Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Mirosław Czarnecki
Stanowisko

profesor nadzwyczajny

Telefon
+48 71 375 7238
Pokój
302a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 1981, Dr 1989, Dr hab. 2001, Prof. 2010
Konsultacje

Piątek 11-13, p. 302a

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 192.057

Liczba publikacji: 81

1. Olsztyńska-Janus Sylwia, Pietruszka A., Kiełbowicz Z., Czarnecki Mirosław A.
ATR-IR study of skin components: lipids, proteins and water. Part I: temperature effect.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 188, 37-49
IF: 2.536
10.1016/j.saa.2017.07.001

2. Wrzeszcz Władysław, Mazurek Sylwester, Szostak Roman, Tomza Paweł, Czarnecki Mirosław A.
Microheterogeneity in CH3OH/CD3OH mixture.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 188, 349-354
IF: 2.536
10.1016/j.saa.2017.07.030

3. Kwaśniewicz Michał, Czarnecki Mirosław A.
The effect of chain length on mid-infrared and near-infrared spectra of aliphatic I-alcohols.
Applied Spectroscopy, 2018, 72, 288-296
IF: 1.529
10.1177/0003702817732253

4. Grabska Justyna, Czarnecki Mirosław A., Beć Krzysztof B., Ozaki Yukihiro
Spectroscopic and quantum mechanical calculation study of the effect of isotopic substitution on NIR spectra of methanol.
Journal of Physical Chemistry A, 2017, 121, 7925-7936
IF: 2.847
10.1021/acs.jpca.7b08693

5. Wrzeszcz Władysław, Tomza Paweł, Kwaśniewicz Michał, Mazurek Sylwester, Czarnecki Mirosław A.
Microheterogeneity in binary mixtures of aliphatic alcohols and alkanes : ATR-IR/NIR spectroscopic and chemometric studies.
RSC Advances, 2016, 6, 94294-94300
IF: 3.108
10.1039/C6RA18692K

6. Wrzeszcz Władysław, Tomza Paweł, Kwaśniewicz Michał, Mazurek Sylwester, Szostak Roman, Czarnecki Mirosław A.
Microheterogeneity in binary mixtures of methanol with aliphatic alcohols: ATR-IR/NIR spectroscopic, chemometrics and DFT studies.
RSC Advances, 2016, 6, 37195-37202
IF: 3.108
10.1039/C6RA04595B

7. Czarnecki Mirosław A., Morisawa Yusuke, Futami Yoshisuke, Ozaki Yukihiro
Advances in molecular structure and interaction studies using near-infrared spectroscopy.
Chemical Reviews, 2015, 115, 9707-9744
IF: 37.369
10.1021/cr500013u

8. Tomza Paweł, Czarnecki Mirosław A.
Microheterogeneity in binary mixtures of propyl alcohols with water: NIR spectroscopic, two-dimensional correlation and multivariate curve resolution study.
Journal of Molecular Liquids, 2015, 209, 115-120
IF: 2.74
10.1016/j.molliq.2015.05.033

9. Kwaśniewicz Michał, Czarnecki Mirosław A.
MIR and NIR group spectra of n-alkanes and 1-chloroalkanes.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 143, 165-171
IF: 2.653
10.1016/j.saa.2015.01.134

10. Czarnecki Mirosław A.
Resolution enhancement in second-derivative spectra.
Applied Spectroscopy, 2015, 69, 67-74
IF: 1.798
10.1366/14-07568

11. Chen Yujing, Morisawa Yusuke, Futami Yoshisuke, Czarnecki Mirosław A., Wang Hai-Shui, Ozaki Yukihiro
Combined IR/NIR and density functional theory calculations analysis of the solvent effects on frequencies and intensities of the fundamental and overtones of the C=O stretching vibrations of acetone and 2-hexanone.
Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 2576-2583
IF: 2.693
10.1021/jp411855b

12. Osiecka Natalia, Czarnecki Mirosław A., Galewski Zbigniew, Massalska-Arodź Maria
FT-IR and two-dimensional correlation analysis of the liquid crystalline phase transitions in the 4-bromobenzylidene-4'-alkyloxyanilines.
Journal of Physical Chemistry B, 2013, 117, 10612-10618
IF: 3.377
10.1021/jp4042155

