Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

PS-13 Pracownia Metodyki Nauczania Chemii

Telefon +48 71 375 7260

Kierownik: dr Michał Kobyłka