Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Małgorzata Guzik
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7373
Pokój
201b (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2000, Dr 2006, Dr hab. 2016
Konsultacje
wtorek 10-12
Dane biograficzne

Staże zagraniczne

-Institute Light Matter (ILM), UMR5306 CNRS-University of Lyon1, University of Lyon, Francja, przed 2013 Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents (LPCML, UMR5620CNR), Université Claude Bernard Lyon 1, (współpraca z prof. Georgesem Boulonem i dr hab. Yannickiem Guyot), wrzesień/październik 2012 (6 tygodni), wrzesień/październik 2014 (4 tygodnie) oraz wrzesień/październik 2015 (4 tygodnie); trzy staże badawcze w ramach Stypendium Rządu Francuskiego przyznanego przez Ambasadę Francji w Polsce

-SIOM, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, Chiny, październik 2013 oraz wrzesień 2014, dwa dwutygodniowe pobyty w laboratorium w ramach współpracy z prof. Lili Hu i prof. Wei Chen. W trakcie całego pobytu konsultacje z doktorantami.

-Institute Light Matter (ILM), UMR5306 CNRS-University of Lyon1, University of Lyon, Francja, przed 2013 Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents (LPCML, UMR5620CNR), Université Claude Bernard Lyon 1, współpraca z prof. Georgesem Boulonem i dr hab. Yannickiem Guyot, (2007, 2010 - 2015 trzy – cztery razy w roku dwutygodniowe pobyty badawcze w laboratorium ILM w celu wykonania pomiarów spektroskopowych).

-Institute Light Matter (ILM), UMR5306 CNRS-University of Lyon1, University of Lyon, Francja, 1.04.2008 – 31.12.2009 staż podoktorski, Opiekun: dr Bernard Moine.

-Stacja Superlumi, DESY Hamburg, Niemcy, pomiary spektroskopowe przy użyciu promieniowania synchrotronowego, wielokrotne pobyty jednotygodniowe w ramach programu EU: V 2005, IX 2005, III 2007, VI 2009, IX 2009, VII 2010, III 2011 oraz VIII 2011.

-„Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa Nanomateriałów”
9-ta Europejska Szkoła TEM-UCA, 13-17 lipca 2009, Puerto Real, Kadyks, Hiszpania

-Kurs poświęcony Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej (TEM) zorganizowany przez CNRS, University Claude Bernard Lyon 1, Lyon, 5-8 lipca 2009, Francja

-Departamento de Engenharia Ceramica e do Vidro, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugalia, (1.03.2004-31.09.2004) stypendium w ramach Marie Curie Training Site, UE, opiekun prof. dr hab. Joaquin Vieira

Projekty badawcze

-(2013-2016)    Grant Narodowego Centrum Nauki HARMONIA „Dotowane jonami ziem rzadkich nowe wolframiany i molibdeniany jako materiały optyczne, w tym nanostrukturalne: synteza, charakterystyka strukturalna spektroskopowa”  (kierownik)

-(2013-2014)    Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „ POLONIUM” na wymianę naukową pomiędzy ILM Uniwersytetu w Lyonie, a Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego „Otrzymywanie i właściwości optyczne nowych wolframianów i molibdenianów dotowanych jonami ziem rzadkich jako materiałów optycznych” (kierownik)

-(2010-1014)    Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych”, POIG.01.01.02-02-006/09 (wykonawca)

-(2010-2013 )   Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Luminofory aktywowane jonami Yb3+, Nd3+ i Er3+ emitujące w zakresie IR, w tym nanostrukturalne” (główny wykonawca)

-(2009-2011)    Grant UE, HASY LAB „Nanostrukturalne luminofory do scyntylatorów
i zastosowań laserowych”
Nr II-20080080 EC (główny wykonawca)

-(2008-2010)    Polsko-francuski projekt na współpracę naukową pomiędzy Polską Akademią Nauk a Narodowym Centrum Nauki (CNRS) we Francji „Synteza i własności optyczne nano/mikro-kryształów/ceramik domieszkowanych jonami metali przejściowych i ziem rzadkich” (wykonawca)

-(2008-2009)    Projekt dla francuskiego przemysłu lotniczego ARTIQ „Analiza i pomiary temperaturowe przy użyciu techniki obrazowania ilościowego" AAP 3 AESE – 07290644 2008-2010 (główny wykonawca)

