Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Izabela Czeluśniak
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7278
Pokój
403 (budynek A), 513 (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 1996, Dr 2003, Dr hab. 2020
Konsultacje
czwartek 10:00 - 12:00
Zainteresowania naukowe
 • Synteza kompleksów  w warunkach beztlenowych.
 • Badania reakcji katalitycznych alkinów i olefin cyklicznych.
 • Synteza materiałów polimerowych (poliacetyleny, poliolefiny cykliczne i polimery szczepione) w warunkach beztlenowych.
 • Analiza produktów za pomocą spektroskopii IR, NMR (jedno-i dwuwymiarowa), chromatografii GC-MS, ESI-MS, chromatografii żelowej (GPC), termograwimetrii (TGA).
 • Lista publikacji
  Wersja do druku

  Sumaryczny impact factor: 82.31

  Liczba publikacji: 32

  1. Gierada Maciej, Czeluśniak Izabela, Handzlik Jarosław
  Dimerization and cyclotrimerization of terminal arylalkynes initiated by a phosphine-free ruthenium alkylidene complex.
  Molecular Catalysis, 2019, 469, 18-26
  IF: 2.938
  10.1016/j.mcat.2019.02.026

  2. Kocięcka Paulina, Czeluśniak Izabela, Panek Jarosław, Szymańska-Buzar Teresa
  Unusual product formation in tungsten(0)-catalysed reactions of propargylic alcohols and secondary amines : hydroamination and the construction of the tetrahydrofuran ring.
  Molecular Catalysis, 2018, 455, 23-31
  IF: 2.938
  10.1016/j.mcat.2018.05.022

  3. Szwaczko Katarzyna, Czeluśniak Izabela, Grela Karol
  A partially serendipitous discovery of thermo-switchable ruthenium olefin metathesis initiator that seem to be well suited for ROMP of monomers bearing vinyl pendant groups.
  Journal of Organometallic Chemistry, 2017, 847, 146-153
  IF: 1.946
  10.1016/j.jorganchem.2017.04.003

  4. Czarnocki Stefan J., Czeluśniak Izabela, Olszewski Tomasz K., Malinska Maura, Woźniak Krzysztof, Grela Karol
  Rational and then serendipitous formation of aza analogues of Hoveyda-type catalysts containing a chelating ester group leading to a polymerization catalyst family.
  ACS Catalysis, 2017, 7, 4115-4121
  IF: 11.384
  10.1021/acscatal.7b00843

  5. Gierada Maciej, Czeluśniak Izabela, Handzlik Jarosław
  Terminal-alkyne-induced decomposition of a phosphine-free ruthenium alkylidene catalyst.
  ChemCatChem, 2017, 9, 2284-2291
  IF: 4.674
  10.1002/cctc.201601647

  6. Czeluśniak Izabela, Handzlik Jarosław, Gierada Maciej, Szymańska-Buzar Teresa
  Catalytic transformation of phenylacetylene mediated by phosphine-free ruthenium alkylidene complexes.
  Journal of Organometallic Chemistry, 2015, 786, 31-39
  IF: 2.336
  10.1016/j.jorganchem.2015.03.025

  7. Jędrzkiewicz Dawid, Czeluśniak Izabela, Wierzejewska Maria, Szafert Sławomir, Ejfler Jolanta
  Well-controlled, zinc-catalyzed synthesis of low molecular weight oligolactides by ring opening reaction.
  Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2015, 396, 155-163
  IF: 3.958
  10.1016/j.molcata.2014.10.007

  8. Śliwa Paweł, Handzlik Jarosław, Czeluśniak Izabela
  Alkynol polymerization catalysed by Grubbs-type and Hoveyda-Grubbs ruthenium alkylidene complexes: a computational study.
  Journal of Organometallic Chemistry, 2014, 767, 6-15
  IF: 2.173
  10.1016/j.jorganchem.2014.05.019

  9. Kocięcka Paulina, Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
  Efficient and selective synthesis of E-vinylamines via tungsten(0)-catalyzed hydroamination of terminal alkynes.
  Advanced Synthesis and Catalysis, 2014, 356, 3319-3324
  IF: 5.663
  10.1002/adsc.201400568

  10. Czeluśniak Izabela, Kocięcka Paulina, Szymańska-Buzar Teresa
  The effect of the oxidation state of molybdenum complexes on the catalytic transformation of terminal alkynes:cyclotrimerization vs. polymerization.
  Journal of Organometallic Chemistry, 2012, 716, 70-78
  IF: 2
  10.1016/j.jorganchem.2012.05.044

  11. Mierzwicki Krzysztof, Rzepecka Ewa, Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
  Computational and experimental studies into NMR characterization of [2+2] cycloaddition products of norbornene.
  Chemical Physics Letters, 2011, 510, 115-119
  IF: 2.337
  10.1016/j.cplett.2011.05.015

  12. Czeluśniak Izabela, Jachimowska Marta, Szymańska-Buzar Teresa
  Stannylation of unsaturated carbon-carbon bonds by tin tetrachloride.
  Journal of Organometallic Chemistry, 2011, 696, 3023-3028
  IF: 2.384
  10.1016/j.jorganchem.2011.06.002

  13. Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
  Synthesis and characterization of polylactide functionalized polyacetylenes.
  European Polymer Journal, 2011, 47, 2111-2119
  IF: 2.739
  10.1016/j.eurpolymj.2011.07.014

  14. Czeluśniak Izabela, Handzlik Jarosław
  Polymerization of hydroxyacetylenes by ruthenium alkylidene complexes.
  Journal of Organometallic Chemistry, 2009, 694, 1427-1434
  IF: 2.347

