Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Danuta Kantorska
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Telefon
+48 71 375 7021
Pokój
2033 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2015
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 4.029

Liczba publikacji: 1

1. Jędrzkiewicz Dawid, Kantorska Danuta Maria, Wojtaszak Jakub, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
DFT calculations as a ligand toolbox for the synthesis of active initiators for ROP of cyclic esters.
Dalton Transactions, 2017, 46, 4929-4942
IF: 4.029
10.1039/c7dt00394c