Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Andrzej Kochel
Stanowisko

adiunkt

Funkcje
Telefon
+48 71 375 7220
Pokój
510 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 1998, Dr 2002, Dr hab. 2014
Konsultacje

Piątek  od 12-13 budynek wysoki, 510

Zainteresowania naukowe

 

Synteza solwotermlna, struktura i właściwości magnetyczne polimerów koordynacyjnych metali przejściowych.

Dane biograficzne

Działalność dydaktyczna:

1998-2002 – podczas pisania pracy doktorskiej prowadziłem zajęcia:

- Laboratorium Podstaw Chemii,

- Laboratorium z metod fizykochemicznych – magnetochemia,

- Laboratorium z Krystalografii.

2005-2014 – na stanowisku adiunkta prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

-Laboratorium z Podstaw Chemii (2005-2014),

- Laboratorium z Chemii Jądrowej (2008-2014),

- Laboratorium z Podstaw Chemii dla Szkół Średnich (2005-2014),

- Wykład z Chemii Radiacyjnej (2010-2014),

- Zajęcia komputerowe z Modelowania Molekularnego (2005-2008).

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 142.394

Liczba publikacji: 84

1. Jaworska Joanna, Korbecka Izabela, Kochel Andrzej, Galewski Zbigniew
4-(4'-alkyloxyphenylazo)benzoyl chlorides not only intermediates but photosensitive mesogens for optical switching.
Journal of Molecular Liquids, 2017, 225, 877-882
IF: 3.648
10.1016/j.molliq.2016.11.014

2. Kamińska Karolina, Wojaczyńska Elżbieta, Santi Claudio, Sancineto Luca, Pensa Marianna Francesca, Kochel Andrzej, Wieczorek Robert, Wojaczyński Jacek, Slupski Gauthier
An enantiopure diselenide based on a chiral bicyclic backbone—synthesis and configuration assignment.
Tetrahedron-Asymmetry, 2017, 28, 1367-1372
IF: 2.126
10.1016/j.tetasy.2017.08.008

3. Kamińska Karolina, Wojaczyńska Elżbieta, Skarżewski Jacek, Kochel Andrzej, Wojaczyński Jacek
Application of sulfonyl chlorides and chiral amines in the efficient synthesis of nonracemic sulfinamides.
Tetrahedron-Asymmetry, 2017, 28, 561-566
IF: 2.126
10.1016/j.tetasy.2017.03.004

4. Iwanejko Jakub, Wojaczyńska Elżbieta, Trynda Justyna, Maciejewska Magdalena, Wietrzyk Joanna, Kochel Andrzej, Wojaczyński Jacek
New chiral Mannich adducts of di-tert-butylphenols and a bicyclic imine : synthesis and antiproliferative activity.
Tetrahedron, 2017, 73, 2276-2282
IF: 2.651
10.1016/j.tet.2017.03.017

5. Laine Marina, Barbosa Nuno A., Kochel Andrzej, Osiecka B. J., Szewczyk G., Sarna T., Ziółkowski Piotr, Wieczorek Robert, Filarowski Aleksander
Synthesis, structural, spectroscopic, computational and cytotoxic studies of BODIPY dyes.
Sensors and Actuators B-Chemical, 2017, 238, 548-555
IF: 5.401
10.1016/j.snb.2016.07.103

6. Wojciechowska Agnieszka, Kochel Andrzej, Zierkiewicz Wiktor
1-D Framework L-arginine zinc(II) units bridged by oxalate: synthesis, structure, properties, and theoretical studies.
Journal of Coordination Chemistry, 2016, 69, 886-900
IF: 1.795
10.1080/00958972.2016.1147561

7. Wojciechowska Agnieszka, Kochel Andrzej, Duczmal Marek
Supramolecular assemblies in [Cu(L-Arg)2(H2O)]C2O4 · 6H2O complex : structural, spectroscopic, magnetic and thermal behavior.
Materials Chemistry and Physics, 2016, 182, 472-480
IF: 2.084
10.1016/j.matchemphys.2016.07.059

8. Koźlecki Tomasz, Tolstoy Peter M., Kwocz Agnieszka, Vovk Mikhail A., Kochel Andrzej, Polowczyk Izabela, Tretyakov Peter Yu., Filarowski Aleksander
Conformational state of β-hydroxynaphthylamides: Barriers for the rotation of the amide group around CN bond and dynamics of the morpholine ring.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 149, 254-262
IF: 2.653
10.1016/j.saa.2015.04.052

9. Hołyńska Małgorzata, Kołodziejczak Jerzy, Kochel Andrzej
Hydrothermal synthesis and characterization of an Mn(II) coordination polymer with 3,3'-bpdc·H2O as ligand.
Inorganica Chimica Acta, 2015, 436, 214-219
IF: 1.918
10.1016/j.ica.2015.08.001

10. Kwocz Agnieszka, Kochel Andrzej, Chudoba Dorota, Filarowski Aleksander
Tautomeric design of ortho-hydroxyheterocyclic Schiff bases.
Journal of Molecular Structure, 2015, 1080, 52-56
IF: 1.78
10.1016/j.molstruc.2014.09.073

11. Hołyńska Małgorzata, Filarowski Aleksander, Kochel Andrzej, Twaróg Kamil M.
Why does the 2,2'-bipyridine-4-methyl-3,3'-dicarboxylic acid not form MOFs: synthesis, crystal structure and properties of a new organic ligand.
Journal of Chemical Crystallography, 2015, 45, 363-368
IF: 0.572
10.1007/s10870-015-0591-1

12. Kocięcka Paulina, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Photochemical synthesis, structure and spectroscopic properties of [W(CO)4(C5H10N)2CH2].
Inorganic Chemistry Communications, 2014, 45, 105-107
IF: 1.777
10.1016/j.inoche.2014.04.023

13. Smoleński Piotr, Jaros Sabina W., Pettinari Claudio P., Lupidi Giulio, Quassinti Luana, Bramucci Massimo, Vitali Luca A., Petrelli Dezemona, Kochel Andrzej, Kirillov Alexander M.
New water-soluble polypyridine silver(I) derivatives of 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane (PTA) with significant antimicrobial and antiproliferative activities.
Dalton Transactions, 2013, 42, 6572-6581
IF: 4.097
10.1039/c3dt33026e

14. Puszko Aniela, Kochel Andrzej, Wietrzyk Joanna, Filip-Psurska Beata, Jezierska Julia, Puszyńska-Tuszkanow Mariola, Staszak Zbigniew, Adach Anna, Lorenc Jadwiga, Cieślak-Golonka Maria
Structure-activity relationship disturbed by a solvolytic process: study on the [Cu(II)-4-nitropyridine N-oxide derivative] system.
Polyhedron, 2013, 50, 146-153
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2012.09.060

15. Kochel Andrzej, Hołyńska Małgorzata
Two new coordination polymers employing 2,2'-bipyridine-3,3', 6,6'-tetracarboxylate as a ligand.
Inorganica Chimica Acta, 2013, 408, 193-198
IF: 2.041
10.1016/j.ica.2013.08.007

16. Kochel Andrzej, Hołyńska Małgorzata, Twaróg Kamil M.
Cleavage of a C–C bond during a solvothermal process leading to a mononuclear rhenium(III) product.
Inorganic Chemistry Communications, 2012, 24, 47-49
IF: 2.016
10.1016/j.inoche.2012.07.042

17. Handzlik Jarosław, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
H-Ge bond activation by tungsten carbonyls: an experimental and theoretical study.
Polyhedron, 2012, 31, 622-631
IF: 1.813