  15. Czeluśniak Izabela, Heywood J. D., Kenwright A. M., Khosravi Ezat
  Investigation of factors affecting ruthenium complexation in ROMP reactions of oxygen-containing norbornene derivatives using Grubbs first generation initiator.
  Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2008, 280, 29-34
  IF: 2.814

  16. Czeluśniak Izabela, Khosravi Ezat, Kenwright A. M., Ansell C. W. G.
  Synthesis, characterization, and hydrolytic degradation of polylactide-functionalized polyoxanorbornenes.
  Macromolecules, 2007, 40, 1444-1452
  IF: 4.411

  17. Górski Marcin, Kochel Andrzej, Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
  A comparative study of 1,5-cyclooctadiene complexes of W(0) and W(II). X-ray crystal structure of [W(CO)422-1,5-C8H12)] and [W(μ-Cl)(SnCl3)(CO)322-1,5-C8H12)].
  Inorganic Chemistry Communications, 2005, 8, 202-204
  IF: 1.826

  18. Malinowska Anna, Czeluśniak Izabela, Górski Marcin, Szymańska-Buzar Teresa
  A novel catalytic route to 2-bicyclo[2.2.1]hept-2-ylidenebicyclo[2.2.1]-heptane involving C-H bond activation of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene.
  Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2005, 226, 259-262
  IF: 2.348

  19. Malinowska Anna, Czeluśniak Izabela, Górski Marcin, Szymańska-Buzar Teresa
  W(II)-catalyzed hydroarylation of bicyclo[2.2.1]-hept-2-ene by simple arenes.
  Tetrahedron Letters, 2005, 46, 1427-1431
  IF: 2.477

  20. Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
  Matathesis polymerization of norbornene and norbornadiene in the presence of tert-butylacetylene initiated by tungsten(II) and molybdenum(II) complexes.
  Applied Catalysis A-General, 2004, 277, 173-182
  IF: 2.378

  21. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela, Górski Marcin
  A novel heterobimetallic W-Ge compound. X-ray crystal structure of [W(μ-Cl) (GeCl3)(CO)34-C7H8)].
  Inorganic Chemistry Communications, 2002, 5, 682-684
  IF: 1.359

  22. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
  Reactivity of [Mo(μ-Cl)(SnCl3)(CO)3(NCMe)2] towards norbornadiene. X-ray crystal structure of [Mo(μ-Cl)(SnCl3)(CO)24-C7H8)(NCMe)].
  Polyhedron, 2002, 21, 2505-2513
  IF: 1.414

  23. Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa, Kenwright A., Khosravi Ezat
  Ring-opening metathesis polymerization of 5,6-bis(chloromethyl)-norbornene by tungsten(II) and molybdenum(II) complexes.
  Catalysis Letters, 2002, 81, 157-161
  IF: 1.559

  24. Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
  Ring-opening metathesis polymerization of norbornene and norbornadiene by tungsten(II) and molybdenum(II) complexes.
  Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2002, 190, 131-143
  IF: 1.729

  25. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
  The oxidative addition of SnCl4 to [W(CO)4(NCMe)(PPh3)]. The X-ray crystal structure of [WH(CO)3(NCMe)(PPh3)2]-[SnCl5·MeOH].
  Polyhedron, 2002, 21, 1817-1823
  IF: 1.414

  26. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
  Reaction of [(Co)4Mo(μ-Cl)3Mo(SnCl3)(CO)3] with PhC≡CPh. X-ray crystal structure of [Mo33-Cl)(μ2-Cl)(μ2-OH)2(O)(η2-PhC≡CPh)5].
  Inorganic Chemistry Communications, 2001, 4, 183-186
  IF: 1.036

  27. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
  The crystal structure of tetrachlorobis(triphenlphosphine oxide)tin(IV).
  Main Group Metal Chemistry, 2001, 24, 821-822
  IF: 0.633

  28. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
  The initiation of ring-opening metathesis polymerisation of norbornadiene by seven-coordinate molybdenum(II) compounds. X-ray crystal structure of [Mo(μ-Cl)(SnCl3)(CO)34-NBD)].
  Journal of Organometallic Chemistry, 2001, 640, 72-78
  IF: 1.803

  29. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
  A novel Mo-Sn chlorocarbonyl compound. X-ray crystal structure of [(CO)4Mo(μ-Cl)3Mo(SnCl3) (CO)3] and [MoCl(SnCl3) (CO)3(NCEt)2].
  Inorganic Chemistry Communications, 2000, 3, 102-104
  IF: 1.09

  30. Szymańska-Buzar Teresa, Czeluśniak Izabela
  Polymerization of tert-butylacetylene by seven-coordinate heterobimetallic tungsten(II) and molybdenum(II) compounds.
  Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2000, 160, 133-144
  IF: 1.659

  31. Czeluśniak Izabela, Głowiak Tadeusz, Szymańska-Buzar Teresa
  Reactivity of [WCl(SnCl3)(CO)3(NCMe)2] towards tBuC≡CH : X-ray crystal structure of [WCl(CO)( tBuC≡CH)(NCMe)(PPh3 )2]2[SnCl6].
  Inorganic Chemistry Communications, 2000, 3, 285-288
  IF: 1.09

  32. Szymańska-Buzar Teresa, Głowiak Tadeusz, Czeluśniak Izabela
  Seven-coordinate complexes of molybdenum(II) containing a trichlorogermyl ligand: X-ray crystal structure of a novel [Mo(GeCl3) 2(CO) 2(NCEt) 3].
  Journal of Organometallic Chemistry, 1999, 585 , 215-224
  IF: 1.453