Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Joanna Trojan-Piegza
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7640
Pokój
204b (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2002, Dr 2006
Konsultacje
czwartek 11:00-13:00* Preferowany wcześniejszy kontakt osobisty lub e-mailowy z prowadzącym.** Termin konsultacji może ulec zmianie w czasie trwania semestru.
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 66.502

Liczba publikacji: 28

1. Trojan-Piegza Joanna, Brites Carlos D. S., Ramalho Joāo F. C. B., Wang Zhengjuan, Zhou Guohong, Wang Shiwei, Carlos Luis D., Zych Eugeniusz
La0.4Gd1.6Zr2O7:0.1%Pr transparent sintered ceramic : a wide-range luminescence thermometer.
Journal of Materials Chemistry C, 2020, 8, 7005-7011
IF: 6.641
10.1039/d0tc00861c

2. Sójka Małgorzata, Kulesza Dagmara, Bolek Paulina, Trojan-Piegza Joanna, Zych Eugeniusz
Tracing mechanism of optically and thermally stimulated luminescence in Lu2O3:Tb,M (M = Hf,Zr, Ti) ceramic storage phosphors.
Journal of Rare Earths, 2019, 37, 1170-1175
IF: 2.846
10.1016/j.jre.2018.12.012

3. Trojan-Piegza Joanna, Wang Zhengjuan, Kinzhybalo Vasyl V., Zhou Guohong, Wang Shiwei, Zych Eugeniusz
Spectroscopic reflects of structural disorder in Eu3+/Pr3+ -doped La0.4Gd1.6Zr2O7 transparent ceramics.
Journal of Alloys and Compounds, 2018, 769, 18-26
IF: 4.175
10.1016/j.jallcom.2018.07.233

4. Bharati Ashok Kumar, Lama Prem, Trojan-Piegza Joanna, Bieńko Alina, Siddiqui Kafeel Ahmad
A blue luminescent binuclear cadmium-orotate coordination polymer : synthesis, crystal structure, and thermogravimetric analysis.
Journal of Coordination Chemistry, 2017, 70, 3959-3970
IF: 1.703
10.1080/00958972.2017.1417988

5. Łaba Wojciech, Chorążyk Dorota, Pudło Anna, Trojan-Piegza Joanna, Piegza Michał, Kancelista Anna, Kurzawa Adam, Żuk Iwona, Kopeć Wiesław
Enzymatic degradation of pretreated pig bristles with crude keratinase of Bacillus cereus PCM 2849.
Waste and Biomass Valorization, 2017, 8, 527-537
IF: 1.337
10.1007/s12649-016-9603-4

6. Trojan-Piegza Joanna, Zych Eugeniusz
Microwave-assisted hydrothermal synthesis and spectroscopic characteristics of a Lu4Hf3O12:Pr scintillator.
RSC Advances, 2016, 6, 56101-56107
IF: 3.108
10.1039/C6RA04807B

7. Trojan-Piegza Joanna, Gierlotka Stanisław, Zych Eugeniusz, Lojkowski Witold
Spectroscopic studies of nanopowder and nanoceramics La2Hf2O7:Pr scintillator.
Journal of the American Ceramic Society, 2014, 97, 1595-1601
IF: 2.61
10.1111/jace.12788

8. Kulesza Dagmara, Wiatrowska Aneta, Trojan-Piegza Joanna, Felbeck T., Geduhn R., Motzek P., Zych Eugeniusz, Kynast U.
The bright side of defects: chemistry and physics of persistent and storage phosphors.
Journal of Luminescence, 2013, 133, 51-56
IF: 2.367
10.1016/j.jlumin.2011.12.019

9. Chen Shi, Yang Yan, Zhou Guohong, Wu Yiquan, Liu Peng, Zhang Fang, Wang Shiwei, Trojan-Piegza Joanna, Zych Eugeniusz
Characterization of afterglow-related spectroscopic effects in vacuum sintered Tb3+, Sr2+ co-doped Lu2O3 ceramics.
Optical Materials, 2012, 35, 240-243
IF: 1.918
10.1016/j.optmat.2012.08.001

10. Trojan-Piegza Joanna, Zych Eugeniusz
Afterglow luminescence of Lu2O3:Eu ceramics synthesized at different atmospheres.
Journal of Physical Chemistry C, 2010, 114, 4215-4220
IF: 4.524
10.1021/jp910126r

11. Trojan-Piegza Joanna, Glodo J., Sarin V. K.
CaF2(Eu2+):LiF-structural and spectroscopic properties of a new system for neutron detection.
Radiation Measurements, 2010, 45, 163-167
IF: 1.019
10.1016/j.radmeas.2010.01.011

12. Trojan-Piegza Joanna, Zych Eugeniusz, Kosińska Magdalena
Fabrication and spectroscopic properties of nanocrystalline La2Hf2O7:Pr.
Radiation Measurements, 2010, 45, 432-434
IF: 1.019
10.1016/j.radmeas.2010.02.017

