Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Pagacz-Kostrzewa
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7348
Pokój
114 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2007, Dr 2011
Konsultacje
Środa 09:00-11:00, pokój 114 (Budynek A)
Strona internetowa
Inne funkcje
Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Opiekun studentów 2 roku II stopnia (specjalność Analityka instrumentalna)
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 42.563

Liczba publikacji: 18

1. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria
FTIR matrix isolation studies of thermal decomposition of 1,2,4-triazolyl-3-carboxylic acid.
Journal of Molecular Structure, 2020, 1209, 127938/1-127938/7
IF: 2.12
10.1016/j.molstruc.2020.127938

2. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Infrared spectra and photochemistry of 2-(tetrazol-5-yl)benzoic acid isolated in nitrogen matrices.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2019, 371, 292-299
IF: 3.261
10.1016/j.jphotochem.2018.11.031

3. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Bil Andrzej, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Phototransformations of 2-(1,2,4-triazol-3-yl)benzoic acid in low temperature matrices.
Journal of Physical Chemistry A, 2019, 123, 841-850
IF: 2.641
10.1021/acs.jpca.8b10762

4. Vdovenko Sergey I., Gerus Igor I., Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria, Zhuk Yuri I., Kukhar Valery P.
Special feature of kinetics of ZcE isomerization of β-N-methylaminovinyl trifluoromethyl ketone in Ar matrix exposed to UV radiation and spontaneous E ⇌ Z  isomerization of α-methyl-β-N-methylaminovinyl trifluoromethyl ketone.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 199, 130-140
IF: 2.931
10.1016/j.saa.2018.03.049

5. Krupa Justyna, Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria
UV laser-induced photolysis of matrix isolated o-guaiacol.
Journal of Molecular Structure, 2018, 1172, 55-64
IF: 2.12
10.1016/j.molstruc.2018.05.098

6. Bojko Oskar, Kabala Cezary, Mendyk Łukasz, Markiewicz Maciej, Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Glina Bartłomiej
Labile and stabile soil organic carbon fractions in surface horizons of mountain soils : relationships with vegetation and altitude.
Journal of Mountain Science, 2017, 14, 2391-2405
IF: 1.135
10.1007/s11629-017-4449-1

7. Vdovenko Sergey I., Gerus Igor I., Zhuk Yuri I., Kukhar Valery P., Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria, Daniliuc Constantin-Gabriel
The conformational analysis of push-pull enaminones using FTIR and NMR spectroscopy, and quantum chemical calculations. VI. β—NMethyl-aminovinyl trifluoromethyl ketone and α—methyl—β—N—methylaminovinyl trifluoromethyl ketone.
Journal of Molecular Structure, 2017, 1128, 741-753
IF: 2.011
10.1016/j.molstruc.2016.09.049

8. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Bil Andrzej, Wierzejewska Maria
UV-induced proton transfer in 3-amino-1,2,4-triazole.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2017, 335, 124-129
IF: 2.891
10.1016/j.jphotochem.2016.11.023

9. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Theoretical DFT and matrix isolation FTIR studies of 2-(1,2,4-triazolyl) phenol isomers.
Chemical Physics Letters, 2016, 657, 156-161
IF: 1.815
10.1016/j.cplett.2016.06.005

10. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Carboxylic group and its tetrazolyl isostere in one molecule. Matrix isolation FTIR and DFT studies on thermal decomposition and photochemistry of (tetrazol-5-yl)acetic acid.
Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 2072-2082
IF: 2.693
10.1021/jp5001804

11. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Photochemical transformations of 5-methyltetrazole. Matrix isolation FTIR and DFT studies.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2014, 277, 37-44
IF: 2.495
10.1016/j.jphotochem.2013.12.011

12. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Mucha Małgorzata, Weselski Marek, Wierzejewska Maria
Conformational properties and photochemistry of new allyl tetrazoles; matrix isolation FTIR and computational approach.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2013, 251, 118-127
IF: 2.291
10.1016/j.jphotochem.2012.10.023

13. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Jesariew Dominik M., Podruczna Marta, Wierzejewska Maria
Infrared spectra and X-ray structure of (tetrazol-5-yl)acetic acid.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2013, 108, 229-235
IF: 2.129
10.1016/j.saa.2013.01.086

14. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Reva I. D., Bronisz Robert, Giuliano B. M., Fausto Rui, Wierzejewska Maria
Conformational behavior and tautomer selective photochemistry in low temperature matrices: the case of 5-(1H-tetrazol-1-yl)-1,2,4-triazole.
Journal of Physical Chemistry A, 2011, 115, 5693-5707
IF: 2.946
10.1021/jp202925r

15. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Olbert-Majkut Adriana, Podruczna Marta, Bronisz Robert, Wierzejewska Maria
Conformational properties and photochemistry of tetrazolylpyridines in low temperature matrices. Spectroscopic evidence for the photochemical carbon-to-nitrogen rearrangement.
Tetrahedron, 2011, 67, 8572-8582
IF: 3.025
10.1016/j.tet.2011.08.055

16. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Białońska Agata, Bronisz Robert, Wierzejewska Maria
Structural, spectroscopic and conformational properties of 2-methyl-2(1H-tetrazol-1-yl)propan-1-ol experimental and theoretical approach.
Journal of Molecular Structure, 2010, 976, 431-439
IF: 1.599
10.1016/j.molstruc.2010.03.038

17. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Bronisz Robert, Wierzejewska Maria
Theoretical and matrix isolation FTIR studies of 3-amino-1,2,4-triazole and its isomers.
Chemical Physics Letters, 2009, 473, 238-246
IF: 2.291

18. Mucha Małgorzata, Pagacz Magdalena, Mielke Zofia
Infrared detection of dithioglyoxal from photolysis of 1,3-dithiol-2-one in solid argon and nitrogen.
Chemical Physics Letters, 2008, 458, 39-43
IF: 2.169