Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Pagacz-Kostrzewa
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7348
Pokój
114 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2007, Dr 2011
Konsultacje
Wtorek 12:00-14:00, pokój 114 A (Wysoki Budynek)
Strona internetowa
Inne funkcje
Sekretarz Wydziałowej Komisji RekrutacyjnejCzłonek Wydziałowej Komisji ds. Przyznawania Tytułu Licencjatu Opiekun studentów 3 roku I stopnia (kierunek Chemia, specjalność Analityka chemiczna)
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 87.442

Liczba publikacji: 28

1. Vdovenko Sergey I., Gerus Igor I., Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria
Comparison of kinetic and thermodynamic parameters of reaction of individual conformers of α-substituted β-ethoxyvinyl trifluoromethyl ketones with secondary amines
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 2024, 137, 719-736
IF: 1.8
10.1007/s11144-024-02578-1

2. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Szaniawska Wioletta, Wierzejewska Maria
NIR and UV induced transformations of indazole-3-carboxylic acid isolated in low temperature matrices
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2023, 290, 122283/1-122283/9
IF: 4.4
10.1016/j.saa.2022.122283

3. Mucha Karolina, Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria
Structural and FTIR spectroscopic studies of matrix-isolated 3-thio-1,2,4-triazole complexes with dinitrogen. First experimental evidence for the UV-induced formation of thiol⋯N2 complexes
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2023, 443, 114873/1-114873/8
IF: 4.3
10.1016/j.jphotochem.2023.114873

4. Mucha Karolina, Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Structure and IR spectroscopic properties of complexes of 1,2,4-triazole and 3-amino-1,2,4-triazole with dinitrogen isolated in solid argon
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2023, 285, 121901/1-121901/10
IF: 4.4
10.1016/j.saa.2022.121901

5. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Mucha Karolina, Wierzejewska Maria, Filarowski Aleksander
UV Laser-Induced Phototransformations of Matrix-Isolated 5-Chloro-3-nitro-2-hydroxyacetophenone
International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24, 1546/1-1546/8
IF: 5.6
10.3390/ijms24021546

6. Vdovenko Sergey I., Gerus Igor I., Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria
Influence of the features of the spatial and electronic structure of α-substituted β-ethoxyvinyl trifluoromethyl ketones and secondary amines on their reactivity.
Journal of Molecular Structure, 2022, 1255, 132417/1-132417/10
IF: 3.8
10.1016/j.molstruc.2022.132417

7. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Bumażnik Daria, Coussan Stéphane, Sałdyka Magdalena
Structure, Spectra and Photochemistry of 2-Amino-4-Methylthiazole: FTIR Matrix Isolation and Theoretical Studies
Molecules, 2022, 27, 3897/1-3897/18
IF: 4.6
10.3390/molecules27123897

8. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Mucha Karolina, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria
FTIR spectroscopic evidence for new isomers of 3-aminopyrazine-2-carboxylic acid formed in argon matrices upon UV irradiations.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2021, 263, 120158/1-120158/11
IF: 4.831
10.1016/j.saa.2021.120158

9. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Kochman Michał Andrzej, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria
Phototransformations of 2-aminonicotinic acid resolved with matrix isolation infrared spectroscopy and ab initio calculations.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2021, 410, 113187/1-113187/12
IF: 5.141
10.1016/j.jphotochem.2021.113187

10. Hetmańczyk Łukasz, Szklarz Przemysław, Kwocz Agnieszka, Wierzejewska Maria, Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Melnikov Mikhail Ya., Tolstoy Peter M., Filarowski Aleksander
Polymorphism and conformational equilibrium of nitro-acetophenone in solid state and under matrix conditions.
Molecules, 2021, 26, 3109/1-3109/11
IF: 4.927
10.3390/molecules26113109

11. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria
FTIR matrix isolation studies of thermal decomposition of 1,2,4-triazolyl-3-carboxylic acid.
Journal of Molecular Structure, 2020, 1209, 127938/1-127938/7
IF: 3.196
10.1016/j.molstruc.2020.127938

12. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Infrared spectra and photochemistry of 2-(tetrazol-5-yl)benzoic acid isolated in nitrogen matrices.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2019, 371, 292-299
IF: 3.306
10.1016/j.jphotochem.2018.11.031

13. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Bil Andrzej, Gul Wioletta, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Phototransformations of 2-(1,2,4-triazol-3-yl)benzoic acid in low temperature matrices.
Journal of Physical Chemistry A, 2019, 123, 841-850
IF: 2.6
10.1021/acs.jpca.8b10762

14. Vdovenko Sergey I., Gerus Igor I., Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria, Zhuk Yuri I., Kukhar Valery P.
Special feature of kinetics of ZcE isomerization of β-N-methylaminovinyl trifluoromethyl ketone in Ar matrix exposed to UV radiation and spontaneous E ⇌ Z  isomerization of α-methyl-β-N-methylaminovinyl trifluoromethyl ketone.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 199, 130-140
IF: 2.931
10.1016/j.saa.2018.03.049

