Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Karolina Hurej
Stanowisko

asystent

Telefon
+48 71 375 7007
Pokój
1065, 1071 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2012, Dr 2017
Zainteresowania naukowe

Chemia koordynacyjna karbaporfirynoidów.

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 44.539

Liczba publikacji: 6

1. Hurej Karolina, Pawlicki Miłosz, Latos-Grażyński Lechosław
Rhodium-induced reversible C—C bond cleavage: transformations of rhodium(III) 22-alkyl-m-benziporphyrins.
Chemistry-A European Journal, 2018, 24, 115-126
IF: 5.317
10.1002/chem.201704411

2. Hurej Karolina, Pawlicki Miłosz, Latos-Grażyński Lechosław
Gold(III) triggered transformations of 22-methyl-m-benziporphyrin involving an effective contraction of benzene to cyclopentadiene.
Chemistry-A European Journal, 2017, 23, 2059-2066
IF: 5.317
10.1002/chem.201604458

3. Hurej Karolina, Stawski Wojciech, Latos-Grażyński Lechosław, Pawlicki Miłosz
meso-N-Pyrrole as a versatile substituent influencing the optical properties of porphyrin.
Chemistry-An Asian Journal, 2016, 11, 3329-3333
IF: 4.083
10.1002/asia.201601210

4. Hurej Karolina, Pawlicki Miłosz, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
A rhodium-mediated contraction of benzene to cyclopentadiene : transformations of rhodium(III) m-benziporphyrin.
Angewandte Chemie-International Edition, 2016, 55, 1427-1431
IF: 11.994
10.1002/anie.201508033

5. Pawlicki Miłosz, Hurej Karolina, Kwiecińska Katarzyna, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
A fused meso- aminoporphyrin: a switchable near-IR chromophore.
Chemical Communications, 2015, 51, 11362-11365
IF: 6.567
10.1039/C5CC01231G

6. Pawlicki Miłosz, Hurej Karolina, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
Synthesis and switching the aromatic character of oxatriphyrins(2.1.1).
Angewandte Chemie-International Edition, 2014, 53, 2992-2996
IF: 11.261
10.1002/anie.201310129