-(2006-2009)    Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wydajne luminofory, w tym nanostrukturalne w technikach medycznych, diodach elektro­lu­minescencyjnych i materiałach upkonwersyjnych” N 204 013 31/0289 (główny wykonawca)

-(2006-2007)    Grant UE, HASY LAB „Nanostrukturalne luminofory do obrazowania przy użyciu promieniowania X i do zastosowań laserowych” (wykonawca)

Współpraca krajowa i zagraniczna

Krajowa

-Od roku 2008 owocna współpraca z Wydziałem Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz)

-Wieloletnia współpraca z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (Prof. dr hab. Wiesław Stręk, dr hab. Dariusz Hreniak, dr hab. Rafał Wiglusz, dr Łukasz Marciniak, dr Paweł Głuchowski, dr Yuriy Gerasymchuk

Współpraca międzynarodowa

Francja

Od roku 2007 współpraca z Institute Light Matter (ILM), UMR5306 CNRS-University of Lyon1, University of Lyon, France, (Prof. Georges Boulon, Dr Yannick Guyot)

Chiny

Udział we współpracy pomiędzy Institute Light Matter (ILM), University of Lyon i Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics Chinese Academy of Science, Shanghai, China (prof. Lili Hu and prof. Wei Chen)

Włochy

Udział we współpracy pomiędzy Institute Light Matter (ILM), University of Lyon and Institute of Science and Technology for Ceramic, National Research Council, Faenza, Italy (dr Laura Esposito i dr Jan Hostaša)

Japonia

Udział we współpracy pomiędzy ILM University of Lyon and Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai, Japan (dr Jan Pejchal, prof. Akira Yoshikawa, prof. Akihiko Ito, prof. Takashi Goto)

Nagrody i wyróżnienia

2016, 2015: nagroda Rektora UWr za osiągnięcnia naukowe

2015, 2014, 2012: ufundowane przez Ambasadę Francji w Polsce Stypendium Rządu Francuskiego na 4 i 6 tygodniowe pobyy badawcze w laboratorium ILM na Uniwersytecie Clauda Bernarda Lyon 1 we Francji 

2006: wyróżnienie pracy doktorskiej

2004: Stypendium Unii Europejskiej w ramach programu Marie Curie Training Site 6 miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Aveiro w Portugalii

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 135.527

Liczba publikacji: 51

1. Gerasymchuk Yuriy S., Guzik Małgorzata, Lisiecki Radosław, Sobczyk Marcin, Jański Jerzy, Koll Aleksander, Boulon Georges, Legendziewicz Janina
Photophysical properties and ab initio HF and DFT calculations of the structure and spectroscopy of axially chloro substituted Yb(III) monophthalocyanines in different systems.
Journal of Luminescence, 2018, 193, 84-89
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2017.09.002

2. Sobczyk Marcin, Korzeniowski Kamil, Guzik Małgorzata, Cybińska Joanna, Gerasymchuk Yuriy S., Trush Victor A., Legendziewicz Janina
Spectroscopic behaviour of Na[Sm(SP)4] (where SP = C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2-) and its polymeric material-new orange emitting phosphors.
Journal of Luminescence, 2018, 193, 90-97
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2017.08.064

3. Empizo Melvin John F., Cadatal-Raduban Marilou, Murata Takahiro, Minami Yuki, Kawano Keisuke, Yamanoi Kohei, Shimizu Toshihiko, Sarukura Nobuhiko, Guzik Małgorzata, Guyot Yannick, Boulon Georges
Spectroscopic properties of Pr3+-doped 20Al(PO3)3-80LiF glasses as potential scintillators for neutron detection.
Journal of Luminescence, 2018, 193, 13-21
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2017.06.029

4. Bieza Magdalena, Guzik Małgorzata, Tomaszewicz Elżbieta, Guyot Yannick, Boulon Georges
Cubic Yb3+- activated Y6MoO12 micro-powder — optical material operating in NIR region.
Optical Materials, 2017, 63, 3-12
IF: 2.238
10.1016/j.optmat.2016.09.026

5. Cybińska Joanna, Guzik Małgorzata, Lorbeer Chantal, Zych Eugeniusz, Guyot Yannick, Boulon Georges, Mudring Anja-Verena
Design of LaPO4:Nd3+materials by using ionic liquids.
Optical Materials, 2017, 63, 76-87
IF: 2.238
10.1016/j.optmat.2016.09.025

