Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Iwona Kosendiak
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Telefon
+48 71 375 7308
Pokój
608 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2014
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 4.449

Liczba publikacji: 1

1. Krupa Justyna, Kosendiak Iwona, Wierzejewska Maria
New data on photochemistry of the interstellar molecule: HNCS. Identification of the S···HCN complex.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 22431-22437
IF: 4.449
10.1039/C5CP03663A