Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-13 Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Telefon +48 71 375 7128

Kierownik: dr Wojciech Gil