13. Chen Yujing, Ozaki Yukihiro, Czarnecki Mirosław A.
Molecular structure and hydrogen bonding in pure liquid ethylene glycol and ethylene glycol-water mixtures studied using NIR spectroscopy.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 18694-18701
IF: 4.198
10.1039/c3cp52146j

14. Czarnecki Mirosław A.
Frequency shift or intensity shift? The origin of spectral changes in vibrational spectra.
Vibrational Spectroscopy, 2012, 58, 193-198
IF: 1.747

15. Czarnecki Mirosław A.
Molecular structure and hydrogen bonding in 1,2-diaminopropane and 1,3-diaminopropane and their binary mixtures with water studied by NIR spectroscopy and DFT calculations.
Vibrational Spectroscopy, 2012, 62, 207-216
IF: 1.747

16. Czarnecki Mirosław A.
Determination of relative rate of spectral events by novel modification of two-dimensional correlation spectroscopy.
Analytica Chimica Acta, 2011, 702, 72-80
IF: 4.55

17. Czarnecki Mirosław A.
Two-dimensional correlation analysis of hydrogen-bonded systems: basic molecules.
Applied Spectroscopy Reviews, 2011, 46, 67-103
IF: 3.385

18. Czarnecki Mirosław A., Muszyński Andrzej S., Troczyńska Helena
Molecular structure and hydrogen bonding in liquid cyclohexanol and cyclohexanol/water mixtures studied by FT-NIR spectroscopy and DFT calculations.
Journal of Molecular Structure, 2010, 974, 60-67
IF: 1.599

19. Haufa Krzysztof Z., Czarnecki Mirosław A.
Molecular structure and hydrogen bonding of 2-aminoethanol, 1-amino-2-propanol, 3-amino-1-propanol, and binary mixtures with water studied by Fourier transform near- infrared spectroscopy and density functional theory calculations.
Applied Spectroscopy, 2010, 64, 351-358
IF: 1.729

20. Pi F., Shinzawa H., Czarnecki Mirosław A., Iwahashi M., Suzuki M., Ozaki Yukihiro
Self-assembling of oleic acid (cis-9-octadecenoic acid) and linoleic acid ( (cis-9-cis-12-octadecadienoic acid) in ethanol studied by time-dependent attenuated total reflectance (ATR) infrared (IR) and two-dimensional (2D) correlation spectroscopy.
Journal of Molecular Structure, 2010, 974, 40-45
IF: 1.599

21. Haufa Krzysztof Z., Czarnecki Mirosław A.
Effect of temperature and water content on the structure of 1,2-propanediol and 1,3-propanediol: near-infrared spectroscopic study.
Vibrational Spectroscopy, 2009, 51, 80-85
IF: 1.931

22. Czarnecki Mirosław A., Wojtków Dagmara
Effect of varying water content on the structure of butyl alcohol/water mixtures:FT-NIR two-dimensional correlation and chemometric studies.
Journal of Molecular Structure, 2008, 883-884, 203-208
IF: 1.594

23. Michniewicz Natalia, Muszyński Andrzej S., Wrzeszcz Władysław, Czarnecki Mirosław A., Golec Barbara, Hawranek Jerzy P., Mielke Zofia
Vibrational spectra of liquid 1-propanol.
Journal of Molecular Structure, 2008, 887, 180-186
IF: 1.594

24. Orzechowski Kazimierz, Pajdowska Maria, Czarnecki Mirosław A., Kaatze U.
Complexation and proton transfer in the binary system propionic acid-triethylamine. Evidence from the composition dependencies of mixture properties.
Journal of Molecular Liquids, 2007, 133, 11-16
IF: 0.982

25. Michniewicz Natalia, Czarnecki Mirosław A., Hawranek Jerzy P.
Near-infrared spectroscopic study of liquid propanols.
Journal of Molecular Structure, 2007, 844-845, 181-185
IF: 1.486

26. Wojtków Dagmara, Czarnecki Mirosław A.
Two-dimensional attenuated total reflection infrared and near-infrared correlation study of the structure of butyl alcohol/water mixtures.
Applied Spectroscopy, 2007, 61, 928-934
IF: 1.902

