Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Izabela Czeluśniak
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7278, 7255
Pokój
403, 513 (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 1996, Dr 2003
Konsultacje

środa 12:00 - 14:00

Zainteresowania naukowe
  1. Synteza kompleksów  w warunkach beztlenowych.
  2. Badania reakcji katalitycznych alkinów i olefin cyklicznych.
  3. Synteza materiałów polimerowych (poliacetyleny, poliolefiny cykliczne i polimery szczepione) w warunkach beztlenowych.
  4. Analiza produktów za pomocą spektroskopii IR, NMR (jedno-i dwuwymiarowa), chromatografii GC-MS, ESI-MS, chromatografii żelowej (GPC), termograwimetrii (TGA).
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 76.031

Liczba publikacji: 30

1. Szwaczko Katarzyna, Czeluśniak Izabela, Grela Karol
A partially serendipitous discovery of thermo-switchable ruthenium olefin metathesis initiator that seem to be well suited for ROMP of monomers bearing vinyl pendant groups.
Journal of Organometallic Chemistry, 2017, 847, 146-153
IF: 2.184
10.1016/j.jorganchem.2017.04.003

2. Czarnocki Stefan J., Czeluśniak Izabela, Olszewski Tomasz K., Malinska Maura, Woźniak Krzysztof, Grela Karol
Rational and then serendipitous formation of aza analogues of Hoveyda-type catalysts containing a chelating ester group leading to a polymerization catalyst family.
ACS Catalysis, 2017, 7, 4115-4121
IF: 10.614
10.1021/acscatal.7b00843

3. Gierada Maciej, Czeluśniak Izabela, Handzlik Jarosław
Terminal-alkyne-induced decomposition of a phosphine-free ruthenium alkylidene catalyst.
ChemCatChem, 2017, 9, 2284-2291
IF: 4.803
10.1002/cctc.201601647

4. Czeluśniak Izabela, Handzlik Jarosław, Gierada Maciej, Szymańska-Buzar Teresa
Catalytic transformation of phenylacetylene mediated by phosphine-free ruthenium alkylidene complexes.
Journal of Organometallic Chemistry, 2015, 786, 31-39
IF: 2.336
10.1016/j.jorganchem.2015.03.025

5. Jędrzkiewicz Dawid, Czeluśniak Izabela, Wierzejewska Maria, Szafert Sławomir, Ejfler Jolanta
Well-controlled, zinc-catalyzed synthesis of low molecular weight oligolactides by ring opening reaction.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2015, 396, 155-163
IF: 3.958
10.1016/j.molcata.2014.10.007

6. Śliwa Paweł, Handzlik Jarosław, Czeluśniak Izabela
Alkynol polymerization catalysed by Grubbs-type and Hoveyda-Grubbs ruthenium alkylidene complexes: a computational study.
Journal of Organometallic Chemistry, 2014, 767, 6-15
IF: 2.173
10.1016/j.jorganchem.2014.05.019

7. Kocięcka Paulina, Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
Efficient and selective synthesis of E-vinylamines via tungsten(0)-catalyzed hydroamination of terminal alkynes.
Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 3319–3324
IF: 5.663
10.1002/adsc.201400568

8. Czeluśniak Izabela, Kocięcka Paulina, Szymańska-Buzar Teresa
The effect of the oxidation state of molybdenum complexes on the catalytic transformation of terminal alkynes:cyclotrimerization vs. polymerization.
Journal of Organometallic Chemistry, 2012, 716, 70-78
IF: 2

9. Mierzwicki Krzysztof, Rzepecka Ewa, Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
Computational and experimental studies into NMR characterization of [2+2] cycloaddition products of norbornene.
Chemical Physics Letters, 2011, 510, 115-119
IF: 2.337

10. Czeluśniak Izabela, Jachimowska Marta, Szymańska-Buzar Teresa
Stannylation of unsaturated carbon-carbon bonds by tin tetrachloride.
Journal of Organometallic Chemistry, 2011, 696, 3023-3028
IF: 2.384

11. Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
Synthesis and characterization of polylactide functionalized polyacetylenes.
European Polymer Journal, 2011, 47, 2111-2119
IF: 2.739

12. Czeluśniak Izabela, Handzlik Jarosław
Polymerization of hydroxyacetylenes by ruthenium alkylidene complexes.
Journal of Organometallic Chemistry, 2009, 694, 1427-1434
IF: 2.347

13. Czeluśniak Izabela, Heywood J. D., Kenwright A. M., Khosravi Ezat
Investigation of factors affecting ruthenium complexation in ROMP reactions of oxygen-containing norbornene derivatives using Grubbs first generation initiator.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2008, 280, 29-34
IF: 2.814

14. Czeluśniak Izabela, Khosravi Ezat, Kenwright A. M., Ansell C. W. G.
Synthesis, characterization, and hydrolytic degradation of polylactide-functionalized polyoxanorbornenes.
Macromolecules, 2007, 40, 1444-1452
IF: 4.411

