Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr inż.
Imię i nazwisko
Andrzej Gniewek
Stanowisko

adiunkt

Funkcje

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji

Telefon
+48 71 375 7315
Pokój
108a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2001, Dr 2009
Konsultacje

Poniedziałek 12:00-14:00

Inne funkcje

Administrator wydziałowych serwerów poczty i www

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 73.015

Liczba publikacji: 27

1. Wójcik Przemysław, Sygellou Labrini, Gniewek Andrzej, Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna
Carbonylative Suzuki coupling reaction catalyzed by a hydrospirophosphorane palladium complex.
ChemCatChem, 2017, 9, 4397-4409
IF: 4.803
10.1002/cctc.201700946

2. Zawartka Wojciech, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Palladium complexes with chiral imidazole ligands as potential catalysts for asymmetric C—C coupling reactions.
Inorganica Chimica Acta, 2017, 455, 595-599
IF: 2.002
10.1016/j.ica.2016.05.021

3. Wójcik Przemysław, Rosar V., Gniewek Andrzej, Milani B., Trzeciak Anna M.
In situ generated Pd(0) nanoparticles stabilized by bis(aryl)acenaphthenequinone diimines as catalysts for aminocarbonylation reactions in water.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 425, 322-331
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2016.10.025

4. Osińska Marta, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Suzuki-Miyaura and Hiyama coupling catalyzed by PEPPSI-type complexes with non-bulky NHC ligand.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 418-419, 9-18
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2016.03.022

5. Gniewek Andrzej
Suzuki-Miyaura cross-coupling of phenylboronic acid with aryl halides catalyzed by palladium and nickel species supported on alumina-based oxides.
Journal of Organometallic Chemistry, 2016, 823, 90-96
IF: 2.184
10.1016/j.jorganchem.2016.09.018

6. Górna Marta, Szulmanowicz Michał S., Gniewek Andrzej, Tylus Włodzimierz, Trzeciak Anna M.
Recyclable Pd(0)-Pd(II) composites formed from Pd(II) dimers with NHC ligands under Suzuki-Miyaura conditions.
Journal of Organometallic Chemistry, 2015, 785, 92-99
IF: 2.336
10.1016/j.jorganchem.2015.03.009

7. Szulmanowicz Michał S., Gniewek Andrzej, Gil Wojciech, Trzeciak Anna M.
Palladium(II) complexes with small N-heterocyclic carbene ligands as highly active catalysts for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
ChemCatChem, 2013, 5, 1152-1160
IF: 5.044
10.1002/cctc.201200428

8. Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Rh(0) nanoparticles : synthesis, structure and catalytic application in Suzuki-Miyaura reaction and hydrogenation of benzene.
Topics in Catalysis, 2013, 56, 1239-1245
IF: 2.22
10.1007/s11244-013-0090-6

9. Błaszczyk Izabela, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Orthometallated palladium trimers in C–C coupling reactions.
Journal of Organometallic Chemistry, 2012, 710, 44-52
IF: 2

10. Canseco-Gonzalez D., Gniewek Andrzej, Szulmanowicz Michał S., Müller-Bunz H., Trzeciak Anna M., Albrecht M.
PEPPSI-type palladium complexes containing basic 1,2,3-triazolylidene ligands and their role in Suzuki-Miyaura catalysis.
Chemistry-A European Journal, 2012, 18, 6055-6062
IF: 5.831

11. Mieczyńska Ewa, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Spent automotive three-way catalysts towards C–C bond forming reactions.
Applied Catalysis A-General, 2012, 421-422, 148-153
IF: 3.41

12. Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna M., Gniewek Andrzej
trans-dichloridobis(3,5-dimethylpyridine-κN)(ethanolato-κO)oxidorhenium(V).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2011, E67, m1154-m1155, 1-9
IF: 0.347
10.1107/S1600536811029588

13. Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna M., Gniewek Andrzej
4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2λ5-dioxaphospholan-2-one.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2011, E67, o2159-o2159, 1-6
IF: 0.347
10.1107/S160053681102959X