18. Mirzaei Masoud, Eshtiagh-Hosseini Hossein, Hassanpoor A., Szymańska-Buzar Teresa, Mague Joel T, Korabik Maria, Kochel Andrzej
Two new CuII 1D-coordination polymers containing 1,4-pyrazine-2,3-dicarboxylic acid, 2-aminopyridine, and 5-bromo-6-methyl-2(4-methylpiperazine-1-yl)pyrimidine-4-amine: X-ray crystal structure, spectroscopic and magnetic studies.
Inorganica Chimica Acta, 2012, 391, 232-238
IF: 1.687

19. Eshtiagh-Hosseini Hossein, Hassanpoor A., Mirzaei Masoud, Szymańska-Buzar Teresa, Kochel Andrzej
Bis(2-amino-6-methylpyridinium)trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)-cuprate(II) hexahydrate.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2011, E67, m455-m456, 1-9
IF: 0.347

20. Kochel Andrzej, Hołyńska Małgorzata
Diammonium hexakis(thiocyanato-κN)-rhenate(IV) dimethyl sulfone tetra-solvate.
Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications, 2011, C67, m134-m136
IF: 0.518

21. Wojciechowska Agnieszka, Kochel Andrzej, Komorowska Małgorzata Anna
Synthesis, crystal structure and spectroscopy studies of a novel five-coordinated Zn(II) ion complex with L-tyrosine and imidazole.
Polyhedron, 2011, 30, 2361-2367
IF: 2.057

22. Kochel Andrzej
trans-(2,2'-bipyrimidine)diiodido(iso-propoxido)oxidorhenium(V).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2010, E66, m42-m43, 1-10
IF: 0.413

23. Kołodziejczak Jerzy, Adamczyk-Wożniak A., Sporzyński A., Kochel Andrzej, Koll Aleksander
Competitive intra- and intermolecular interactions in secondary Mannich bases.
Journal of Molecular Structure, 2010, 976, 290-296
IF: 1.599

24. Starosta Radosław, Florek Magdalena, Król Jarosław, Puchalska Małgorzata, Kochel Andrzej
Cooper(I) iodide complexes containing new aliphatic aminophosphine ligands and diimines—luminescent properties and antibacterial activity.
New Journal of Chemistry, 2010, 34, 1441-1449
IF: 2.631

25. Filarowski Aleksander, Kluba Małgorzata, Cieślik-Boczula Katarzyna, Koll Aleksander, Kochel Andrzej, Pandey L., De Borggraeve W. M., Van der Auweraer Mark, Catalán J., Boens Noel
Generalized solvent scales as a tool for investigating solvent dependence of spectroscopic and kinetic parameters. Application to fluorescent BODIPY dyes.
Photochemical and Photobiological Sciences, 2010, 9, 996-1008
IF: 2.378

26. Kochel Andrzej
Solvothermal synthesis, characterization and properties of [ReCl5(py)]- complex with T (Néel) of 5.5 K.
Transition Metal Chemistry, 2010, 35, 1-5
IF: 1.166

27. Kochel Andrzej, Hołyńska Małgorzata
Synthesis and structural characterization of the novel unusual oxido-bridged rhenium complex with Re atoms in two different coordination environments.
Inorganic Chemistry Communications, 2010, 13, 782-785
IF: 1.974

28. Smoleński Piotr, Kochel Andrzej
Synthesis of the first monodentate S- and O-coordinating 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane-7-chalcogenides [CoCl(bpy)2 (Z-PTA=Z)]X (Z=S, O; bpy - 2,2'-bipyridine; X =BF4, PF6) and [CoCl(bpy)2(N-PTA)]BF4 (PTA = 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane).
Polyhedron, 2010, 29, 1561-1566
IF: 2.034

29. Krasowska Małgorzata, Kochel Andrzej, Filarowski Aleksander
The conformational analysis of 2-hydroxyaryl Schiff thiosemicarbazones.
CrystEngComm, 2010, 12, 1955-1962
IF: 4.006

30. Kochel Andrzej
2-(2-ammonioethyl)pyridinium hexachloridorhenate(IV).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2009, E65, m245, 1-11
IF: 0.411

