Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Łukasz Fojcik
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7267
Pokój
7a (budynek A)
User profile picture
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 1.897

Liczba publikacji: 1

1. Sarzyński Dariusz S., Fojcik Łukasz, Gola Agnieszka A., Berkowski Ryszard, Jodkowski Jerzy T., Latajka Zdzisław
Experimental and theoretical studies of the reactions of chlorine atoms with 1,2-dichloroethane and 1,2-dichloroethane-d4 in the gas phase. The kinetics of hydrogen atom abstraction from the–CH2Cl group in chloroethane and 1,2-dichloroethane.
Chemical Physics Letters, 2014, 597, 86-93
IF: 1.897
10.1016/j.cplett.2014.02.026