6. Cybińska Joanna, Guzik Małgorzata, Gerasymchuk Yuriy S., Trush Victor A., Lisiecki Radosław, Legendziewicz Janina
Spectroscopy of new Sm(III) orange emitting phosphors of the type Na [Sm(SP)4], Na[Sm(WO)4] (where SP = C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)-2; WO = CCl3C(O)NP(O)(OCH3)-2) and the polymeric materials obtained on their base.
Optical Materials, 2017, 63, 32-41
IF: 2.238
10.1016/j.optmat.2016.08.039

7. Bieza Magdalena, Guzik Małgorzata, Tomaszewicz Elżbieta, Guyot Yannick, Lebbou Kheirreddine, Zych Eugeniusz, Boulon Georges
Toward optical ceramics based on cubic Yb3+ rare earth ion-doped mixed molybdato-tungstates: part I - structural characterization.
Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121, 13290-13302
IF: 4.536
10.1021/acs.jpcc.7b00746

8. Bieza Magdalena, Guzik Małgorzata, Tomaszewicz Elżbieta, Guyot Yannick, Lebbou Kheirreddine, Boulon Georges
Toward optical ceramics based on Yb3+ rare earth ion-doped mixed molybdato-tungstates: part II - spectroscopic characterization.
Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121, 13303-13313
IF: 4.536
10.1021/acs.jpcc.7b00747

9. Guyot Yannick, Guzik Małgorzata, Alombert-Goget Guillaume, Pejchal Jan, Yoshikawa Akira, Ito Akihiko, Goto Takashi, Boulon Georges
Assignment of Yb3+ energy levels in the C2 and C3i centers of Lu2O3 sesquioxide either as ceramics or as crystal.
Journal of Luminescence, 2016, 170, 513-519
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.04.017

10. Sobczyk Marcin, Szymański Damian, Guzik Małgorzata, Legendziewicz Janina
Optical behaviour of samarium doped potassium yttrium double phosphates.
Journal of Luminescence, 2016, 169, 794-798
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2014.12.041

11. Sobczyk Marcin, Korzeniowski Kamil, Guzik Małgorzata, Amirkhanov Vladimir M., Trush Victor A., Gawryszewska Paula, Guyot Yannick, Boulon Georges, Stręk Wiesław, Legendziewicz Janina
Spectral characteristic and crystal-field calculations for new Er(III) phosphor of the type [Er(SP)4]- (where SP=C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2-).
Journal of Luminescence, 2016, 169, 777-781
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.03.029

12. Guzik Małgorzata, Tomaszewicz Elżbieta, Guyot Yannick, Legendziewicz Janina, Boulon Georges
Spectroscopic properties, concentration quenching and Yb3+ site occupations in vacancied scheelite-type molybdates.
Journal of Luminescence, 2016, 169, 755-764
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.02.043

13. Guzik Małgorzata, Alombert-Goget Guillaume, Guyot Yannick, Pejchal Jan, Yoshikawa Akira, Ito Akihiko, Goto Takashi, Boulon Georges
Spectroscopy of C3i and C2 sites of Nd3+-doped Lu2O3 sesquioxide either as ceramics or crystal.
Journal of Luminescence, 2016, 169, 606-611
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2014.12.063

14. Shao Chongyun, Xu Wenbin, Ollier Nadege, Guzik Małgorzata, Boulon Georges, Yu Lu, Zhang Lei, Yu Chunlei, Wang Shikai, Hu Lili
Suppression mechanism of radiation-induced darkening by Ce doping in Al/Yb/Ce-doped silica glasses : evidence from optical spectroscopy, EPR and XPS analyses.
Journal of Applied Physics, 2016, 120, 153101/1-153101-8
IF: 2.068
10.1063/1.4964878

15. Xu Wenbin, Yu Chunlei, Wang Shikai, Lou Fengguang, Feng Suya, Wang Meng, Zhou Qinling, Chen Danping, Hu Lili, Guzik Małgorzata, Boulon Georges
Effects of F- on the optical and spectroscopic properties of Yb3+/Al3+-co-doped silica glass.
Optical Materials, 2015, 42, 245-250
IF: 2.183
10.1016/j.optmat.2014.12.039

