Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-17a Zespół Chemii i Struktury Heterocykli oraz ich Sieci Koordynacyjnych

Kierownik: dr hab. inż. Piotr Smoleński