Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Iwona Kosendiak
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Telefon
+48 71 375 7308
Pokój
608 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2014
Konsultacje
pon. 10.00-11.00
czw.13.45-14.45
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 6.202

Liczba publikacji: 2

1. Ahokas Jussi, Kosendiak Iwona, Krupa Justyna, Lundell Jan, Wierzejewska Maria
FTIR matrix isolation and theoretical studies of glycolic acid dimers.
Journal of Molecular Structure, 2018, 1163, 294-299
IF: 1.753
10.1016/j.molstruc.2018.03.019

2. Krupa Justyna, Kosendiak Iwona, Wierzejewska Maria
New data on photochemistry of the interstellar molecule: HNCS. Identification of the S···HCN complex.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 22431-22437
IF: 4.449
10.1039/C5CP03663A