16. Guzik Małgorzata, Tomaszewicz Elżbieta, Guyot Yannick, Legendziewicz Janina, Boulon Georges
Eu3+ luminescence from different sites in a scheelite-type cadmium molybdate red phosphor with vacancies.
Journal of Materials Chemistry C, 2015, 3, 8582-8594
IF: 5.066
10.1039/c5tc01109d

17. Zhang Liyan, Xue Tianfeng, He Dongbing, Guzik Małgorzata, Boulon Georges
Influence of Stark splitting levels on the lasing performance of Yb3+ in phosphate and fluorophosphate glasses.
Optics Express, 2015, 23, 1505-1511
IF: 3.148
10.1364/OE.23.001505

18. Guzik Małgorzata, Bieza Magdalena, Tomaszewicz Elżbieta, Guyot Yannick, Zych Eugeniusz, Boulon Georges
Nd3+ dopant influence on the structural and spectroscopic properties of microcrystalline La2Mo2O9 molybdate.
Optical Materials, 2015, 41, 21-31
IF: 2.183
10.1016/j.optmat.2014.11.013

19. Alombert-Goget Guillaume, Guyot Yannick, Guzik Małgorzata, Boulon Georges, Ito Akihiko, Goto Takashi, Yoshikawa Akira, Kikuchi M.
Nd3+-doped Lu2O3 transparent sesquioxide ceramics elaborated by the Spark Plasma Sintering (SPS) method. Part 1: Structural, thermal conductivity and spectroscopic characterization.
Optical Materials, 2015, 41, 3-11
IF: 2.183
10.1016/j.optmat.2014.10.014

20. Gerasymchuk Yuriy S., Tomachynski L. A., Guzik Małgorzata, Koll Aleksander, Jański Jerzy, Guyot Yannick, Stręk Wiesław, Boulon Georges, Legendziewicz Janina
Photophysical and theoretical studies of structure and spectroscopic behaviour of axially substituted Yb(III) mono-phthalocyanines in different media.
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2015, 309, 65-71
IF: 2.477
10.1016/j.jphotochem.2015.04.022

21. Burakowski Andrzej, Gliński Jacek, Wachał Joanna, Guzik Małgorzata
Simple hydrated salts in methanolic and aqueous solutions : acoustic and spectroscopic studies.
Chemical Physics, 2015, 463, 5-9
IF: 1.758
10.1016/j.chemphys.2015.09.015

22. Guzik Małgorzata, Tomaszewicz Elżbieta, Guyot Yannick, Legendziewicz Janina, Boulon Georges
Structural and spectroscopic characterizations of new Cd1-3x Nd2xx MoO4 scheelite-type molybdates with vacancies as potential optical materials.
Journal of Materials Chemistry C, 2015, 3, 4057-4069
IF: 5.066
10.1039/C4TC02963A

23. Boulon Georges, Alombert-Goget Guillaume, Guyot Yannick, Guzik Małgorzata, Epicier Thierry, Blanchard Nicholas P., Chen L., Hu Lili, Chen Wei
Conjugation of TEM-EDX and optical spectroscopy tools for the localization of Yb3+, Er3+ and Co2+ dopants in laser glass ceramics composed of MgAl2O4 spinel nano-crystals embedded in SiO2 glass.
Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 9385-9397
IF: 4.696
10.1039/C4TC01344A

24. Guzik Małgorzata, Bieza Magdalena, Tomaszewicz Elżbieta, Guyot Yannick, Boulon Georges
Development of Nd3+ -doped monoclinic dimolybdates La2Mo2O9 as optical materials.
Zeitschrift für Naturforschung Section B: A Journal of Chemical Sciences, 2014, 69b, 193-204
IF: 0.744
10.5560/ZNB.2014-3290

25. Wang Shiwel, Lou Fengguang, Yu Chunlei, Zhou Qinling, Wang Meng, Feng Suya, Chen Danping, Hu Lili, Chen Wei, Guzik Małgorzata, Boulon Georges
Influence of Al3+ and P5+ ion contents on the valence state of Yb3+ ions and the dispersion effect of Al3+ and P5+ ions on Yb3+ ions in silica glass.
Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 4406-4414
IF: 4.696
10.1039/C3TC32576H

