Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Yen Pham
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7259
Pokój
610 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2002
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 2.238

Liczba publikacji: 1

1. Pham Yen, Trush Victor A., Amirkhanov Vladimir M., Gawryszewska Paula
Structural and spectroscopic study of the europium complex with N-(diphenylphosphoryl)pyrazine-2-carboxamide.
Optical Materials, 2017, 74, 197-200
IF: 2.238
10.1016/j.optmat.2017.04.031