14. Błaszczyk Izabela, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Monomeric triphenylphosphite palladacycles with N-imidazole ligands as catalysts of Suzuki-Miyaura and Sonogashira reactions.
Journal of Organometallic Chemistry, 2011, 696, 3601-3607
IF: 2.384

15. Skarżyńska Anna, Gniewek Andrzej
Palladium(II) complexes with the unsymmetrical H-spirophosphorane ligand HP(OCMe2CMe2O)(OCH2CMe2NH): synthesis, structural and catalytic studies.
Journal of Organometallic Chemistry, 2011, 696, 2985-2992
IF: 2.384

16. Grzegorczyk K., Krajewska M., Weyde W., Jakuszko K., Gniewek Andrzej, Klinger M.
Płeć a choroby nerek- znaczenie kliniczne i mechanizmy modyfikującego oddziaływania.
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2011, 65, 849-857
IF: 0.654
https://phmd.pl/resources/html/article/details?id=52054

17. Mieczyńska Ewa, Gniewek Andrzej, Pryjomska-Ray Iweta, Trzeciak Anna M., Grabowska H., Zawadzki Mirosław
The Heck arylation of mono- and disubstituted olefins catalyzed by palladium supported on alumina-based oxides.
Applied Catalysis A-General, 2011, 393, 195-205
IF: 3.903

18. Szulmanowicz Michał S., Zawartka Wojciech, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Structure, dynamics and catalytic activity of palladium(II) complexes with imidazole ligands.
Inorganica Chimica Acta, 2010, 363, 4346-4354
IF: 1.899

19. Zawartka Wojciech, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Pernak Juliusz
PdII square planar complexes of the type [IL]2[PdX4] as catalyst precursors for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. The firstin situ ESI-MS evidence of [(IL)xPd3] clusters formation.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2009, 304, 8-15
IF: 3.135

20. Gniewek Andrzej, Ziółkowski Józef J., Trzeciak Anna M., Zawadzki Mirosław, Grabowska H., Wrzyszcz Józef
Palladium nanoparticles supported on alumina-based oxides as heterogeneous catalysts of the Suzuki-Miyaura reaction.
Journal of Catalysis, 2008, 254, 121-130
IF: 5.167

21. Gniewek Andrzej, Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz
trans-Iodo(p-iodophenyl)bis(triphenylphosphine)palladium(II).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2006, E62, m1428-m1430
IF: 0.567

22. Gniewek Andrzej, Pryjomska-Ray Iweta, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz
A chloro-bridged dinuclear phosphinitopalladium complex, di-μ-chloro-bis[(diphenoxyphosphinite-κP)(diphenoxyphosphinito-κP)palladium(II)].
Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications, 2006, C62, 491-494
IF: 0.896

23. Zawartka Wojciech, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Drzewiński Ł., Lis Tadeusz
Bis(1-butyl-4-methylpyridinium) tetrachloropalladate(II).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2006, E62, m1100-m1102
IF: 0.567

24. Pryjomska-Ray Iweta, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Tylus Włodzimierz
Homogeneous/heterogeneous palladium based catalytic system for Heck reaction. The reversible transfer of palladium between solution and support.
Topics in Catalysis, 2006, 40, 173-184
IF: 2.321

25. Gniewek Andrzej, Ziółkowski Józef J., Trzeciak Anna M., Kępiński L.
Influence of palladium colloid synthesis procedures on catalytic activity in methoxycarbonylation reaction.
Journal of Catalysis, 2006, 239, 272-281
IF: 4.533

26. Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Kępiński L., Wrzyszcz Józef, Tylus Włodzimierz
Pd-PVP colloid as catalyst for Heck and carbonylation reactions: TEM and XPS studies.
Journal of Catalysis, 2005, 229, 332-343
IF: 4.78

27. Miniewicz Andrzej, Gniewek Andrzej, Parka J.
Liquid crystals for photonic applications.
Optical Materials, 2002, 21, 605-610
IF: 0.879