Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Michał Kobyłka
Stanowisko

starszy wykładowca

Funkcje

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału

Kierownik: PS-13 Pracownia Metodyki Nauczania Chemii

Telefon
+48 71 375 7233
Pokój
402b (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 2001, Dr 2006
Konsultacje
Wtorek 13.00 - 14.00 pokój 402B. 
Na konsultacje proszę umawiać się drogą mailową. 
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 21.295

Liczba publikacji: 9

1. Jakubska-Busse Anna, Śliwiński M., Kobyłka Michał
Identification of bioactive components of essential oils inHeracleum sosnowskyi andHeracleum mantegazzianum (Apiaceae).
Archives of Biological Sciences, 2013, 65, 877-883
IF: 0.607
10.2298/ABS1303877J

2. Kobyłka Michał J., Ślepokura Katarzyna, Acebrón Rodicio Maria, Paluch Marta, Lisowski Jerzy
Incorporation of trinuclear lanthanide(III) hydroxo bridged clusters in macrocyclic frameworks.
Inorganic Chemistry, 2013, 52, 12893-12903
IF: 4.794
10.1021/ic400508y

3. Kobyłka Michał J., Bereta Tomasz, Janczak Jan, Lisowski Jerzy
Enantiopure Zn(II) and Cu(II) complexes of hexaazatetracyclomacrocycles based on cyclohexane moiety.
Polyhedron, 2012, 42, 1-9
IF: 1.813

4. Kobyłka Michał J., Janczak Jan, Lis Tadeusz, Kowalik-Jankowska Teresa, Kłak Julia, Pietruszka Marta M., Lisowski Jerzy
Trinuclear Cu(II) complexes of a chiral N6O3 amine.
Dalton Transactions, 2012, 41, 1503-1511
IF: 3.806

5. Kobyłka Michał J., Jerzykiewicz Lucjan B., Patton J. T., Przybylak Szymon, Utko Józef, Sobota Piotr
Ligand migration in the reaction of titanium complexes with AlMe3.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2007, 72, 541-559
IF: 0.879

6. Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Titanium complexes supported by bis(aryloxo) ligand: structure and lactide polymerization activities.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2006, 257, 105-111
IF: 2.511

7. Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr
Highly efficient magnesium initiators for lactide polymerization.
Dalton Transactions, 2005, 2047-2050
IF: 3.003

8. Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Hojniak Marek, Sobota Piotr
The influence of cocatalysts on phenylacetylene oligo-and polymerization.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2004, 224, 93-96
IF: 2.316

9. Sobota Piotr, Przybylak Szymon, Ejfler Jolanta, Kobyłka Michał, Jerzykiewicz Lucjan B.
Synthesis and structural characterization of magnesium and titanium siloxanes.
Inorganica Chimica Acta, 2002, 334, 159-164
IF: 1.566