Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Michał Kobyłka
Stanowisko

starszy wykładowca

Funkcje

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z instytucjami edukacyjnymi i promocji Wydziału

Kierownik: PS-13 Pracownia Metodyki Nauczania Chemii

Telefon
+48 71 375 7233
Pokój
402b (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2001, Dr 2006
Konsultacje
Poniedziałek 8.00 - 10,00.  Konsultacje odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem platformy TEAMS. Proszę umawiać poprzez e-mail. 
Inne funkcje
  • przewodniczący wrocławskiego oddziału Sekcji Dydaktyki Chemii Poskiego Towarzystwa Chemicznego
  • członek Kolegium Arbirtażu Egzaminacyjnego Ministerstawa Edukacji Narodowej
  • ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 32.119

Liczba publikacji: 12

1. Jakubska-Busse Anna, Dziadas Mariusz, Gruss Iwona, Kobyłka Michał J.
Floral Volatile Organic Compounds and a List of Pollinators of Fallopia baldschuanica (Polygonaceae)
Insects, 2022, 13, 904/1-904/18
IF: 3
10.3390/insects13100904

2. Jakubska-Busse Anna, Czeluśniak Izabela, Kobyłka Michał J., Hojniak Marek
Why does an obligate autogamous orchid produce insect attractants in nectar? - a case study on Epipactis albensis (Orchidaceae)
BMC Plant Biology, 2022, 22, 196/1-196/12
IF: 5.3
10.1186/s12870-022-03563-3

3. Wydra Karol, Kobyłka Michał J., Lis Tadeusz, Ślepokura Katarzyna, Lisowski Jerzy
Versatile binding modes of chiral macrocyclic amine towards rare earth ions.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2020, 21, 2096-2104
IF: 2.524
10.1002/ejic.202000247

4. Jakubska-Busse Anna, Śliwiński M., Kobyłka Michał
Identification of bioactive components of essential oils in Heracleum sosnowskyi and Heracleum mantegazzianum (Apiaceae).
Archives of Biological Sciences, 2013, 65, 877-883
IF: 0.607
10.2298/ABS1303877J

5. Kobyłka Michał J., Ślepokura Katarzyna, Acebrón Rodicio Maria, Paluch Marta, Lisowski Jerzy
Incorporation of trinuclear lanthanide(III) hydroxo bridged clusters in macrocyclic frameworks.
Inorganic Chemistry, 2013, 52, 12893-12903
IF: 4.794
10.1021/ic400508y

6. Kobyłka Michał J., Bereta Tomasz, Janczak Jan, Lisowski Jerzy
Enantiopure Zn(II) and Cu(II) complexes of hexaazatetracyclomacrocycles based on cyclohexane moiety.
Polyhedron, 2012, 42, 1-9
IF: 1.813
10.1016/j.poly.2012.04.016

7. Kobyłka Michał J., Janczak Jan, Lis Tadeusz, Kowalik-Jankowska Teresa, Kłak Julia, Pietruszka Marta M., Lisowski Jerzy
Trinuclear Cu(II) complexes of a chiral N6O3 amine.
Dalton Transactions, 2012, 41, 1503-1511
IF: 3.806
10.1039/c1dt11286d

8. Kobyłka Michał J., Jerzykiewicz Lucjan B., Patton J. T., Przybylak Szymon, Utko Józef, Sobota Piotr
Ligand migration in the reaction of titanium complexes with AlMe3.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2007, 72, 541-559
IF: 0.879
10.1135/cccc20070541

9. Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Titanium complexes supported by bis(aryloxo) ligand: structure and lactide polymerization activities.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2006, 257, 105-111
IF: 2.511
10.1016/j.molcata.2006.04.063

10. Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Highly efficient magnesium initiators for lactide polymerization.
Dalton Transactions, 2005, 11, 2047-2050
IF: 3.003
10.1039/B503134F

11. Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Hojniak Marek, Sobota Piotr
The influence of cocatalysts on phenylacetylene oligo-and polymerization.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2004, 224, 93-96
IF: 2.316
10.1016/j.molcata.2004.06.033

12. Sobota Piotr, Przybylak Szymon, Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Jerzykiewicz Lucjan B.
Synthesis and structural characterization of magnesium and titanium siloxanes.
Inorganica Chimica Acta, 2002, 334, 159-164
IF: 1.566
10.1016/S0020-1693(02)00744-2