Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-1a Zespół Chemii Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych

Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Szafert