Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-1a Zespół Chemii Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych

Kierownik: dr hab. Sławomir Szafert, prof. UWr.