27. Wojtków Dagmara, Czarnecki Mirosław A.
Effect of temperature and concentration on the structure of sec-butyl alcohol and isobutyl alcohol/water mixtures: near-infrared spectroscopic study.
Journal of Physical Chemistry A, 2006, 110, 10552-10557
IF: 3.047

28. Czarnecki Mirosław A., Wojtków Dagmara, Haufa Krzysztof
Rotational isomerism of butanols: infrared, near-infrared and DFT study.
Chemical Physics Letters, 2006, 431, 294-299
IF: 2.462

29. Czarnecki Mirosław A., Haufa Krzysztof
Effect of temperature and concentration on the structure of N-methylacetamide-water complexes: near-infrared spectroscopic study.
Journal of Physical Chemistry A, 2005, 109, 1015-1021
IF: 2.898

30. Wojtków Dagmara, Czarnecki Mirosław A.
Effect of temperature and concentration on the structure of tert-butyl alcohol/water mixtures: near-infrared spectroscopic study.
Journal of Physical Chemistry A, 2005, 109, 8218-8224
IF: 2.898

31. Czarnecki Mirosław A.
Study on self-association of octanols by two-dimensional FT-NIR correlation spectroscopy.
Vibrational Spectroscopy, 2004, 36, 237-239
IF: 1.441

32. Czarnecki Mirosław A., Wojtków Dagmara
Two-dimensional FT-NIR correlation study of hydrogen bonding in the butan-1-ol/ water system.
Journal of Physical Chemistry A, 2004, 108, 2411-2417
IF: 2.639

33. Czarnecki Mirosław A., Orzechowski Kazimierz
Effect of temperature and concentration on self-association of octan-3-ol studied by vibrational spectroscopy and dielectric measurements.
Journal of Physical Chemistry A, 2003, 107, 1119-1126
IF: 2.792

34. Czarnecki Mirosław A.
Near-infrared spectroscopic study of hydrogen bonding in chiral and racemic octan-2-ol.
Journal of Physical Chemistry A, 2003, 107, 1941-1944
IF: 2.792

35. Czarnecki Mirosław A.
Near-infrared spectroscopic study of self-association of octanoic acid.
Chemical Physics Letters, 2003, 368, 115-120
IF: 2.438

36. Czarnecki Mirosław A.
Some comments on the application of two-dimensional correlation spectroscopy and normalization of the dynamic spectra.
Applied Spectroscopy, 2003, 57, 107-109
IF: 1.717

37. Czarnecki Mirosław A.
Two-dimensional correlation spectroscopy: effect of reference spectrum on noise-free and noisy spectra.
Applied Spectroscopy, 2003, 57, 991-995
IF: 1.717

38. Szostak Magdalena M., Czarnecki Mirosław A.
Thermal and near-IR photochemical generation of polarons in m-nitroaniline crystals. Application of 2D correlation FT-NIR spectroscopy.
Polish Journal of Chemistry, 2002, 76, 419-433
IF: 0.528

39. Czarnecki Mirosław A.
Effect of temperature and concentration on self-association of octan-1-ol studied by two-dimensional fourier transform near-infrared correlation spectroscopy.
Journal of Physical Chemistry A, 2000, 104, 6356-6361
IF: 2.754

40. Iwahashi M., Suzuki M., Katayama N., Matsuzawa H., Czarnecki Mirosław A., Ozaki Yukihiro, Wakisaka A.
Molecular self-assembling of butan-1-ol,butan-2-ol, and 2-methylpropan-2-ol in carbon tetrachloride solutions as observed by near-infrared spectroscopic measurements.
Applied Spectroscopy, 2000, 54, 268-276
IF: 1.948

41. Czarnecki Mirosław A., Czarnik-Matusewicz Bogusława, Ozaki Yukihiro, Iwahashi M.
Resolution enhancement and band assignments for the first overtone of OH(D) stretching modes of butanols by two-dimensional near-infrared correlation spectroscopy. 3.Thermal dynamics of hydrogen bonding in butan-1-(ol-d) and 2-methylpropan-2-(ol-d) in the pure liquid states.
Journal of Physical Chemistry A, 2000, 104, 4906-4911
IF: 2.754

