Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Kamil Korzeniowski
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Telefon
+48 71 375 7308
Pokój
608 (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 2015
Konsultacje
Czwartek: 13.00-15.00 (semestr letni 2017/2018)
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 12.631

Liczba publikacji: 5

1. Korzeniowski Kamil, Sobczyk Marcin
A study of optical properties of Sm3+ -doped M′ -type structure YTaO4 powders synthesized by the disodium tetraborate flux method.
Journal of Alloys and Compounds, 2018, 753, 717-724
IF: 3.133
10.1016/j.jallcom.2018.04.162

2. Korzeniowski Kamil, Sobczyk Marcin
Anomalous red luminescence of Sm3+ ions in Sm3+:LaKNaTaOsingle crystals.
Solid State Communications, 2018, 273, 30-33
IF: 1.554
10.1016/j.ssc.2018.02.003

3. Sobczyk Marcin, Marek Łukasz, Korzeniowski Kamil
From Sm3+:La2O3-ZnO-Na2O-TeOglasses to transparent glass ceramics containing ZnTeO3 and La2Te4O11 nanocrystals : influence of the heat treatment on crystal growth and fluorescence properties.
Materials Letters, 2018, 221, 175-178
IF: 2.572
10.1016/j.matlet.2018.03.112

4. Sobczyk Marcin, Korzeniowski Kamil, Guzik Małgorzata, Cybińska Joanna, Gerasymchuk Yuriy S., Trush Victor A., Legendziewicz Janina
Spectroscopic behaviour of Na[Sm(SP)4] (where SP = C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2-) and its polymeric material-new orange emitting phosphors.
Journal of Luminescence, 2018, 193, 90-97
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2017.08.064

5. Sobczyk Marcin, Korzeniowski Kamil, Guzik Małgorzata, Amirkhanov Vladimir M., Trush Victor A., Gawryszewska Paula, Guyot Yannick, Boulon Georges, Stręk Wiesław, Legendziewicz Janina
Spectral characteristic and crystal-field calculations for new Er(III) phosphor of the type [Er(SP)4]- (where SP=C6H5S(O)2NP(O)(OCH3)2-).
Journal of Luminescence, 2016, 169, 777-781
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2015.03.029