Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Justyna Krupa
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7354
Pokój
116 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2010, Dr 2014
Konsultacje

Piątek 1000-1200

Inne funkcje
Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 28.057

Liczba publikacji: 10

1. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Structural and spectroscopic properties of complexes formed between HNCS and SO2 in low temperature matrices.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2017, 183, 144-149
IF: 2.536
10.1016/j.saa.2017.04.049

2. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
New aspects of UV photolysis of hydrogen peroxide : nitrogen matrix isolation FTIR and theoretical studies.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2016, 330, 134-139
IF: 2.625
10.1016/j.jphotochem.2016.07.033

3. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Structure of isothiocyanic acid dimers. Theoretical and FTIR matrix isolation studies.
Chemical Physics Letters, 2016, 652, 46-49
IF: 1.815
10.1016/j.cplett.2016.04.031

4. Krupa Justyna, Kosendiak Iwona, Wierzejewska Maria
New data on photochemistry of the interstellar molecule: HNCS. Identification of the S···HCN complex.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 22431-22437
IF: 4.449
10.1039/C5CP03663A

5. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
UV-tunable laser induced photolysis of matrix isolated anisole.
Chemical Physics Letters, 2015, 618, 219-224
IF: 1.86
10.1016/j.cplett.2014.11.020

6. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Carboxylic group and its tetrazolyl isostere in one molecule. Matrix isolation FTIR and DFT studies on thermal decomposition and photochemistry of (tetrazol-5-yl)acetic acid.
Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 2072-2082
IF: 2.693
10.1021/jp5001804

7. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Photochemical transformations of 5-methyltetrazole. Matrix isolation FTIR and DFT studies.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2014, 277, 37-44
IF: 2.495
10.1016/j.jphotochem.2013.12.011

8. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Nunes Cláudio M., Fausto Rui
UV-tunable laser induced phototransformations of matrix isolated anethole.
Journal of Chemical Physics, 2014, 140, 1-10
IF: 2.952
10.1063/1.4867896

9. Krupa Justyna, Olbert-Majkut Adriana, Reva I. D., Fausto Rui, Wierzejewska Maria
Ultraviolet-tunable laser induced phototransformations of matrix isolated isoeugenol and eugenol.
Journal of Physical Chemistry B, 2012, 116, 11148-11158
IF: 3.607

10. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Olbert-Majkut Adriana, Podruczna Marta, Bronisz Robert, Wierzejewska Maria
Conformational properties and photochemistry of tetrazolylpyridines in low temperature matrices. Spectroscopic evidence for the photochemical carbon-to-nitrogen rearrangement.
Tetrahedron, 2011, 67, 8572-8582
IF: 3.025