Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZD-9a Zakład Chemii Teoretycznej

Kierownik: dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr