Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Anna Trzeciak
Stanowisko

profesor zwyczajny

Telefon
+48 71 375 7253
Pokój
508 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 1977, Dr 1981, Dr hab. 1991, Prof. 2000
Konsultacje

Wtorek 8:00 - 9:00

Środa 10:00 - 11:00

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 345.184

Liczba publikacji: 132

1. Alsalahi Waleed, Tylus Włodzimierz, Trzeciak Anna M.
Green synthesis of rhodium nanoparticles that are catalytically active in benzene hydrogenation and 1-hexene hydroformylation.
ChemCatChem, 2018, 10, 2051-2058
IF: 4.803
10.1002/cctc.201701644

2. Sikorski Wojciech, Zawartka Wojciech, Trzeciak Anna M.
PEPPSI-type complexes with small NHC ligands obtained according to the new method efficiently catalyzed Suzuki-Miyaura reaction.
Journal of Organometallic Chemistry, 2018, 867, 323-332
IF: 2.184
10.1016/j.jorganchem.2018.01.033

3. Alsalahi Waleed, Trzeciak Anna M.
Rh/DNA nanoparticles, synthesis, characterization and catalytic activity in "on water" asymmetric  hydroformylation reaction.
ChemistrySelect, 2018, 3, 1727-1736
10.1002/slct.201702877

4. Mieczyńska Ewa, Grzybek Ryszard, Trzeciak Anna M.
Rhodium pyrrolylphosphine complexes as highly active and selective catalysts for propene hydroformylation: the effect of water and aldehyde on the reaction regioselectivity.
ChemCatChem, 2018, 10, 305-310
IF: 4.803
10.1002/cctc.201700917

5. Wójcik Przemysław, Trzeciak Anna M.
The aminocarbonylation of 1,2-diiodoarenes with primary and secondary amines catalyzed by palladium complexes with imidazole ligands.
Applied Catalysis A-General, 2018, 560, 73-83
IF: 4.339
10.1016/j.apcata.2018.04.043

6. Wirwis Anna, Feder-Kubis Joanna, Trzeciak Anna M.
Two efficient pathways for the synthesis of aryl ketones catalyzed by phosphorus-free palladium catalysts.
Molecular Catalysis, 2018, 445, 61-72
10.1016/j.mcat.2017.10.021

7. Wójcik Przemysław, Sygellou Labrini, Gniewek Andrzej, Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna
Carbonylative Suzuki coupling reaction catalyzed by a hydrospirophosphorane palladium complex.
ChemCatChem, 2017, 9, 4397-4409
IF: 4.803
10.1002/cctc.201700946

8. Silarska Ewelina, Majchrzak M., Marciniec Bogdan, Trzeciak Anna M.
Efficient functionalization of olefins by arylsilanes catalyzed by palladium anionic complexes.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2017, 426, 458-464
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2016.07.023

9. Tarnowicz Stanisława, Alsalahi Waleed, Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M.
Heck arylation of allyl alcohol catalyzed by Pd(0) nanoparticles.
Tetrahedron, 2017, 73, 5605-5612
IF: 2.651
10.1016/j.tet.2017.03.034

10. Alsalahi Waleed, Grzybek Ryszard, Trzeciak Anna M.
N-pyrrolylphosphines as ligands for highly regioselective rhodium-catalyzed 1-butene hydroformylation : effect of water on the reaction selectivity.
Catalysis Science and Technology, 2017, 7, 3097-3103
IF: 5.773
10.1039/c7cy00200a

11. Zawartka Wojciech, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Palladium complexes with chiral imidazole ligands as potential catalysts for asymmetric C—C coupling reactions.
Inorganica Chimica Acta, 2017, 455, 595-599
IF: 2.002
10.1016/j.ica.2016.05.021

12. Wójcik Przemysław, Rosar V., Gniewek Andrzej, Milani B., Trzeciak Anna M.
In situ generated Pd(0) nanoparticles stabilized by bis(aryl)acenaphthenequinone diimines as catalysts for aminocarbonylation reactions in water.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 425, 322-331
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2016.10.025

13. Zawartka Wojciech, Pospiech Piotr, Cypryk Marek, Trzeciak Anna M.
Carbonylative Suzuki-Miyaura coupling catalyzed by palladium supported on aminopropyl polymethylsiloxane microspheres under atmospheric pressure of CO.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 417, 76-80
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2016.03.017

14. Alsalahi Waleed, Trzeciak Anna M.
Comparison of "on water" and solventless procedures in the rhodium-catalyzed hydroformylation of diolefins, alkynes, and unsaturated alcohols.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 423, 41-48
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2016.06.003