31. Zyder Magdalena, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
A new versatile binuclear seven-coordinate complex of molybdenum(II),[(μ-Cl)2{Mo(μ-Cl)(SnCl3)(CO)3}2]2-.
Journal of Organometallic Chemistry, 2009, 694, 4196-4203
IF: 2.347

32. Regiec Andrzej, Mastalarz Henryk, Mastalarz Agnieszka, Kochel Andrzej
Methylation of 4-nitro-3(5)-pyrazolecarboxylic acid.
Tetrahedron Letters, 2009, 50, 2624-2627
IF: 2.66

33. Zyder Magdalena, Kochel Andrzej, Handzlik Jarosław, Szymańska-Buzar Teresa
Photochemical reaction of Mo(CO)6 with Et2GeH2: NMR and DFT studies of reaction products; crystal structure of a novel complex[{Mo(μ-η2-H—GeEt2)(CO)4}2].
Organometallics, 2009, 28, 5857-5865
IF: 4.204

34. Pruchnik Florian P., Pruchnik Hanna, Kochel Andrzej
Structure and properties of tetra-μ-ethanimidamidato -κNN'-dirhodium(1+) complexes.
Polyhedron, 2009, 28, 769-774
IF: 2.207

35. Dodoff N. I., Kubiak Maria, Kuduk-Jaworska Janina, Mastalarz Agnieszka, Kochel Andrzej, Vassilieva V., Vassilev N., Trendafilova N., Georgieva I., Lalia-Kantouri M., Apostolova M.
Structure, NMR spectra and cytotoxic effect of palladium(II) and platinum(II) complexes of glyoxylic acid oxime.
Chemija, 2009, 20, 208-217
IF: 0.254

36. Kochel Andrzej
Synthesis and magnetic properties of the copper(II) complex derived from dimethyl aminomethylphosphine oxide ligand . X-ray crystal structure of DMAO and [Cu(NO3)2(POC3H10N)2].
Inorganica Chimica Acta, 2009, 362, 1379-1382
IF: 2.322

37. Legendziewicz Janina, Guzik Małgorzata, Gliński Jacek, Jerie Kazimierz, Baranowski Andrzej, Kochel Andrzej
Application of spectroscopy and positron annihilation methods in studies of the gel-glasses materials.
Journal of Alloys and Compounds, 2008, 451, 172-178
IF: 1.51

38. Handzlik Jarosław, Stosur Magdalena, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Norbornadiene complexes of molybdenum(II) and their transformation to a catalyst for ring-opening metathesis polymerization: DFT calculations - X-ray crystal structure of a new norbornadiene complex [MoCl(GeCl3)(CO)34-nbd)].
Inorganica Chimica Acta, 2008, 361, 502-512
IF: 1.94

39. Filarowski Aleksander, Kochel Andrzej, Kluba Małgorzata, Kamounah F. S.
Structural and aromatic aspects of tautomeric equilibrium in hydroxy aryl Schiff bases.
Journal of Physical Organic Chemistry, 2008, 21, 939-944
IF: 1.415

40. Kołodziejczak Jerzy, Jezierska Aneta, Panek Jarosław J., De Borggraeve W. M., Kochel Andrzej, Jose R. A., Koll Aleksander
Structural property investgations of 1-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]piperidinium chloride: an experimental and computational study.
Journal of Molecular Structure, 2008, 891, 184-191
IF: 1.594

41. Majewska Paulina, Rospenk Maria, Czarnik-Matusewicz Bogusława, Kochel Andrzej, Sobczyk Lucjan, Dąbrowski R.
Structure and polarized IR spectra of 4-isothiocyanatophenyl 4-heptylbenzoate (7TPB).
Chemical Physics, 2008, 354, 186-195
IF: 1.961

42. Żurowska Bogumiła, Kochel Andrzej
Synthesis, characterization and crystal structure of [Cu(2-pic)2Br2][(2-picH)2].
Journal of Molecular Structure, 2008, 877, 100-104
IF: 1.594

