Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Robert Wróbel
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7227
Pokój
1060 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2014
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 6.496

Liczba publikacji: 3

1. Olczak Teresa, Śmiga Michał, Kwiecień Anna , Bielecki Marcin, Wróbel Robert, Olczak Mariusz, Ciunik Zbigniew
Antimicrobial activity of stable hemiaminals against Porphyromonas gingivalis.
Anaerobe, 2017, 44, 27-33.
IF: 2.278
10.1016/j.anaerobe.2017.01.005

2. Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Pieniążczak Damian, Wróbel Robert, Zatajska Aleksandra, Ciunik Zbigniew, Berski Sławomir
A study on the condensation reaction of aryl substituted 4-amine-1,2,4-triazole with benzaldehydes: structures and spectroscopic properties of schiff bases and stable hemiaminals.
Journal of Molecular Structure, 2016, 1114, 108-122.
IF: 1.753
10.1016/j.molstruc.2016.02.047

3. Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Pieniążczak Damian, Zatajska Aleksandra, Wróbel Robert, Drabent Krzysztof, Ciunik Zbigniew
A study on the condensation reaction of 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole with benzaldehydes: structure and spectroscopic properties of some new stable hemiaminals.
Molecules, 2015, 20, 17109-17131.
IF: 2.465
10.3390/molecules200917109