13. Kulesza Dagmara, Trojan-Piegza Joanna, Zych Eugeniusz
Lu2O3:Tb,Hf storage phosphor.
Radiation Measurements, 2010, 45, 490-492
IF: 1.019
10.1016/j.radmeas.2009.12.008

14. Trojan-Piegza Joanna, Zych Eugeniusz, Hölsä J., Niittykoski J.
Spectroscopic properties of persistent luminescence phosphors:Lu2O3:Tb3+, M2+(M =Ca, Sr, Ba).
Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113, 20493-20498
IF: 4.224

15. Zych Eugeniusz, Wawrzyniak M., Kossek Anna, Trojan-Piegza Joanna, Kępiński L.
New synthesis procedure for nanoparticulate Lu2O3:Eu and spectroscopy of the product.
Journal of Alloys and Compounds, 2008, 451, 591-594
IF: 1.51

16. Trojan-Piegza Joanna, Niittykoski J., Hölsä J., Zych Eugeniusz
Thermoluminescence and kinetics of persistent luminescence of vacuum-sintered Tb3+-doped and Tb3+, Ca2+-codoped Lu2O3 materials.
Chemistry of Materials, 2008, 20, 2252-2261
IF: 5.046

17. Zych Eugeniusz, Trojan-Piegza Joanna
Anomalous activity of Eu3+ in S6 site of Lu2O3 in persistent luminescence.
Journal of Luminescence, 2007, 122-123, 335-338
IF: 1.611

18. Zych Eugeniusz, Walasek Adam, Trojan-Piegza Joanna, Kossek Anna, Kępiński L.
Fabrication of submicron-sized oxide phosphors and their spectroscopic properties.
Radiation Measurements, 2007, 42, 894-898
IF: 1.054

19. Zych Eugeniusz, Trojan-Piegza Joanna
Low-temperature luminescence of Lu2O3:Eu ceramics upon excitation with synchrotron radiation in the vicinity of band gap energy.
Chemistry of Materials, 2006, 18, 2194-2199
IF: 5.104

20. Zych Eugeniusz, Trojan-Piegza Joanna, Kępiński L.
Homogeneously precipitated Lu2O3:Eu nanocrystalline phosphor for X-ray detection.
Sensors and Actuators B-Chemical, 2005, 109, 112-118
IF: 2.646

21. Concas G., Spano G., Zych Eugeniusz, Trojan-Piegza Joanna
Nano- and microcrystalline Lu2O3:Eu phosphors: variations in occupancy of C2 and S6 sites by Eu3+ ions.
Journal of Physics-Condensed Matter, 2005, 17, 2597-2604
IF: 2.145

22. Trojan-Piegza Joanna, Zych Eugeniusz, Hreniak Dariusz, Stręk Wiesław
Comparison of spectroscopic properties of nanoparticulate Lu2O3:Eu synthesized using different techniques.
Journal of Alloys and Compounds, 2004, 380, 123-129
IF: 1.562

23. Zych Eugeniusz, Trojan-Piegza Joanna, Kępiński L., Dorenbos P.
Microstructure and spectroscopy of Lu2O3 : Eu prepared using various synthesis techniques.
Solid State Phenomena, 2004, 99-100, 25-30
IF: 0.461

24. Trojan-Piegza Joanna, Zych Eugeniusz
Preparation of nanocrystalline Lu2O3:Eu phosphor via a molten salts route.
Journal of Alloys and Compounds, 2004, 380, 118-122
IF: 1.562

25. Zych Eugeniusz, Trojan-Piegza Joanna, Dorenbos P.
Radioluminescence of Lu2O3 : Eu nanocrystalline powder and vacuum-sintered ceramic.
Radiation Measurements, 2004, 38, 471-474
IF: 0.664

26. Trojan-Piegza Joanna, Zych Eugeniusz, Hreniak Dariusz, Stręk Wiesław, Kępiński L.
Structural and spectroscopic characterization of Lu203: Eu nanocrystalline spherical particles.
Journal of Physics-Condensed Matter, 2004, 16, 6983-6994
IF: 2.049

27. Zych Eugeniusz, Trojan-Piegza Joanna, Hreniak Dariusz, Stręk Wiesław
Properties of Tb-doped vacuum-sintered Lu2O3 storage phosphor.
Journal of Applied Physics, 2003, 94, 1318-1324
IF: 2.171

28. Zych Eugeniusz, Trojan-Piegza Joanna, Hreniak Dariusz, Lis Tadeusz, Stręk Wiesław, Mielcarek W.
Spectroscopy and structure of Eu-doped nanostructured Lu2O3.
Radiation Effects and Defects in Solids, 2003, 158, 319-324
IF: 0.407