26. Hostaša Jan, Esposito Laura, Malchère Annie, Epicier Thierry, Pirri Angela, Vannini Matteo, Toci Guido, Cavalli Enrico, Yoshikawa Akira, Guzik Małgorzata, Alombert-Goget Guillaume, Guyot Yannick, Boulon Georges
Polycrystalline Yb3+–Er3+–co-doped YAG: fabrication, TEM–EDX characterization, spectroscopic properties, and comparison with the single crystal.
Journal of Materials Research, 2014, 29, 2288-2296
IF: 1.647
10.1557/jmr.2014.206

27. Wiglusz Rafał, Boulon Georges, Guyot Yannick, Guzik Małgorzata, Hreniak Dariusz, Stręk Wiesław
Structural and spectroscopic properties of Yb3+ - doped MgAl2O4 nanocrystalline spinel.
Dalton Transactions, 2014, 43, 7752-7759
IF: 4.197
10.1039/c3dt53644k

28. Guzik Małgorzata, Pejchal Jan, Yoshikawa Akira, Ito Akihiko, Goto Takashi, Siczek Miłosz, Lis Tadeusz, Boulon Georges
Structural investigations of Lu2O3 as single crystal and polycrystalline transparent ceramic.
Crystal Growth and Design, 2014, 14, 3327-3334
IF: 4.891
10.1021/cg500225v

29. Li Weiwei, Cheng Jimeng, Zhao Guoying, Chen Wei, Hu Lili, Guzik Małgorzata, Boulon Georges
Violet-green excitation for NIR luminescence of Yb3+ ions in Bi2O3-B2O3-SiO2-Ga2O3 glasses.
Optics Express, 2014, 22, 8831-8842
IF: 3.488
10.1364/OE.22.008831

30. Boulon Georges, Guyot Yannick, Guzik Małgorzata, Epicier Thierry, Głuchowski Paweł, Hreniak Dariusz, Stręk Wiesław
Yb3+ ions distribution in YAG nanoceramics analyzed by both optical and TEM-EDX techniques.
Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 15474-15486
IF: 4.772
10.1021/jp502882j

31. Epicier Thierry, Boulon Georges, Zhao W., Guzik Małgorzata, Jiang B., Ikesue A., Esposito Laura
Spatial distribution of the Yb3+ rare earth ions in Y3Al5O12 and Y2O3 optical ceramics as analyzed by TEM.
Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 18221-18229
IF: 6.108

32. Passuello T., Piccinelli F., Trevisani M., Giarola M., Mariotto G., Marciniak Łukasz, Hreniak Dariusz, Guzik Małgorzata, Fasoli M., Vedda A., Jary V., Nikl M., Causin N., Bettinelli M., Speghini A.
Structural and optical properties of Vernier phase lutetium oxyfluorides doped with lanthanide ions: interesting candidates as scintillators and X-ray phosphors.
Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 10639-10649
IF: 6.108

33. Guzik Małgorzata, Tomaszewicz Elżbieta, Guyot Yannick, Legendziewicz Janina, Boulon Georges
Structural and spectroscopic characterizations of two promising Nd-doped monoclinic or tetragonal laser tungstates.
Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 14896-14906
IF: 6.108

34. Guzik Małgorzata, Cybińska Joanna, Tomaszewicz Elżbieta, Guyot Yannick, Legendziewicz Janina, Boulon Georges, Stręk Wiesław
Spectroscopic behaviour of Nd3+ in a new microcrystalline ZnY4W3O16 tungstate.
Optical Materials, 2011, 34, 487-495
IF: 2.023

35. Guzik Małgorzata, Tomaszewicz Elżbieta, Kaczmarek S. M., Cybińska Joanna, Fuks H.
Spectroscopic investigations of Cd0.25Gd0.50  0.25WO4:Eu3+  — A new promising red phosphor.
Journal of Non-Crystalline Solids, 2010, 356, 1902-1907
IF: 1.492

36. Tomaszewicz Elżbieta, Guzik Małgorzata, Cybińska Joanna, Legendziewicz Janina
Spectroscopic investigation of the Europium(3+) ions in a new ZnY4W3O16 matrix.
Helvetica Chimica Acta, 2009, 92, 2274-2290
IF: 1.435

37. Sokolnicki Jerzy, Guzik Małgorzata
Synthesis and photoluminescence of nanocrystalline lutetium pyrosilicate doped with Ce3+.
Optical Materials, 2009, 31, 826-830
IF: 1.728

38. Legendziewicz Janina, Guzik Małgorzata, Cybińska Joanna
VUV spectroscopy of double phosphates doped with rare earth ions.
Optical Materials, 2009, 31, 567-574
IF: 1.728