15. Wójcik Przemysław, Mart Mehmet, Ulukanli Sabri, Trzeciak Anna M.
Palladium nanoparticles generated in situ used as catalysts in carbonylative cross-coupling in aqueous medium.
RSC Advances, 2016, 6, 36491-36499
IF: 3.108
10.1039/C6RA02889F

16. Augustyniak Adam W., Zawartka Wojciech, Navarro J. A. R., Trzeciak Anna M.
Palladium nanoparticles supported on a nickel pyrazolate metal organic framework as a catalyst for Suzuki and carbonylative Suzuki couplings.
Dalton Transactions, 2016, 45, 13525-13531
IF: 4.029
10.1039/C6DT02242A

17. Osińska Marta, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Suzuki-Miyaura and Hiyama coupling catalyzed by PEPPSI-type complexes with non-bulky NHC ligand.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 418-419, 9-18
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2016.03.022

18. Wirwis Anna, Gil Wojciech, Pernak Juliusz, Trzeciak Anna M.
The effect of Al.2O3 and ionic liquids in palladium catalyzed arylation of cyclohexene. Interaction of Hg(0) with immobilized palladium.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 411, 188-195
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2015.10.029

19. Tarnowicz Stanisława, Trzeciak Anna M., Nowicki Janusz
Wpływ hydroksylowych cieczy jonowych na reakcję Hecka katalizowaną związkami palladu = Effect of hydroxy-functionalized ionic liquids on the palladium-catalyzed Heck reaction.
Przemysł Chemiczny, 2016, 95, 843-846
IF: 0.385
10.15199/62.2016.4.26

20. Mieczyńska Ewa, Lisowski Jerzy, Trzeciak Anna M.
A macrocyclic Pd(II)-Ni(II) complex in Heck and Suzuki reactions.
Inorganica Chimica Acta, 2015, 431, 145-149
IF: 1.918
10.1016/j.ica.2014.11.008

21. Alsalahi Waleed, Trzeciak Anna M.
Advantages of the solventless hydroformylation of olefins.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2015, 408, 147-151
IF: 3.958
10.1016/j.molcata.2015.07.021

22. Casiello Michael, Iannone Francesco, Cotugno Pietro, Monopoli Antonio, Cioffi Nicola, Ciminale Francesco, Trzeciak Anna M., Nacci Angelo
Copper(II)-catalysed oxidative carbonylation of aminols and amines in water: A direct access to oxazolidinones, ureas and carbamates.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2015, 407, 8-14
IF: 3.958
10.1016/j.molcata.2015.06.007

23. Trzeciak Anna M.
Ionic liquids in transition metal-catalyzed oligomerization/polymerization.
Topics in Organometallic Chemistry, 2015, 51, 307-322
IF: 4.543
10.1007/3418_2013_65

24. Silarska Ewelina, Trzeciak Anna M.
Oxygen-promoted coupling of arylboronic acids with olefins catalyzed by [CA]2[PdX4] complexes without a base.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2015, 408, 1-11
IF: 3.958
10.1016/j.molcata.2015.07.003

25. Zawartka Wojciech, Pospiech Piotr, Cypryk Marek, Trzeciak Anna M.
Palladium supported on aminopropyl-functionalized polymethylsiloxane microspheres: simple and effective catalyst for the Suzuki-Miyaura C–C coupling.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2015, 407, 230-235
IF: 3.958
10.1016/j.molcata.2015.07.002

26. Górna Marta, Szulmanowicz Michał S., Gniewek Andrzej, Tylus Włodzimierz, Trzeciak Anna M.
Recyclable Pd(0)-Pd(II) composites formed from Pd(II) dimers with NHC ligands under Suzuki-Miyaura conditions.
Journal of Organometallic Chemistry, 2015, 785, 92-99
IF: 2.336
10.1016/j.jorganchem.2015.03.009

27. Lipiec Wojciech, Sobczak Jarosław M., Trzeciak Anna M.
The influence of rotational motion of Fe and Fe/Cu nanowires on their activity when applied as co-catalysts in aerobic oxidation of acroleine catalyzed by N-hydroxyphtalimide.
Applied Catalysis A-General, 2015, 506, 8-13
IF: 4.012
10.1016/j.apcata.2015.08.024

28. Alsalahi Waleed, Trzeciak Anna M.
"On water" hydroformylation of 1-hexene using Rh/PAA (PAA=polyacrylic acid) as catalyst.
RSC Advances, 2014, 4, 30384-30391
IF: 3.84
10.1039/c4ra03568b

