Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZD-14 Zakład Dydaktyki Chemii

Kierownik: dr hab. Maria Korabik