15. Krupa Justyna, Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria
UV laser-induced photolysis of matrix isolated o-guaiacol.
Journal of Molecular Structure, 2018, 1172, 55-64
IF: 2.12
10.1016/j.molstruc.2018.05.098

16. Bojko Oskar, Kabala Cezary, Mendyk Łukasz, Markiewicz Maciej, Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Glina Bartłomiej
Labile and stabile soil organic carbon fractions in surface horizons of mountain soils : relationships with vegetation and altitude.
Journal of Mountain Science, 2017, 14, 2391-2405
IF: 1.135
10.1007/s11629-017-4449-1

17. Vdovenko Sergey I., Gerus Igor I., Zhuk Yuri I., Kukhar Valery P., Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Wierzejewska Maria, Daniliuc Constantin-Gabriel
The conformational analysis of push-pull enaminones using FTIR and NMR spectroscopy, and quantum chemical calculations. VI. β—NMethyl-aminovinyl trifluoromethyl ketone and α—methyl—β—N—methylaminovinyl trifluoromethyl ketone.
Journal of Molecular Structure, 2017, 1128, 741-753
IF: 2.011
10.1016/j.molstruc.2016.09.049

18. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Bil Andrzej, Wierzejewska Maria
UV-induced proton transfer in 3-amino-1,2,4-triazole.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2017, 335, 124-129
IF: 2.891
10.1016/j.jphotochem.2016.11.023

19. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Sałdyka Magdalena, Wierzejewska Maria, Khomenko Dmytro M., Doroschuk Roman O.
Theoretical DFT and matrix isolation FTIR studies of 2-(1,2,4-triazolyl) phenol isomers.
Chemical Physics Letters, 2016, 657, 156-161
IF: 1.815
10.1016/j.cplett.2016.06.005

20. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Carboxylic group and its tetrazolyl isostere in one molecule. Matrix isolation FTIR and DFT studies on thermal decomposition and photochemistry of (tetrazol-5-yl)acetic acid.
Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 2072-2082
IF: 2.693
10.1021/jp5001804

21. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Wierzejewska Maria
Photochemical transformations of 5-methyltetrazole. Matrix isolation FTIR and DFT studies.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2014, 277, 37-44
IF: 2.495
10.1016/j.jphotochem.2013.12.011

22. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Mucha Małgorzata, Weselski Marek, Wierzejewska Maria
Conformational properties and photochemistry of new allyl tetrazoles; matrix isolation FTIR and computational approach.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2013, 251, 118-127
IF: 2.291
10.1016/j.jphotochem.2012.10.023

23. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Jesariew Dominik M., Podruczna Marta, Wierzejewska Maria
Infrared spectra and X-ray structure of (tetrazol-5-yl)acetic acid.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2013, 108, 229-235
IF: 2.129
10.1016/j.saa.2013.01.086

24. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Reva I. D., Bronisz Robert, Giuliano B. M., Fausto Rui, Wierzejewska Maria
Conformational behavior and tautomer selective photochemistry in low temperature matrices: the case of 5-(1H-tetrazol-1-yl)-1,2,4-triazole.
Journal of Physical Chemistry A, 2011, 115, 5693-5707
IF: 2.946
10.1021/jp202925r

25. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Krupa Justyna, Olbert-Majkut Adriana, Podruczna Marta, Bronisz Robert, Wierzejewska Maria
Conformational properties and photochemistry of tetrazolylpyridines in low temperature matrices. Spectroscopic evidence for the photochemical carbon-to-nitrogen rearrangement.
Tetrahedron, 2011, 67, 8572-8582
IF: 3.025
10.1016/j.tet.2011.08.055

26. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Białońska Agata, Bronisz Robert, Wierzejewska Maria
Structural, spectroscopic and conformational properties of 2-methyl-2(1H-tetrazol-1-yl)propan-1-ol experimental and theoretical approach.
Journal of Molecular Structure, 2010, 976, 431-439
IF: 1.599
10.1016/j.molstruc.2010.03.038

27. Pagacz-Kostrzewa Magdalena, Bronisz Robert, Wierzejewska Maria
Theoretical and matrix isolation FTIR studies of 3-amino-1,2,4-triazole and its isomers.
Chemical Physics Letters, 2009, 473, 238-246
IF: 2.291
10.1016/j.cplett.2009.03.079

28. Mucha Małgorzata, Pagacz Magdalena, Mielke Zofia
Infrared detection of dithioglyoxal from photolysis of 1,3-dithiol-2-one in solid argon and nitrogen.
Chemical Physics Letters, 2008, 458, 39-43
IF: 2.169
10.1016/j.cplett.2008.04.088