Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-19 Zespół Teoretycznego Modelowania Procesów Chemicznych

Kierownik: dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr