Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-17a Zespół Chemii i Struktury Heterocykli oraz ich Sieci Koordynacyjnych

Kierownik: prof. dr hab. Leszek Zbigniew Ciunik