39. Legendziewicz Janina, Guzik Małgorzata, Gliński Jacek, Jerie Kazimierz, Baranowski Andrzej, Kochel Andrzej
Application of spectroscopy and positron annihilation methods in studies of the gel-glasses materials.
Journal of Alloys and Compounds, 2008, 451, 172-178
IF: 1.51

40. Legendziewicz Janina, Guzik Małgorzata, Szuszkiewicz W.
Charge transfer and f-f emission of trivalent ytterbium observed in double phosphates MIMIII(PO4)2(MI= Na,Rb; MIII= Lu, Y).
Journal of Alloys and Compounds, 2008, 451, 165-171
IF: 1.51

41. Legendziewicz Janina, Cybińska Joanna, Guzik Małgorzata, Boulon Georges, Meyer G.
Comparative study of crystal field analysis in Pr3+ and Yb3+-doped K2LaX5 (X= Cl-, Br-) ternary halides and Yb3+-doped A3Lu(PO4)2 (A=Na+, Rb+) double phosphates. Charge transfer band observations of Yb3+-doped systems.
Optical Materials, 2008, 30, 1655-1666
IF: 1.714

42. Legendziewicz Janina, Guzik Małgorzata, Cybińska Joanna, Stefan A., Lupei V.
Concentration dependence of luminescence properties in praseodymium and praseodymium/ytterbium-doped lutetium double phosphates.
Optical Materials, 2008, 30, 1667-1671
IF: 1.714

43. Legendziewicz Janina, Guzik Małgorzata, Cybińska Joanna, Stefan A., Lupei V.
Optical behaviour of praseodymium-doped and praseodymium/ytterbium-co-doped double phosphates.
Journal of Alloys and Compounds, 2008, 451, 158-164
IF: 1.51

44. Guzik Małgorzata, Legendziewicz Janina, Szuszkiewicz W., Walasek Adam
Structural and optical characterization of ytterbium doped lutetium double phosphates.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2007, 633, 310-313
IF: 1.26

45. Guzik Małgorzata, Legendziewicz Janina, Szuszkiewicz W., Walasek Adam
Synthesis and optical properties of powders of lutetium and yttrium double phosphates-doped by ytterbium.
Optical Materials, 2007, 29, 1225-1230
IF: 1.519

46. Jerie Kazimierz, Baranowski Andrzej, Legendziewicz Janina, Guzik Małgorzata, Burakowski Andrzej, Gliński Jacek
Investigation of sol-gel glasses doped with lanthanide ions by spectroscopic, acoustic, and positron annihilation methods.
Acta Physica Polonica A, 2006, 110, 583-591
IF: 0.371

47. Figueiras F., Vieira J. M., Guzik Małgorzata E., Legendziewicz Janina, Tavares P. B., Amaral V. S.
The effects of Ca and Mn excess Co-doping in CMR manganites solid solution structures.
Materials Science Forum, 2006, 514-516, 294-298

48. Guzik Małgorzata, Aitasalo T., Szuszkiewicz W., Hölsä J., Keller Barbara, Legendziewicz Janina
Optical spectroscopy of yttrium double phosphates doped by cerium and praseodymium ions.
Journal of Alloys and Compounds, 2004, 380, 368-375
IF: 1.562

49. Aitasalo T., Guzik Małgorzata, Szuszkiewicz W., Hölsä J., Keller Barbara, Legendziewicz Janina
Properties of ytterbium and neodymium doped alkali metal yttrium double phosphates of the M3Y1-xLnx(PO4)2 type.
Journal of Alloys and Compounds, 2004, 380, 405-412
IF: 1.562

50. Szuszkiewicz W., Keller Barbara, Guzik Małgorzata, Aitasalo T., Niittykoski J., Hölsä J., Legendziewicz Janina
Application of lanthanide (Eu,Nd) spectroscopy as a structural probe of diluted double phosphates.
Journal of Alloys and Compounds, 2002, 341, 297-306
IF: 1.014

51. Keller Barbara, Legendziewicz Janina, Przybylski J., Guzik Małgorzata, Gliński Jacek
Spectroscopic studies of lanthanide (Ce, Eu) chlorides in ethane-1,2-diol.
Journal of Alloys and Compounds, 2002, 341, 197-202
IF: 1.014