Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Kamil Korzeniowski
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Telefon
+48 71 375 7308
Pokój
608 (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 2015
Konsultacje
Czwartek: 12.00-14.00 (semestr letni)
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 2.686

Liczba publikacji: 1

1. Sobczyk Marcin, Korzeniowski Kamil, Guzik Małgorzata, Amirkhanov Vladimir M., Trush Victor A., Gawryszewska Paula, Guyot Yannick, Boulon Georges, Stręk Wiesław, Legendziewicz Janina
Spectral characteristic and crystal-field calculations for new Er(III) phosphor of the type [Er(SP)4]- (where SP=C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2-).
Journal of Luminescence, 2016, 169, 777-781.
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.03.029