Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Mateusz Janeta
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7021
Pokój
2033 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Konsultacje

środa: 15:00-17:00

Strona internetowa
Zainteresowania naukowe

Otrzymywanie oraz reaktywność oligomerycznych silseskwioksanów.

Otrzymywanie materiałów hybrydowych.

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 25.613

Liczba publikacji: 7

1. John Łukasz, Janeta Mateusz, Szafert Sławomir
Designing of macroporous magnetic bioscaffold based on functionalized methacrylate network covered by hydroxyapatites and doped with nano-MgFe2O4 for potential cancer hyperthermia therapy.
Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, 2017, 78, 901-911.
IF: 4.164
10.1016/j.msec.2017.04.133

2. John Łukasz, Malik Mariola A., Janeta Mateusz, Szafert Sławomir
First step towards a model system of the drug delivery network based on amide-POSS nanocarriers.
RSC Advances, 2017, 7, 8394-8401.
IF: 3.108
10.1039/c6ra26330e

3. Janeta Mateusz, Szafert Sławomir
Synthesis, characterization and thermal properties of T8 type amido-POSS with p-halophenyl end-group.
Journal of Organometallic Chemistry, 2017, 847, 173-183.
IF: 2.184
10.1016/j.jorganchem.2017.05.044

4. Janeta Mateusz, John Łukasz, Ejfler Jolanta, Lis Tadeusz, Szafert Sławomir
Multifunctional imine-POSS as uncommon 3D nanobuilding blocks for supramolecular hybrid materials : synthesis, structural characterization, and properties.
Dalton Transactions, 2016, 45, 12312-12321.
IF: 4.029
10.1039/C6DT02134D

5. John Łukasz, Janeta Mateusz, Rajczakowska M., Ejfler Jolanta, Łydżba D., Szafert Sławomir
Synthesis and microstructural properties of the scaffold based on a 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate-POSS hybrid towards potential tissue engineering applications.
RSC Advances, 2016, 6, 66037-66047.
IF: 3.108
10.1039/C6RA10364B

6. Janeta Mateusz, John Łukasz, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
Novel organic-inorganic hybrids based on T8 and T10 silsesquioxanes: synthesis, cage-rearrangement and properties.
RSC Advances, 2015, 5, 72340-72351.
IF: 3.289
10.1039/C5RA10136K

7. Janeta Mateusz, John Łukasz, Ejfler Jolanta, Szafert Sławomir
High-yield synthesis of amido-functionalized polyoctahedral oligomeric silsesquioxanes by using acyl chlorides.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 15966-15974.
IF: 5.731
10.1002/chem.201404153