Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Zdzisław Siatecki
(pracownik emerytowany)
Telefon
+48 71 375 7391
Pokój
808a (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 1973, Dr 1982
Konsultacje
Wtorki 12:00-14:00, pokój 808a (w wysokim budynku)
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 10.01

Liczba publikacji: 8

1. Jaszewski Adrian, Siatecki Zdzisław, Jezierska Julia
EPR spectroscopy and hybrid density functional studies of dialkoxyphosphinyl-phenyl iminoxy radicals.
Chemical Physics Letters, 2000, 331, 403-412
IF: 2.364

2. Lisowski Jerzy, Starynowicz Przemysław, Jezierski Adam, Siatecki Zdzisław
Tetrameric nickel(II) complex with diethyl 1-hydroxyiminobenzylphosphonate.
Polyhedron, 1996, 15, 3589-3593
IF: 1.324
10.1016/0277-5387(96)00071-X

3. Chmielewski Piotr J., Jezierski Adam, Siatecki Zdzisław, Sienkiewicz Jacek
An ESR study on formation of iminoxy free radicals - solvent effect on hyperfine splitting constants.
Radiation Physics and Chemistry, 1995, 45, 891-897
IF: 0.643

4. Siatecki Zdzisław, Chmielewski Piotr J., Jezierski Adam
31 P hyperfine interaction in a new type of phosphorus-containing iminoxy free radicals. An ESR study.
Magnetic Resonance in Chemistry, 1992, 30, 163-168
IF: 1

5. Chmielewski Piotr J., Jezierski Adam, Siatecki Zdzisław
Iminoxy free radicals derived from diethyl (1-hydroxyimino)phosphonates. An EPR study.
Journal of the Chemical Society-Perkin Transactions 2: Physical Organic Chemistry, 1992, 1421-1424
IF: 1.218

6. Sawka-Dobrowolska Wanda, Siatecki Zdzisław, Sobczak Jarosław M.
Structure of 2-[1-(2-thienyl)ethylideneamino]phenol.
Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry, 1990, C46, 1691-1693
IF: 0.459

7. Bal Wojciech, Bertini I., Kozłowski Henryk, Monnanni R., Scozzafava A., Siatecki Zdzisław
The unusual behavior of the inhibitor S(+)(1-amino-2-phenylethyl)phosphonic acid towards carboxypeptidase A.
Journal of Inorganic Biochemistry, 1990, 40, 227-235
IF: 1.018

8. Kiss T., Farkas Eniko, Kozłowski Henryk, Siatecki Zdzisław, Kafarski Paweł, Lejczak B.
Complexes of aminophosphonates. Part 3. Copper(II) complexes of several monophosphono and diphosphono dipeptides.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1989, 1053-1057
IF: 1.984