Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZD-10 Zakład Zastosowań Informatyki w Chemii

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Czarnecki