43. Stefanowicz Piotr, Jaremko Mariusz, Jaremko Łukasz, Kochel Andrzej
(3S)-benzylN-(1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl)carbamate: two-dimensional sheets built from O—H···O, N—H···O, C=O···C=O and C—H···O interactions linked into a three-dimensional complex frameworkviaC—H···π(arene) interactions.
Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications, 2007, C63, 204-206
IF: 0.719

44. Malinowska Anna, Górski Marcin, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
A novel dianionic seven-coordinate complex of tungsten(II), [WCl3(GeCl3)(CO)3]2-: synthesis, spectroscopic properties and X-ray crystal structure.
Inorganic Chemistry Communications, 2007, 10, 1233-1235
IF: 1.85

45. Gądek Agnieszka, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Activation of the Si-H bond of Et2SiH2 on photochemical reaction with W(CO)6: spectroscopic characterization of intermediate W–Si compounds and the revisited crystal structure of the bis{(μ-η2-hydridodiethylsilyl)tetracarbonyltungsten(I)} complex [{W(μ-η2-H-SiEt2)(CO)4}2].
Journal of Organometallic Chemistry, 2007, 692, 3765-3777
IF: 2.168

46. Malinowska Anna, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
An anionic binuclear complex of tungsten(II), [(μ-Cl)3{W(SnCl3)(CO)3}2]-, and its reactivity towards norbornene.
Journal of Organometallic Chemistry, 2007, 692, 3994-3999
IF: 2.168
10.1016/j.jorganchem.2007.06.013

47. Kochel Andrzej
Bis(2-amino-6-methylpyridinium) aquatetrabromidooxidorhenate(V) bromide.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2007, E63, m2533 + suppl. mat. 1-8
IF: 0.508

48. Kochel Andrzej
Bis(tetraphenylarsonium) hexabromorhenate(IV).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2007, E63, m596-m597
IF: 0.508

49. Wiśniewski M. Z., Wojciechowska Agnieszka, Kochel Andrzej, Wysokiński R.
Structural and spectroscopic study of trans-bis(1,3,5-trimethylpyrazole)-bis(O,O'-nitrate) copper(II) complex.
Polish Journal of Chemistry, 2007, 81, 1277-1288
IF: 0.483

50. Dodoff N. I., Kovala-Demertzi D., Kuduk-Jaworska Janina, Kubiak Maria, Kochel Andrzej
Structure of (dimethyl sulfoxide-S) {glyoxylic acid thiosemicarbazonato(2–)-O,N,S}platinum(II).
Crystal Research and Technology, 2007, 42, 517-521
IF: 0.768

51. Kochel Andrzej
Synthesis and structural characterization of the Re3 triangular 4,4'-bipyridinium aqua-tris(μ-triiodo)-octachlorotrirhenium dihydrate complex.
Inorganic Chemistry Communications, 2007, 10, 1440-1443
IF: 1.85

52. Kochel Andrzej
Tetrakis(2,2':6',2''-terpyridinium) hexabromidorhenate(IV) bis[aquatetrabromidooxidorhenate(V) tetrabromide dihydrate.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2007, E63, m1968, 1-11
IF: 0.508

53. Filarowski Aleksander, Kochel Andrzej, Hansen Poul Erik, Urbanowicz Agnieszka, Szymborska K
The role of ring substituents on hydrogen bonding of 5-cyano-2-hydroxyacetophenone and 2-hydroxy-4-methoxy-5-nitroacetophenone in the ground and excited states.
Journal of Molecular Structure, 2007, 844-845, 77-82
IF: 1.486

54. Majewska Paulina, Rospenk Maria, Czarnik-Matusewicz Bogusława, Kochel Andrzej, Sobczyk Lucjan, Dąbrowski R.
X-ray diffraction, DFT theoretical, and IR polarized spectroscopic studies of the crystal-like E-mesophase of 4'-hexyloxy-isothiocyanatotolane (6OTOLT).
Chemical Physics, 2007, 340, 227-236
IF: 1.805

