Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-12 Zespół Katalizy Homogenicznej

Kierownik: prof. dr hab. Anna Trzeciak