Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-12 Zespół Katalizy i Chemii Koordynacyjnej

Kierownik: prof. dr hab. Anna Trzeciak