Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-19 Zespół Teoretycznego Modelowania Procesów Chemicznych

Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Latajka