Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-4 Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego

Telefon +48 71 375 7324

Kierownik: dr Agnieszka Lewińska