Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZD-14 Zakład Dydaktyki Chemii

Kierownik: dr hab. Maria Korabik, prof. UWr