Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

PS-7 Pracownia Chemii Jądrowej

Telefon +48 71 375 7351

Kierownik: dr hab. Andrzej Kochel