42. Czarnecki Mirosław A.
Two-dimensional correlation analysis of the second overtone of the ν(OH) mode of octan-1-ol in the pure liquid phase.
Applied Spectroscopy, 2000, 54, 1767-1770
IF: 1.948

43. Czarnecki Mirosław A.
Two-dimensional correlation spectroscopy: effect of band position, width, and intensity changes on correlation intensities.
Applied Spectroscopy, 2000, 54, 986-993
IF: 1.948

44. Maeda H., Wang Y., Ozaki Yukihiro, Suzuki M., Czarnecki Mirosław A., Iwahashi M.
A near-infrared study of hydrogen bonds in alcohols-comparison of chemometrics and spectroscopic analysis.
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 1999, 45, 121-130
IF: 1.657

45. Iwahashi M., Ikumi M., Matsuzawa H., Moroi Y., Czarnecki Mirosław A., Ozaki Yukihiro
Molecular self-assembling of chiral and racemic butan-2-ol in carbon tetrachloride solutions.
Vibrational Spectroscopy, 1999, 20, 113-119
IF: 0.848

46. Czarnecki Mirosław A., Ozaki Yukihiro
The temperature-induced changes in hydrogen bonding of decan-1-ol in the pure liquid phase studied by two-dimensional Fourier transform near-infrared correlation spectroscopy.
Physical Chemistry Chemical Physics, 1999, 1, 797-800
IF: 1.848

47. Czarnecki Mirosław A.
Two-dimensional correlation spectroscopy : effect of normalization of the dynamic spectra.
Applied Spectroscopy, 1999, 53, 1392-1397
IF: 2.084

48. Czarnecki Mirosław A., Wu P., Siesler H. W.
2D FT-NIR and FT-IR correlation analysis of temperature-induced changes of nylon 12.
Chemical Physics Letters, 1998, 283, 326-332
IF: 2.257

49. Czarnecki Mirosław A.
Interpretation of two-dimensional correlation spectra: science or art.
Applied Spectroscopy, 1998, 52, 1583-1590
IF: 1.917

50. Czarnecki Mirosław A., Maeda H., Ozaki Yukihiro, Suzuki M., Iwahashi M.
Resolution enhancement and band assignments for the first overtone of OH stretching mode of butanols by two-dimensional near-infrared correlation spectroscopy. Part I: sec-butanol..
Applied Spectroscopy, 1998, 52, 994-1000
IF: 1.917

51. Czarnecki Mirosław A., Maeda H., Ozaki Yukihiro, Suzuki M., Iwahashi M.
Resolution enhancement and band assignments for the first overtone of OH stretching modes of butanols by two-dimensional near-infrared correlation spectroscopy.2.Thermal dynamics of hydrogen bonding in n- and tert-butyl alcohol in the pure liquid states.
Journal of Physical Chemistry A, 1998, 102, 9117-9123
IF: 1.95

52. Czarnecki Mirosław A., Okretic S., Siesler H. W.
The switching process in a ferroelectric liquid crystalline side-chain polymer by time-resolved step-scan FT-IR spectroscopy and 2D correlation analysis.
Vibrational Spectroscopy, 1998, 18, 17-23
IF: 1.014

53. Katayama N., Czarnecki Mirosław A., Satoh M., Watanabe T., Ozaki Yukihiro
Asynchronous time-resolved FT-IR study of the dynamical behavior of ferroelectric liquid crystal with a tolane ring.
Applied Spectroscopy, 1997, 51, 487-490
IF: 1.848

54. Taniike K., Katayama N., Sato T., Ozaki Yukihiro, Czarnecki Mirosław A., Satoh M., Watanabe T., Yasuda A.
Electric-field-induced reorientation of a ferroelectric liquid crystal with a tolane ring, (S)-4-methylhexyl-4-[4-(decyloxy) phenylethynyl}-2-fluorobenzoate studied by time-resolved FT-IR.
Microchimica Acta, 1997, 14, 581-583
IF: 1.087

