Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-13 Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Telefon +48 71 375 7128

Kierownik: dr Wojciech Gil

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Eugeniusz Zych