Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-15a Zespół Chemometrii i Spektroskopii Stosowanej

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Czarnecki