55. Czarnecki Mirosław A., Okretic S., Siesler H. W.
Reorientation of nematic liquid-crystals and liquid-crystalline polymers in an electric field studied by FT-IR time-resolved spectroscopy and 2D-correlation analysis.
Journal of Physical Chemistry B, 1997, 101, 374-380
IF: 3.392

56. Czarnecki Mirosław A., Jordanov B., Okretic S., Siesler H. W.
Two-dimensional correlation analysis of time-resolved step-scan FT-IR spectra of a liquid crystalline guest-host system in an electric field.
Applied Spectroscopy, 1997, 51, 1698-1702
IF: 1.848

57. Czarnecki Mirosław A., Ozaki Yukihiro
Determination of integrated intensities of overlapped IR bands by curve-fitting, Fourier self-deconvolution and a combination of both methods.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 1996, 52, 1593-1601
IF: 0.83

58. Shilov S. V., Okretic S., Siesler H. W., Czarnecki Mirosław A.
Segmental mobility of liquid crystals and liquid crystalline polymers in an electric field: a study by time-resolved rapid-scan and step-scan FTIR spectroscopy.
Applied Spectroscopy Reviews, 1996, 31, 125-165
IF: 1.35

59. Liu Y., Czarnecki Mirosław A., Ozaki Yukihiro, Suzuki M., Iwahashi M.
Determination of the molar absorption coefficient for the second overtone of an OH stretching mode of Z-9-otadecen-1-ol.
Vibrational Spectroscopy, 1995, 9, 221-224
IF: 1.138

60. Czarnecki Mirosław A., Katayama N., Satoh M., Watanabe T., Ozaki Yukihiro
Dynamical behavior of surface-stabilized states of ferroelectric liquid crystals in electric field studied by time-resolved FT-IR spectroscopy.
Journal of Physical Chemistry, 1995, 99, 14101-14107
IF: 3.395

61. Liu Y., Maeda H., Ozaki Yukihiro, Czarnecki Mirosław A., Suzuki M., Iwahashi M.
FT-near-IR and FT-IR studies of cis-9-octadecen-1-ol: molar absorption coefficient of a band due to the first overtone of the stretching mode of the terminal OH group and comparison of anharmonicity of an OH stretching mode among the monomeric and associa.
Applied Spectroscopy, 1995, 49, 1661-1668
IF: 1.531

62. Ozaki Yukihiro, Liu Y., Czarnecki Mirosław A., Noda I.
FT-NIR spectroscopy of some long-chain fatty acids and alcohols.
Macromolecular Symposia, 1995, 94, 51-59
IF: 0.73

63. Czarnecki Mirosław A., Czarnecka Maria, Liu Y., Ozaki Yukihiro, Suzuki M., Iwahishi M.
FT-NIR study of dissociation of decan-1-ol in the liquid phase - I.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 1995, 51A, 1005-1015
IF: 0.875

64. Iwahashi M., Suzuki M., Czarnecki Mirosław A., Liu Y., Ozaki Yukihiro
Near-IR molar absorption coefficient for the OH-stretching mode of cis-9-octadecenoic acid and dissociation of the acid dimers in the pure liquid state.
Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, 1995, 91, 697-701
IF: 1.771

65. Iwahashi M., Hachiya N., Hayashi Y., Matsuzawa H., Liu Y., Czarnecki Mirosław A., Ozaki Yukihiro, Horiuchi T., Suzuki M.
Self-association of cis-9-octadecen-1-ol in the pure liquid state and in decane solutions as observed by viscosity, self-diffusion, nuclear magnetic resonance, electron spin resonance and near-infrared spectroscopic measurements.
Journal of Physical Chemistry, 1995, 99, 4155-4161
IF: 3.395

66. Borchman D., Ozaki Yukihiro, Lamba O. P., Byrdwell W. C., Czarnecki Mirosław A., Yappert M. C.
Structural characterization of clear human lens lipid membranes by near-infrared Fourier transform Raman spectroscopy.
Current Eye Research, 1995, 14, 511-515
IF: 1.285

67. Noda I., Liu Y., Ozaki Yukihiro, Czarnecki Mirosław A.
Two-dimensional Fourier transform near-infrared correlation spectroscopy studies of temperature-dependent spectral variations of oleyl alcohol.
Journal of Physical Chemistry, 1995, 99, 3068-3073
IF: 3.395