55. Kochel Andrzej
2,2':6',2''-terpyridinium perrhenate.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2006, E62, m37-m38
IF: 0.567

56. Kochel Andrzej
4-(4-pyridyl)pyridinium triiodide.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2006, E62, o5605-o5606
IF: 0.567

57. Górski Marcin, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
A new synthetic route to pentacarbonylalkene complexes of tungsten(0): X-ray crystal structure of [W(CO)52-C2H4)].
Inorganic Chemistry Communications, 2006, 9, 136-138
IF: 1.787

58. Dodoff N. I., Kovala-Demertzi D., Kubiak Maria, Kuduk-Jaworska Janina, Kochel Andrzej, Gorneva G. A.
Dimethyl sulfoxide containing platinum(II) and palladium(II) chelate complexes of glyoxylic and pyruvic acid thiosemicarbazones. A new class of cytotoxic metal complexes.
Zeitschrift für Naturforschung Section B: A Journal of Chemical Sciences, 2006, 61b, 1110-1122
IF: 0.825

59. Gregoliński Janusz, Kochel Andrzej, Lisowski Jerzy
Lanthanide complexes of 2 + 2 meso-type macrocycle derived fromtrans1,2-diaminocyclohexane and 2,6-diformylpyridine: X-ray crystal structures of La(III) and Sm(III) complexes.
Polyhedron, 2006, 25, 2745-2754
IF: 1.843

60. Filarowski Aleksander, Kochel Andrzej, Koll Aleksander, Bator Grażyna , Mukherjee S.
Phase transition and intramolecular hydrogen bonding in nitro derivatives of ortho-hydroxy acetophenones.
Journal of Molecular Structure, 2006, 785, 7-13
IF: 1.495

61. Stosur Magdalena, Kochel Andrzej, Keller Antoni, Szymańska-Buzar Teresa
Photochemical reaction of Mo(CO)6 with Et2SiH2: spectroscopic characterization and crystal structure of the bis{(μ-η2-hydridodiethylsilyl)tetracarbonylmolybdenum(I)}complex [{Mo(μ-η2-H-SiEt2)(CO)4}2].
Organometallics, 2006, 25, 3791-3794
IF: 3.632

62. Górski Marcin, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Photochemical reaction of W(CO)6 with GeCl4 as a source of germyl and germylene compounds acting as initiators for ring-opening metathesis polymerization of norbornene.
Journal of Organometallic Chemistry, 2006, 691, 3708-3714
IF: 2.332

63. Pruchnik Florian P., Dawid Urszula, Kochel Andrzej
Structure and properties of the dinuclear complex [Co2(μ-OAc)2(OAc)2(μ-H2O)(phen)2].
Polyhedron, 2006, 25, 3647-3652
IF: 1.843

64. Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Ciunik Zbigniew, Kochel Andrzej
Syntheses and molecular structure of some Rh and Ru complexes with the chelating diphenyl (2-pyridyl)phosphine ligand.
Inorganic Chemistry, 2006, 45, 3369-3377
IF: 3.911

65. Kochel Andrzej
Tetrakis(3-aminopyridine-κN1)dioxorhenium(V) iodide 3-aminopyridine solvate dihydrate.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2006, E62, m1740-m1742
IF: 0.567

66. Kawski P., Kochel Andrzej, Perevozkina M. G., Filarowski Aleksander
The intramolecular hydrogen bond in 2-hydroxy-benzamides.
Journal of Molecular Structure, 2006, 790, 65-73
IF: 1.495

67. Kochel Andrzej
2,2'-Bipyrimidinium hexachlororhenate(IV) dihydrate.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2005, E61, m759-m760
IF: 0.581

68. Kochel Andrzej
4-Acetylpyridinium chloride.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2005, E61, o926-o927
IF: 0.581

69. Górski Marcin, Kochel Andrzej, Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
A comparative study of 1,5-cyclooctadiene complexes of W(0) and W(II). X-ray crystal structure of [W(CO)422-1,5-C8H12)] and [W(μ-Cl)(SnCl3)(CO)322-1,5-C8H12)].
Inorganic Chemistry Communications, 2005, 8, 202-204
IF: 1.826

