Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Adam Augustyniak
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7009, 7018
Pokój
1058 (budynek biotechnologii), 2042 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2010, Dr 2013
Konsultacje
Po kontakcie e-mail, stacjonarnie oraz dowolną drogą zdalną.
Inne funkcje
Editorial Board(Early Career Board)- Inorganica Chimica Acta
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 77.372

Liczba publikacji: 16

1. Augustyniak Adam W., Trzeciak Anna M.
Hydrogen production and transfer hydrogenation of phenylacetylene with ammonia borane in water catalyzed by the [Pd(2-pymo)2]n framework
Inorganica Chimica Acta, 2022, 538, 120977/1-120977/6
IF: 3.118
10.1016/j.ica.2022.120977

2. Alsalahi Waleed, Augustyniak Adam W., Tylus Włodzimierz, Trzeciak Anna M.
New palladium – ZrO2 nano‐architectures from thermal transformation of UiO‐66‐NH2 for carbonylative Suzuki and hydrogenation reactions.
Chemistry-A European Journal, 2022, 28, e202103538/1-e202103538/8
IF: 5.02
10.1002/chem.202103538

3. Augustyniak Adam W., Gniewek Andrzej, Szukiewicz Rafał, Wiejak Marcin, Korabik Maria, Trzeciak Anna M.
NiOBDP and Ni/NiOBDP catalyzed transfer hydrogenation of acetophenone and 4-nitrophenol.
Polyhedron, 2022, 224, 116029/1-116029/7
IF: 2.975
10.1016/j.poly.2022.116029

4. Skarżyńska Anna, Kowalczyk Marta, Majchrzak Mariusz, Piętka Marta, Augustyniak Adam W., Siczek Miłosz, Włodarczyk Kinga, Simiczyjew Aleksandra, Nowak Dorota
The two faces of platinum hydrospirophosphorane complexes. Not only relevant catalysts but cytotoxic compounds as well.
Applied Organometallic Chemistry, 2022, 36, e6520/1-e6520/18
IF: 4.072
10.1002/aoc.6520

5. Augustyniak Adam W., Trzeciak Anna M.
Pd‐nanocomposites formed by calcination of [Pd(2‐pymo)2]n framework as catalysts of phenylacetylene semihydrogenation in water.
ChemCatChem, 2021, 13, 2145-2151
IF: 5.497
10.1002/cctc.202100198

6. Augustyniak Adam W., Trzeciak Anna M.
Phenylacetylene semihydrogenation over a palladium pyrazolate hydrogen-bonded network.
Inorganica Chimica Acta, 2021, 518, 120255/1-120255/7
IF: 3.118
10.1016/j.ica.2021.120255

7. Fandzloch Marzena, Augustyniak Adam W., Dobrzańska Liliana, Jędrzejewski Tomasz, Sitkowski Jerzy, Wypij Magdalena, Golińska Patrycja
First dinuclear rhodium(II) complexes with triazolopyrimidines and the prospect of their potential biological use.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2020, 210, 111072/1-111072/12
IF: 4.155
10.1016/j.jinorgbio.2020.111072

8. Tarnowicz-Ligus Stanisława, Augustyniak Adam, Trzeciak Anna M.
Incorporation of PdCl2P2 complexes in Ni-MOF for catalyzing Heck arylation of functionalized olefins.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2019, 39-40, 4282-4288
IF: 2.529
10.1002/ejic.201900618

9. Gil-San-Millan Rodrigo, López-Maya Elena, Platero-Prats Ana E., Torres-Pérez Virginia, Delgado Pedro, Augustyniak Adam W., Kim Min Kun, Lee Hae Wan, Ryu Sam Gon, Navarro Jorge A. R.
Magnesium exchanged zirconium metal–organic frameworks with improved detoxification P\properties of nerve agents
Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 11801-11805
IF: 14.612
10.1021/jacs.9b05571

10. Trzeciak Anna M., Augustyniak Adam W.
The role of palladium nanoparticles in catalytic C–C cross-coupling reactions.
Coordination Chemistry Reviews, 2019, 384, 1-20
IF: 15.367
10.1016/j.ccr.2019.01.008

11. Augustyniak Adam W., Sadakiyo Masaaki, Navarro Jorge A. R., Trzeciak Anna M.
Design of shape-palladium nanoparticles anchored on titanium(IV) metal-organic framework: highly active catalysts for reduction of p-nitrophenol in water.
ChemistrySelect, 2018, 3, 7934-7939
IF: 1.716
10.1002/slct.201801644

12. Augustyniak Adam W., Suchecki Tomasz T., Kumazawa Heidehiro
Reactivity of nano-size zinc powder in the aqueous solution of [FeIII(edta)(H2O]-.
Environmental Technology, 2017, 38, 103-107
IF: 1.666
10.1080/09593330.2016.1186745

13. Augustyniak Adam W., Zawartka Wojciech, Navarro Jorge A. R., Trzeciak Anna M.
Palladium nanoparticles supported on a nickel pyrazolate metal organic framework as a catalyst for Suzuki and carbonylative Suzuki couplings.
Dalton Transactions, 2016, 45, 13525-13531
IF: 4.029
10.1039/C6DT02242A

14. Augustyniak Adam W., Fandzloch Marzena, Domingo M., Łakomska Iwona, Navarro Jorge A. R.
A vanadium(IV) pyrazolate metal-organic polyhedron with permanent porosity and adsorption selectivity.
Chemical Communications, 2015, 51, 14724-14727
IF: 6.567
10.1039/C5CC05913E

15. Suchecki Tomasz T., Mathews Barbara, Augustyniak Adam W., Kumazawa Heidehiro
Applied kinetics aspects of ferric EDTA complex reduction with metal powder.
Industrial and Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 14234-14240
IF: 2.587
10.1021/ie502100h

16. Augustyniak Adam W., Suchecki Tomasz T.
Chelatowa metoda usuwania NOx z gazów odlotowych : stan obecny i perspektywy=A chelate method for NOx removal from flue gases : state-of-the-art and future.
Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 2476-2480
IF: 0.344
http://sigma-not.pl/publikacja-73289-chelatowa-metoda-usuwania-nox-z-gaz%C3%B3w-odlotowych.-stan-obecny-i-perspektywy-przemysl-chemiczny-2012-12.html