68. Czarnecki Mirosław A., Czarnecka Maria, Ozaki Yukihiro, Iwahashi M.
Are the integrated absorption coefficients temperature dependent? FT-NIR study of the first overtone of the OH stretching mode of octanoic acid.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 1994, 50A, 1521-1528
IF: 0.76

69. Liu Y., Czarnecki Mirosław A., Ozaki Yukihiro
Fourier transform near-infrared spectra of N-methylacetamide: dissociation and thermodynamic properties in pure liquid form and in CCl4 solutions.
Applied Spectroscopy, 1994, 48, 1095-1101
IF: 1.408

70. Hawranek Jerzy P., Wrzeszcz Władysław, Czarnecki Mirosław A.
The infrared dielectric function of liquid CDCl3.
Journal of Molecular Structure, 1994, 321, 131-136
IF: 0.837

71. Higashi A., Czarnecki Mirosław A., Ozaki Yukihiro
Infrared study of solids and cast films of long-chain fatty acids.
Thin Solid Films, 1993, 230, 203-208
IF: 1.141

72. Czarnecki Mirosław A., Liu Y., Ozaki Yukihiro, Suzuki M., Iwahashi M.
Potential of fourier transform near-infrared spectroscopy in studies of the dissociation of fatty acids in the liquid phase.
Applied Spectroscopy, 1993, 47, 2162-2168
IF: 1.597

73. Czarnecki Mirosław A., Ozaki Yukihiro, Suzuki M., Iwahashi M.
Quantitative study of the dissociation of dimeric cis-9,cis-12-octadecadienoic acid in pure liquid by the FT-IR liquid film technique.
Applied Spectroscopy, 1993, 47, 2157-2161
IF: 1.597

74. Borchman D., Lamba O. P., Ozaki Yukihiro, Czarnecki Mirosław A.
Raman structural characterization of clear human lens lipid membranes.
Current Eye Research, 1993, 12, 279-284
IF: 0.962

75. Katayama N., Czarnecki Mirosław A., Ozaki Yukihiro, Murashiro K., Kikuchi M., Saito S., Demus D.
Time-resolved FT-IR study of 5-(2-fluoroalkoxy)-2-(4-n-alkylphenyl)-pyrimidine.
Ferroelectrics, 1993, 147, 441-445

76. Czarnecki Mirosław A., Katayama N., Ozaki Yukihiro, Satoh M., Yoshio K., Watanabe T., Yanagi T.
Time-resolved FT-IR study on reorientation of ferroelectric liquid crystal, (S)-4-methylhexyl 4-[4-(decyloxy) phenylethynyl]-2-fluorobenzate.
Applied Spectroscopy, 1993, 47, 1382-1385
IF: 1.597

77. Liu Y., Czarnecki Mirosław A., Ozaki Yukihiro, Suzuki M., Iwahashi M.
Usefulness of the second overtone of the OH stretching mode for the study of the dissociation of hydrogen-bonded Z-9-octadecen-1-ol in the pure liquid state.
Applied Spectroscopy, 1993, 47, 2169-2171
IF: 1.597

78. Czarnecki Mirosław A., Hawranek Jerzy P., Wrzeszcz Władysław
Thin film transmission spectra of liquid CDCl3 in the infrared.
Journal of Molecular Structure, 1992, 275, 111-121
IF: 0.943

79. Czarnecki Mirosław A., Hawranek Jerzy P.
Infrared dispersion and vibrational intensities of liquid CD3I.
Zeitschrift für Physikalische Chemie - International Journal of Research in Physical Chemistry and Chemical Physics, 1991, 171, 179-189
IF: 0.227

80. Czarnecki Mirosław A., Hawranek Jerzy P.
IR dispersion of liquid CH3I. I. Optical constants and integrated intensities.
Acta Physica Polonica A, 1991, 79, 437-450
IF: 0.343

81. Czarnecki Mirosław A., Hawranek Jerzy P.
Infrared dispersion and vibrational intensities of liquid trichloroacetonitrile.
Journal of Molecular Liquids, 1990, 46, 151-163
IF: 0.628