70. Górski Marcin, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
A very labile monomeric 1,5-cyclooctadiene complex of W(II) and its transformation to dimeric [(μ-Cl)2W2(GeCl3)2(CO)6(NCMe)2].
Inorganic Chemistry Communications, 2005, 8, 500-502
IF: 1.826

71. Kochel Andrzej
Bis[4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridinium(+)] tetraoxorhenate(VII) triiodide.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2005, E61, m1368-m1369
IF: 0.581

72. Gądek Agnieszka, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Photochemical reactions of W(CO)6 with hydrosilanes: synthesis, spectroscopic characteristic, and crystal structure of W(CO)36-PhSiHPh2).
Journal of Organometallic Chemistry, 2005, 690, 685-690
IF: 2.025

73. Filarowski Aleksander, Kochel Andrzej, Cieślik Katarzyna, Koll Aleksander
Steric and aromatic impact on intramolecular hydrogen bonds in o-hydroxyaryl ketones and ketimines.
Journal of Physical Organic Chemistry, 2005, 18, 986-993
IF: 1.52
10.1002/poc.942

74. Kochel Andrzej
Bis(4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridinium) hexachlororhenium(IV) dihydrate.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2004, E60, m859-m860
IF: 0.491

75. Kochel Andrzej
Synthesis, structure and magnetic susceptibility of ammonium hexaiodorhenate(IV).
Materials Science-Poland, 2004, 22, 69-75
IF: 0.164

76. Górski Marcin, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Synthesis, structure, and unusual reactivity of the first norbornene carbonyl complexes of tungsten.
Organometallics, 2004, 23, 3037-3046
IF: 3.196

77. Filarowski Aleksander, Koll Aleksander, Kochel Andrzej, Kalenik Jerzy, Hansen Poul Erik
The intramolecular hydrogen bond in ortho-hydroxy acetophenones.
Journal of Molecular Structure, 2004, 700, 67-72
IF: 1.2

78. Kochel Andrzej, Malinka Wiesław, Redzicka A.
Crystal structure of 1,2,3,4-tetrahydro-2,6-diphenyl-3,5,7-trimethyl-6H-pyrrolo[3,4-d]pyridazine-1,4-dione, C21H19N3O2.
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2003, 218, 235-236
IF: 0.349

79. Kochel Andrzej
Crystal structure of pyridynium pentachloro(pyridine)rhenate(IV), (C5H6N)(C5H5N)ReCl5.
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 2003, 218, 207-208
IF: 0.349

80. Gądek Agnieszka, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Synthesis, spectroscopic characteristics, and crystal structure of μ-diphenylsilylene(decacarbonyl) ditungsten complex (μSiPh2)W2(CO)10.
Organometallics, 2003, 22, 4869-4872
IF: 3.375

81. Małecka Jolanta, Kochel Andrzej, Mroziński Jerzy
(Ph4P)2[ReCl5(tcm)] - a new precursor of molecular magnets.
Materials Science-Poland, 2002, 20, 91-96
IF: 0.099

82. Mroziński Jerzy, Kochel Andrzej, Lis Tadeusz
Crystal structure and magnetic properties of hexachlororhenates(IV) with aromatic amine cations.
Journal of Molecular Structure, 2002, 641, 109-117
IF: 1.122

83. Małecka Jolanta, Kochel Andrzej, Mroziński Jerzy
Synthesis, magnetic and spectroscopic study of (Ph4As)2[Re(NCS)6]·2H2O.
Polish Journal of Chemistry, 2002, 76, 1509-1512
IF: 0.528

84. Mroziński Jerzy, Kochel Andrzej, Lis Tadeusz
Synthesis, structure and magnetic properties of trans-tetrachloro-bis-(pyridine)-rhenium(IV).
Journal of Molecular Structure, 2002, 610, 53-58
IF: 1.122