University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

Library

Phone +48 71 375 7365

Head: Janina Trzeciak, M.Sc.

List of printed journals available at the Library of the Faculty of Chemistry