29. Morel Adam, Trzeciak Anna M., Pernak Juliusz
Palladium catalyzed Heck arylation of 2,3-dihydrofuran—effect of the palladium precursor.
Molecules, 2014, 19, 8402-8413
IF: 2.416
10.3390/molecules19068402

30. Borkowski Tomasz, Dobosz Justyna, Tylus Włodzimierz, Trzeciak Anna M.
Palladium supported on Al2O3-CeO2 modified with ionic liquids as a highly active catalyst of the Suzuki-Miyaura cross-coupling.
Journal of Catalysis, 2014, 319, 87-94
IF: 6.921
10.1016/j.jcat.2014.08.007

31. Mieczyńska Ewa, Borkowski Tomasz, Cypryk Marek, Pospiech P., Trzeciak Anna M.
Palladium supported on triazolyl-functionalized polysiloxane as recyclable catalyst for Suzuki-Miyaura cross-coupling.
Applied Catalysis A-General, 2014, 470, 24-30
IF: 3.942
10.1016/j.apcata.2013.10.032

32. Silarska Ewelina, Trzeciak Anna M., Pernak Juliusz, Skrzypczak A.
[IL]2[PdCl4] complexes (IL = imidazolium cation) as efficient catalysts for Suzuki-Miyaura cross-coupling of aryl bromides and aryl chlorides.
Applied Catalysis A-General, 2013, 466, 216-223
IF: 3.674
10.1016/j.apcata.2013.06.046

33. Trzeciak Anna M.
Ciecze jonowe w reakcjach katalizowanych związkami palladu = Ionic liquids in palladium-catalyzed reactions.
Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 1683-1687
IF: 0.367
http://www.sigma-not.pl/publikacja-79435-ionic-liquids-in-palladium-catalyzed-reactions.-ciecze-jonowe-w-reakcjach-katalizowanych-zwiazkami-palladu-przemysl-chemiczny-2013-9.html

34. Morel Adam, Silarska Ewelina, Trzeciak Anna M., Pernak Juliusz
Palladium-catalyzed asymmetric Heck arylation of 2,3-dihydrofuran - effect of prolinate salts.
Dalton Transactions, 2013, 42, 1215-1222
IF: 4.097
10.1039/c2dt31672b

35. Szulmanowicz Michał S., Gniewek Andrzej, Gil Wojciech, Trzeciak Anna M.
Palladium(II) complexes with small N-heterocyclic carbene ligands as highly active catalysts for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
ChemCatChem, 2013, 5, 1152-1160
IF: 5.044
10.1002/cctc.201200428

36. Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Rh(0) nanoparticles : synthesis, structure and catalytic application in Suzuki-Miyaura reaction and hydrogenation of benzene.
Topics in Catalysis, 2013, 56, 1239-1245
IF: 2.22
10.1007/s11244-013-0090-6

37. Błaszczyk Izabela, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Orthometallated palladium trimers in C–C coupling reactions.
Journal of Organometallic Chemistry, 2012, 710, 44-52
IF: 2

38. Canseco-Gonzalez D., Gniewek Andrzej, Szulmanowicz Michał S., Müller-Bunz H., Trzeciak Anna M., Albrecht M.
PEPPSI-type palladium complexes containing basic 1,2,3-triazolylidene ligands and their role in Suzuki-Miyaura catalysis.
Chemistry-A European Journal, 2012, 18, 6055-6062
IF: 5.831

39. Mieczyńska Ewa, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Spent automotive three-way catalysts towards C–C bond forming reactions.
Applied Catalysis A-General, 2012, 421-422, 148-153
IF: 3.41

40. Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna M., Gniewek Andrzej
trans-dichloridobis(3,5-dimethylpyridine-κN)(ethanolato-κO)oxidorhenium(V).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2011, E67, m1154-m1155, 1-9
IF: 0.347
10.1107/S1600536811029588

41. Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna M., Gniewek Andrzej
4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2λ5-dioxaphospholan-2-one.
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2011, E67, o2159-o2159, 1-6
IF: 0.347
10.1107/S160053681102959X

42. Skarżyńska Anna, Majchrzak M., Trzeciak Anna M., Marciniec Bogdan
An efficient synthesis of functional stilbenes in Hiyama coupling reaction catalysed by H-spirophosphorane palladium complex.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2011, 351, 128-135
IF: 2.947

43. Roszak Rafał, Trzeciak Anna M., Pernak Juliusz, Borucka N.
Effect of chiral ionic liquids on palladium-catalyzed Heck arylation of 2,3-dihydrofuran.
Applied Catalysis A-General, 2011, 409-410, 148-155
IF: 3.903

