Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZD-7 Zakład Chemii Nieorganicznej

Kierownik: prof. dr hab. Anna Trzeciak