAHEDRON 1957-1990
 • TETRAHEDRON ASYMMETRY 1990-2007
 • TETRAHEDRON LETTERS 1960-1995
 • THEORETICA CHIMICA ACTA 1965-1997
 • TRANSACTIONS OF THE FARADAY SOCIETY 1959-1971
 • TRANSITION METAL CHEMISTRY 1992-2003
 • UKRAINSKIJ CHIMIČESKIJ ŽURNAL 1964-1994
 • USPECHI CHIMII 1952-1996
 • VESTNIK LENINGRADSKOGO UNIVERSITETA. SER. FIZIKII CHIMII 1962-1991
 • WIADOMOŚCI CHEMICZNE 1948-
 • ZAVODSKAJA LABORATORIA 1958-1990
 • Z ZAGADNIEŃ NAUK SĄDOWYCH 2005-2014
 • ZEITSCHRIFT F. ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE 1955-1995
 • ZEITSCHRIFT F. NATURFORSCHUNG. TEIL. B 1980-1989
 • ZEITSCHRIFT F. PHYSIKALISCHE CHEMIE. NEUE FOLGE 1969-1995
 • ŽURNAL ANALYTIČESKOJ CHIMII 1954-1996
 • ŽURNAL FIZIČESKOJ CHIMII 1955-2009
 • ŽURNAL NEORGANIČESKOJ CHIMII 1958-1992
 • ŽURNAL OBŠČEJ CHIMII 1954-1996
 • ŽURNAL ORGANIČESKOJ CHIMII 1971-2007
 • ŽURNAL PRIKLADNOJ CHIMII 1954-1996
 • ŽURNAL PRIKLADNOJ SPEKTROSKOPII 1968-1993
 • ŽURNAL STRUKTURNOJ CHIMII 1962-2002