Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Justyna Krupa
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7354
Pokój
116 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2010, Dr 2014
Konsultacje
czwartek 10:00-12:00 pokój 116 (budynek wysoki) ewentualnie MS Teams
Inne funkcje
Opiekun 1 roku, II stopnia kierunek Chemia, specjalność Analityka Instrumentalna 2022-2024Opiekun 1 i 2 roku, II stopnia kierunek Chemia, specjalność chemia fizyczna 2020-2022Członek Komisji ds. Przyznawania Tytułu MagistraPrzewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2017/2018, 2016/2017
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 78.453

Liczba publikacji: 24

1. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Lundell Jan
Experimental FTIR-MI and Theoretical Studies of Isocyanic Acid Aggregates
Molecules, 2023, 28, 1430/1-1430/14
IF: 4.6
10.3390/molecules28031430

2. Mucha Karolina, Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Structure and IR spectroscopic properties of complexes of 1,2,4-triazole and 3-amino-1,2,4-triazole with dinitrogen isolated in solid argon
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2023, 285, 121901/1-121901/10
IF: 4.4
10.1016/j.saa.2022.121901

3. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Lundell Jan
Matrix isolation FTIR and theoretical study of weakly bound complexes of isocyanic acid with nitrogen.
Molecules, 2022, 27, 495/1-495/16
IF: 4.6
10.3390/molecules27020495

4. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Lundell Jan
Structure and IR spectroscopic properties of HNCO complexes with SO2 isolated in solid argon.
Molecules, 2021, 26, 6441/1-6441/13
IF: 4.927
10.3390/molecules26216441

5. Krupa Justyna, Kosendiak Iwona, Wierzejewska Maria, Ahokas Jussi, Lundell Jan
UV laser induced photolysis of glycolic acid isolated in argon matrices.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2021, 412, 113236/1-113236/6
IF: 5.141
10.1016/j.jphotochem.2021.113236

6. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria
FTIR matrix isolation studies of thermal decomposition of 1,2,4-triazolyl-3-carboxylic acid.
Journal of Molecular Structure, 2020, 1209, 127938/1-127938/7
IF: 3.196
10.1016/j.molstruc.2020.127938

7. Kosendiak Iwona, Ahokas Jussi M. E., Krupa Justyna, Lundell Jan, Wierzejewska Maria
Complexes of glycolic acid with nitrogen isolated in argon matrices. I. Structures and thermal effects.
Molecules, 2019, 24, 3262/1-3262/13
IF: 3.267
10.3390/molecules24183262

8. Kosendiak Iwona, Ahokas Jussi M. E., Krupa Justyna, Lundell Jan, Wierzejewska Maria
Complexes of glycolic acid with nitrogen isolated in argon matrices. II. Vibrational overtone excitations
Molecules, 2019, 24, 3245/1-3245/11
IF: 3.267
10.3390/molecules24183245

9. Ahokas Jussi M. E., Kosendiak Iwona, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Lundell Jan
Raman spectroscopy of glycolic acid complexes with N2.
Journal of Molecular Structure, 2019, 1183, 367-372
IF: 2.463
10.1016/j.molstruc.2019.01.080

10. Zhang Hongli, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Biczysko Małgorzata
The role of dispersion and anharmonic corrections in conformational analysis of flexible molecules : the allyl group rotamerization of matrix isolated safrole.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2019, 21, 8352-8364
IF: 3.43
10.1039/c9cp00926d

11. Ahokas Jussi M. E., Kosendiak Iwona, Krupa Justyna, Lundell Jan, Wierzejewska Maria
FTIR matrix isolation and theoretical studies of glycolic acid dimers.
Journal of Molecular Structure, 2018, 1163, 294-299
IF: 2.12
10.1016/j.molstruc.2018.03.019

12. Ahokas Jussi M. E., Kosendiak Iwona, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Lundell Jan
High vibrational overtone excitation-induced conformational isomerization of glycolic acid in solid argon matrix.
Journal of Raman Spectroscopy, 2018, 49, 2036-2045
IF: 2.809
10.1002/jrs.5474

13. Biczysko Małgorzata, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Theoretical studies of atmospheric molecular complexes interacting with NIR to UV light.
Faraday Discussions, 2018, 212, 421-441
IF: 3.712
10.1039/c8fd00094h

14. Krupa Justyna, Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria
UV laser-induced photolysis of matrix isolated o-guaiacol.
Journal of Molecular Structure, 2018, 1172, 55-64
IF: 2.12
10.1016/j.molstruc.2018.05.098

15. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Structural and spectroscopic properties of complexes formed between HNCS and SO2 in low temperature matrices.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2017, 183, 144-149
IF: 2.88
10.1016/j.saa.2017.04.049

16. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
New aspects of UV photolysis of hydrogen peroxide : nitrogen matrix isolation FTIR and theoretical studies.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2016, 330, 134-139
IF: 2.625
10.1016/j.jphotochem.2016.07.033

17. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Structure of isothiocyanic acid dimers. Theoretical and FTIR matrix isolation studies.
Chemical Physics Letters, 2016, 652, 46-49
IF: 1.815
10.1016/j.cplett.2016.04.031

18. Krupa Justyna, Kosendiak Iwona, Wierzejewska Maria
New data on photochemistry of the interstellar molecule: HNCS. Identification of the S···HCN complex.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 22431-22437
IF: 4.449
10.1039/C5CP03663A

19. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
UV-tunable laser induced photolysis of matrix isolated anisole.
Chemical Physics Letters, 2015, 618, 219-224
IF: 1.86
10.1016/j.cplett.2014.11.020

20. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Carboxylic group and its tetrazolyl isostere in one molecule. Matrix isolation FTIR and DFT studies on thermal decomposition and photochemistry of (tetrazol-5-yl)acetic acid.
Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 2072-2082
IF: 2.693
10.1021/jp5001804

21. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Photochemical transformations of 5-methyltetrazole. Matrix isolation FTIR and DFT studies.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2014, 277, 37-44
IF: 2.495
10.1016/j.jphotochem.2013.12.011

22. Krupa Justyna, Wierzejewska Maria, Nunes Cláudio M., Fausto Rui
UV-tunable laser induced phototransformations of matrix isolated anethole.
Journal of Chemical Physics, 2014, 140, 105102/1-105102/10
IF: 2.952
10.1063/1.4867896

23. Krupa Justyna, Olbert-Majkut Adriana, Reva I. D., Fausto Rui, Wierzejewska Maria
Ultraviolet-tunable laser induced phototransformations of matrix isolated isoeugenol and eugenol.
Journal of Physical Chemistry B, 2012, 116, 11148-11158
IF: 3.607
10.1021/jp306339g

24. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Olbert-Majkut Adriana, Podruczna Marta, Bronisz Robert, Wierzejewska Maria
Conformational properties and photochemistry of tetrazolylpyridines in low temperature matrices. Spectroscopic evidence for the photochemical carbon-to-nitrogen rearrangement.
Tetrahedron, 2011, 67, 8572-8582
IF: 3.025
10.1016/j.tet.2011.08.055