44. Błaszczyk Izabela, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Monomeric triphenylphosphite palladacycles with N-imidazole ligands as catalysts of Suzuki-Miyaura and Sonogashira reactions.
Journal of Organometallic Chemistry, 2011, 696, 3601-3607
IF: 2.384

45. Gil Wojciech, Trzeciak Anna M.
N-heterocyclic carbene-rhodium complexes as catalysts for hydroformylation and related reactions.
Coordination Chemistry Reviews, 2011, 255, 473-483
IF: 12.11

46. Skarżyńska Anna, Trzeciak Anna M., Siczek Miłosz
Palladium complexes with hydrophosphorane ligands (HP~O and HP~N), catalysts for Heck cross-coupling reactions.
Inorganica Chimica Acta, 2011, 365, 204-210
IF: 1.846

47. Borkowski Tomasz, Subik P., Trzeciak Anna M., Wołowiec Stanisław
Palladium(0) deposited on PAMAM dendrimers as a catalyst for C–C cross coupling reactions.
Molecules, 2011, 16, 427-441
IF: 2.386

48. Borkowski Tomasz, Zawartka Wojciech, Pospiech P., Mizerska U., Trzeciak Anna M., Cypryk Marek, Tylus Włodzimierz
Reusable functionalized polysiloxane-supported palladium catalyst for Suzuki-Miyaura cross-coupling.
Journal of Catalysis, 2011, 282, 270-277
IF: 6.002

49. Mieczyńska Ewa, Gniewek Andrzej, Pryjomska-Ray Iweta, Trzeciak Anna M., Grabowska H., Zawadzki Mirosław
The Heck arylation of mono- and disubstituted olefins catalyzed by palladium supported on alumina-based oxides.
Applied Catalysis A-General, 2011, 393, 195-205
IF: 3.903

50. Borkowski Tomasz, Trzeciak Anna M., Bukowski W., Bukowska Agnieszka, Tylus Włodzimierz, Kępiński L.
Palladium(0) nanoparticles formed in situ in the Suzuki-Miyaura reaction: the effect of a palladium(II) precursor.
Applied Catalysis A-General, 2010, 378, 83-89
IF: 3.384

51. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M.
Selective Heck arylation of cyclohexene with homogeneous and heterogeneous palladium catalysts.
Molecules, 2010, 15, 2166-2177
IF: 1.988

52. Trzeciak Anna M.
Sole tetraalkiloamoniowe w syntezie organicznej katalizowanej związkami palladu = Tetraalkylammonium salts in organic synthesis catalyzed by palladium compounds.
Przemysł Chemiczny, 2010, 89, 1545-1547
IF: 0.29

53. Szulmanowicz Michał S., Zawartka Wojciech, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M.
Structure, dynamics and catalytic activity of palladium(II) complexes with imidazole ligands.
Inorganica Chimica Acta, 2010, 363, 4346-4354
IF: 1.899

54. Błaszczyk Izabela, Trzeciak Anna M.
Suzuki-Miyaura and Hiyama reactions catalyzed by orthopalladated triarylphosphite complexes.
Tetrahedron, 2010, 66, 9502-9507
IF: 3.011

55. Błaszczyk Izabela, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Catalytic activity of Pd(II) complexes with triphenylphosphito ligands in the sonogashira reaction in ionic liquid media.
Catalysis Letters, 2009, 133, 262-266
IF: 2.021

56. Zawartka Wojciech, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Pernak Juliusz
PdII square planar complexes of the type [IL]2[PdX4] as catalyst precursors for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. The firstin situ ESI-MS evidence of [(IL)xPd3] clusters formation.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2009, 304, 8-15
IF: 3.135

57. Gil Wojciech, Boczoń Katarzyna, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Garcia-Verdugo E., Luis S. V., Sans V.
Supported N-heterocyclic carbene rhodium complexes as highly selective hydroformylation catalysts.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2009, 309, 131-136
IF: 3.135

58. Kopaczyńska Marta, Fuhrhop J. H., Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Choukroun R.
AFM and TEM image of phenylacetylene polymerization on Rh/PVP colloidal nanoparticles.
New Journal of Chemistry, 2008, 32, 1509-1512
IF: 2.942

59. Benito-Garagorri D., Kirchner K., Trzeciak Anna M., Mieczyńska Ewa, Ziółkowski Józef J.
Palladium complexes with aminophosphine and aminophosphite based PNP and PCP pincer-type ligands as catalysts of Heck reaction.
Polish Journal of Chemistry, 2008, 82, 1687-1694
IF: 0.518

60. Gniewek Andrzej, Ziółkowski Józef J., Trzeciak Anna M., Zawadzki Mirosław, