Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZD-9a Zakład Chemii Teoretycznej

Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Latajka