Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Aleksandra Wołoszyn
Telefon
+48 71 375 7225
Pokój
711a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 15.505

Liczba publikacji: 5

1. Jaros Sabina W., Sokolnicki Jerzy, Wołoszyn Aleksandra, Haukka Matti, Kirillov Alexander M., Smoleński Piotr
A novel 2D coordination network built from hexacopper(I)-iodide clusters and cagelike aminophosphine blocks for reversible "turn-on" sensing of aniline.
Journal of Materials Chemistry C, 2018, 6, 1670-1678
IF: 5.256
10.1039/C7TC03863A

2. Zatajska Aleksandra, Siczek Miłosz, Skarżyńska Anna, Smoleński Piotr
New water-soluble palladium(II) iodide complexes derived from N-protonated or N-alkyl-1,3,5-triaza-7-phosphaadamantanes: synthesis, crystal structure and catalytic properties in aqua media.
Inorganica Chimica Acta, 2017, 455, 701-706
IF: 2.002
10.1016/j.ica.2016.03.041

3. Wołoszyn Aleksandra, Pettinari Claudio P., Pettinari Riccardo, Badillo Patzmay Gretta Veronica, Kwiecień Anna, Lupidi Giulio, Nabissi Massimo, Santoni Giorgio, Smoleński Piotr
Ru(II)–(PTA) and –mPTA complexes with N2–donor ligands bipyridyl and phenanthroline and their antiproliferative activities on human multiple myeloma cell lines.
Dalton Transactions, 2017, 46, 10073-10081
IF: 4.029
10.1039/c7dt02051a

4. Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Pieniążczak Damian, Wróbel Robert, Zatajska Aleksandra, Ciunik Zbigniew, Berski Sławomir
A study on the condensation reaction of aryl substituted 4-amine-1,2,4-triazole with benzaldehydes: structures and spectroscopic properties of schiff bases and stable hemiaminals.
Journal of Molecular Structure, 2016, 1114, 108-122
IF: 1.753
10.1016/j.molstruc.2016.02.047

5. Wajda-Hermanowicz Katarzyna, Pieniążczak Damian, Zatajska Aleksandra, Wróbel Robert, Drabent Krzysztof, Ciunik Zbigniew
A study on the condensation reaction of 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole with benzaldehydes: structure and spectroscopic properties of some new stable hemiaminals.
Molecules, 2015, 20, 17109-17131
IF: 2.465
10.3390/molecules200917109