Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-14a Zespół Struktury i Dynamiki Makroukładów

Kierownik: dr hab. Jarosław Panek, prof. UWr

Zespół Struktury i Dynamiki Makroukładów został powołany w październiku 2019 r. Obecnie kierują nim: dr hab. Jarosław Panek (Kierownik Zespołu) i dr hab. Aneta Jezierska (Zastępca Kierownika Zespołu). Główny obszar naszej działalności to zastosowanie metod chemii obliczeniowej do analizy strukturalnej i funkcjonalnej białek, kompleksów makromolekularnych, roztworów. Wśród stosowanych przez nas narzędzi badawczych znajdują się:

Strona Zespołu