Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

Biblioteka

Telefon +48 71 375 7365

Kierownik: mgr Janina Trzeciak

Bazy biblioteczne

Przegląd baz danych Bazy bibliograficze: Bazy bibliograficzno-abstraktowe: Bazy bibliograficzno-abstraktowe, pełnotekstowe: Bazy pełnotekstowe: Inne bazy