15. Górski Marcin, Kochel Andrzej, Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
A comparative study of 1,5-cyclooctadiene complexes of W(0) and W(II). X-ray crystal structure of [W(CO)422-1,5-C8H12)] and [W(μ-Cl)(SnCl3)(CO)322-1,5-C8H12)].
Inorganic Chemistry Communications, 2005, 8, 202-204
IF: 1.826

16. Malinowska Anna, Czeluśniak Izabela, Górski Marcin, Szymańska-Buzar Teresa
A novel catalytic route to 2-bicyclo[2.2.1]hept-2-ylidenebicyclo[2.2.1]-heptane involving C-H bond activation of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2005, 226, 259-262
IF: 2.348

17. Malinowska Anna, Czeluśniak Izabela, Górski Marcin, Szymańska-Buzar Teresa
W(II)-catalyzed hydroarylation of bicyclo[2.2.1]-hept-2-ene by simple arenes.
Tetrahedron Letters, 2005, 46, 1427-1431
IF: 2.477

18. Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
Matathesis polymerization of norbornene and norbornadiene in the presence of tert-butylacetylene initiated by tungsten(II) and molybdenum(II) complexes.
Applied Catalysis A-General, 2004, 277, 173-182
IF: 2.378

19. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela, Górski Marcin
A novel heterobimetallic W-Ge compound. X-ray crystal structure of [W(μ-Cl) (GeCl3)(CO)34-C7H8)].
Inorganic Chemistry Communications, 2002, 5, 682-684
IF: 1.359

20. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
Reactivity of [Mo(μ-Cl)(SnCl3)(CO)3(NCMe)2] towards norbornadiene. X-ray crystal structure of [Mo(μ-Cl)(SnCl3)(CO)24-C7H8)(NCMe)].
Polyhedron, 2002, 21, 2505-2513
IF: 1.414

21. Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa, Kenwright A., Khosravi Ezat
Ring-opening metathesis polymerization of 5,6-bis(chloromethyl)-norbornene by tungsten(II) and molybdenum(II) complexes.
Catalysis Letters, 2002, 81, 157-161
IF: 1.559

22. Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
Ring-opening metathesis polymerization of norbornene and norbornadiene by tungsten(II) and molybdenum(II) complexes.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2002, 190, 131-143
IF: 1.729

23. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
The oxidative addition of SnCl4 to [W(CO)4(NCMe)(PPh3)]. The X-ray crystal structure of [WH(CO)3(NCMe)(PPh3)2]-[SnCl5·MeOH].
Polyhedron, 2002, 21, 1817-1823
IF: 1.414

24. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
Reaction of [(Co)4Mo(μ-Cl)3Mo(SnCl3)(CO)3] with PhC≡CPh. X-ray crystal structure of [Mo33-Cl)(μ2-Cl)(μ2-OH)2(O)(η2-PhC≡CPh)5].
Inorganic Chemistry Communications, 2001, 4, 183-186
IF: 1.036

25. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
The crystal structure of tetrachlorobis(triphenlphosphine oxide)tin(IV).
Main Group Metal Chemistry, 2001, 24, 821-822
IF: 0.633

26. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
The initiation of ring-opening metathesis polymerisation of norbornadiene by seven-coordinate molybdenum(II) compounds. X-ray crystal structure of [Mo(μ-Cl)(SnCl3)(CO)34-NBD)].
Journal of Organometallic Chemistry, 2001, 640, 72-78
IF: 1.803

27. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
A novel Mo-Sn chlorocarbonyl compound. X-ray crystal structure of [(CO)4Mo(μ-Cl)3Mo(SnCl3) (CO)3] and [MoCl(SnCl3) (CO)3(NCEt)2].
Inorganic Chemistry Communications, 2000, 3, 102-104
IF: 1.09

28. Szymańska-Buzar Teresa, Czeluśniak Izabela
Polymerization of tert-butylacetylene by seven-coordinate heterobimetallic tungsten(II) and molybdenum(II) compounds.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2000, 160, 133-144
IF: 1.659

29. Czeluśniak Izabela, Głowiak Tadeusz, Szymańska-Buzar Teresa
Reactivity of [WCl(SnCl3)(CO)3(NCMe)2] towards tBuC≡CH : X-ray crystal structure of [WCl(CO)( tBuC≡CH)(NCMe)(PPh3 )2]2[SnCl6].
Inorganic Chemistry Communications, 2000, 3, 285-288
IF: 1.09

30. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
Seven-coordinate complexes of molybdenum(II) containing a trichlorogermyl ligand: X-ray crystal structure of a novel [Mo(GeCl3) 2(CO) 2(NCEt) 3].
Journal of Organometallic Chemistry, 1999, 585 , 215-224
IF: 1.453