Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr inż.
Imię i nazwisko
Paweł Tomza
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7319
Pokój
301a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2008
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 14.028

Liczba publikacji: 5

1. Tomza Paweł, Wrzeszcz Władysław, Mazurek Sylwester, Szostak Roman, Czarnecki Mirosław A.
Microheterogeneity in binary mixtures of water with CH3OH and CD3OH: ATR-IR spectroscopic, chemometric and DFT studies.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 197, 88-94
IF: 2.536
10.1016/j.saa.2018.01.068

2. Wrzeszcz Władysław, Mazurek Sylwester, Szostak Roman, Tomza Paweł, Czarnecki Mirosław A.
Microheterogeneity in CH3OH/CD3OH mixture.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 188, 349-354
IF: 2.536
10.1016/j.saa.2017.07.030

3. Wrzeszcz Władysław, Tomza Paweł, Kwaśniewicz Michał, Mazurek Sylwester, Czarnecki Mirosław A.
Microheterogeneity in binary mixtures of aliphatic alcohols and alkanes : ATR-IR/NIR spectroscopic and chemometric studies.
RSC Advances, 2016, 6, 94294-94300
IF: 3.108
10.1039/C6RA18692K

4. Wrzeszcz Władysław, Tomza Paweł, Kwaśniewicz Michał, Mazurek Sylwester, Szostak Roman, Czarnecki Mirosław A.
Microheterogeneity in binary mixtures of methanol with aliphatic alcohols: ATR-IR/NIR spectroscopic, chemometrics and DFT studies.
RSC Advances, 2016, 6, 37195-37202
IF: 3.108
10.1039/C6RA04595B

5. Tomza Paweł, Czarnecki Mirosław A.
Microheterogeneity in binary mixtures of propyl alcohols with water: NIR spectroscopic, two-dimensional correlation and multivariate curve resolution study.
Journal of Molecular Liquids, 2015, 209, 115-120
IF: 2.74
10.1016/j.molliq.2015.05.033