Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Zofia Janas
Stanowisko

profesor nadzwyczajny

Telefon
+48 71 375 7480
Pokój
113 (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 1974, Dr 1983, Dr hab. 2001
Konsultacje

Wtorek: 13.00-15.00 sala 113 (budynek wysoki)

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 94.41

Liczba publikacji: 28

1. Kober Ewa, Janas Zofia, Jezierska Julia
Oxidation of 1-methyl-1-phenylhydrazine with oxidovanadium(V)—salan complexes : insight into the pathway to the formation of hydrazine by vanadium nitrogenase.
Inorganic Chemistry, 2016, 55, 10888-10898
IF: 4.857
10.1021/acs.inorgchem.6b01283

2. Kober Ewa, Petrus Rafał, Kocięcka Paulina, Janas Zofia, Sobota Piotr
Lithium diaminebis(aryloxido) complexes : synthesis, structures and reactivity in L-lactide polymerization.
Polyhedron, 2015, 85, 814-823
IF: 2.108
10.1016/j.poly.2014.10.006

3. Kober Ewa, Janas Zofia, Nerkowski Tomasz A., Jerzykiewicz Lucjan B.
Magnesium, zinc and aluminium complexes supported by tripodal diaminebis(aryloxido) ligands : synthesis, solid state and solution structure.
Dalton Transactions, 2013, 42, 10847-10854
IF: 4.097
10.1039/c3dt50938a

4. Janas Zofia, Nerkowski Tomasz A., Kober Ewa, Jerzykiewicz Lucjan B., Lis Tadeusz
Lithium complexes supported by tripodal diaminebis(aryloxido) ligands: synthesis and structure.
Dalton Transactions, 2012, 41, 442-447
IF: 3.806

5. Kober Ewa, Nerkowski Tomasz A., Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B.
Vanadate complexes bearing an imidazolidine-bridged bis(aryloxido) ligand: synthesis and solid state and solution structure.
Dalton Transactions, 2012, 41, 5188-5192
IF: 3.806

6. Janas Zofia
Well-defined single-site thiobis(phenolate) group 4 metal catalysts for heterogeneous olefin polymerization.
Coordination Chemistry Reviews, 2010, 254, 2227-2233
IF: 10.018

7. Janas Zofia, Godbole Dorota, Nerkowski Tomasz A., Szczegot Krzysztof
Zirconium and hafnium complexes of the thio(bisphenolato) ligand: synthesis structural characterization and testing as 1-hexene polymerization catalysts.
Dalton Transactions, 2009, 8846-8853
IF: 4.081

8. Janas Zofia, Wiśniewska Dorota, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr, Drabent Krzysztof, Szczegot Krzysztof
Synthesis, structural studies and reactivity of vanadium complexes with tridentate (OSO) ligand.
Dalton Transactions, 2007, 2065-2069
IF: 3.212

9. Wiśniewska Dorota, Janas Zofia, Sobota Piotr, Jerzykiewicz Lucjan B.
Dimethyl group IV metal complexes of the OSO-type ligand bearing AlMe2 moieties.
Organometallics, 2006, 25, 6166-6169
IF: 3.632

10. Janas Zofia, Sobota Piotr
Aryloxo and thiolato vanadium complexes as chemical models of the active site of vanadium nitrogenase.
Coordination Chemistry Reviews, 2005, 249, 2144-2155
IF: 9.779

11. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr, Szczegot Krzysztof, Wiśniewska Dorota
Homo-and heterometallic aluminium and titanium complexes of tridentate (OSO) ligand: synthesis, structure, and catalytic activity.
Organometallics, 2005, 24, 3987-3994
IF: 3.473

12. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Przybylak Katarzyna, Sobota Piotr, Szczegot Krzysztof, Wiśniewska Dorota
Titanium complexes of chelating, dianionic O,S,O-bisphenolato ligands: syntheses, characterisation, and catalytic activity.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2005, 1063-1070
IF: 2.514

13. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Przybylak Katarzyna, Sobota Piotr, Szczegot Krzysztof
Titanium complexes stabilized by a sulfur-bridged chelating bis(aryloxo) ligand as active catalysts for olefin polymerization.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2004, 1639-1645
IF: 2.336

14. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Richards R. L., Sobota Piotr
Dithiolate-hydrazido(2-) molybdenum complexes: synthesis and structure.
Inorganica Chimica Acta, 2003, 350, 379-386
IF: 1.578

15. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Przybylak Szymon, Richards R. L., Sobota Piotr
Syntheses and structural characterization of vanadium and aluminum thiolates.
Organometallics, 2000, 19, 4252-4257
IF: 3.169

16. Davies S. C., Hughes D. L., Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Richards R. L., Sanders J. R., Silverston J. E., Sobota Piotr
Vanadium complexes of the N(CH2CH2S)33-and O(CH2CH2S)22- ligands with coligands relevant to nitrogen fixation processes.
Inorganic Chemistry, 2000, 39, 3485-3498
IF: 2.712

17. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Sobota Piotr, Utko Józef
Synthesis and crystal structures of the heptamagnesium cationic and mixed magnesium(II)/nickel(II) molecular 2-tetrahydrofurfuroxo aggregates. .
New Journal of Chemistry, 1999, 23, 185-188
IF: 2.206

18. Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Richards R. L., Sobota Piotr
Synthesis and molecular structure of vanadium(III) dithiolate complexes: a new class of alkene polymerization catalysts.
Chemical Communications, 1999, 1015-1016
IF: 3.477

19. Henderson R. A., Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Richards R. L., Sobota Piotr
Vanadium phenoxide complexes with oxide, nitride or hydrazide co-ligands: preparation and crystal structures of [V(OC6H3Pri2-2,6) 3NLi(C4H8O) 3], [{VO2(OC6H3Pri2-2,6) 2}2{μ-Li(C4H8O) 2}2] and [V(NNMe2)(OC6H3Pri2-2,6) 3].
Inorganica Chimica Acta, 1999, 285, 178-183
IF: 1.295

20. Henderson R. A., Hughes D. L., Janas Zofia, Richards R. L., Sobota Piotr, Szafert Sławomir
Preparation and crystal structures of the mononuclear vanadium phenoxide complexes [VCl(OC6H3Pr2i-2,6)2(C4H8O)2] and [VO(OC6H3Pr2i-2,6)3]: procatalysts for ethylene polymerisation.
Journal of Organometallic Chemistry, 1998, 554, 195-201
IF: 1.612

21. Janas Zofia, Sobota Piotr, Klimowicz M., Szafert Sławomir, Szczegot Krzysztof, Jerzykiewicz Lucjan B.
2-tetrahydrofurfuroxo-vanadium-(III) and (IV) complexes. Synthesis, structures and reactivities of [V2Mg232-thffo)2(μ,η2-thffo)4Cl4]*2CH2Cl2 and [V2(μ,η2-thffo)2Cl2 O2].
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1997, 3897-3901
IF: 2.251

22. Davies S. C., Hughes D. L., Janas Zofia, Jerzykiewicz Lucjan B., Richards R. L., Sanders J. R., Sobota Piotr
Vanadium complexes of the N(CH2CH2S)3-3- ligand with co-ligands relevant to nitrogen fixation processes.
Chemical Communications, 1997, 1261-1262
IF: 3.2

23. Janas Zofia, Lis Tadeusz, Sobota Piotr
Formation of mono- and multimanganese cationic species. Crystal structure of [Mn4(μ-Cl)6(THF)12][SnCl5(THF)]2.
Inorganic Chemistry, 1996, 35, 5737-5739
IF: 2.99

24. Sobota Piotr, Utko Józef, Janas Zofia, Szafert Sławomir
New intermediates for the synthesis of alkene polymerization catalysts: the complex [Mg43η2-OCH2CH(CH2)3O}2{μ,η2-OCH2CH(CH2)3O}4Cl2]; crystal structure and properties.
Chemical Communications, 1996, 1923-1924
IF: 3.107

25. Sobota Piotr, Utko Józef, Szafert Sławomir, Janas Zofia, Głowiak Tadeusz
Polynuclear aggregation of cobalt and manganese dichlorides.Synthesis, properties and structures of monomeric[CoCl2(tmen), ionic [Co33-Cl)2-(μ-Cl)3(tmen)3][BPh4], polymeric MnCl2· tmen and tetranuclear [Mn4-(μ-CL)6Cl2(tmen)4](tmen=Me2NCH2CH2NMe2).
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1996, 3469-3473
IF: 2.2

26. LeFloc’h C., Henderson R. A., Hitchcock P. B., Hughes D. L., Janas Zofia, Richards R. L., Sobota Piotr, Szafert Sławomir
Reactions of substituted hydrazines with vanadium(III) compounds: crystal structures of [NH2Me2]2[VCl3)2(μ-NNMe2)3], [V(OC6H3Pri2-2,6)3(NH2NMe2)2] and [V(OC6H3Pri2-2,6)3(NH2NMePh)2].
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1996, 2755-2762
IF: 2.2

27. Janas Zofia, Sobota Piotr, Kasprzak Maria, Głowiak Tadeusz
Synthesis and molecular structure of a tetranuclear vanadium(III)-magnesium(II) complex a procatalyst for the alkene polymerization process.
Chemical Communications, 1996, 2727-2728
IF: 3.107

28. Janas Zofia, Sobota Piotr, Lis Tadeusz
Interaction of tin chlorides with iron, chromium and vanadium chlorides in tetrahydrofuran. Crystal structures of [Fe2(μ-Cl)3(thf)6][SnCl5(thf)], [Sn2(μ-OH)2Cl6(thf)2]·2thf and trans[CrCl2(thf)4][SnCl5(thf)].
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1991, 2429-2434
IF: 1.587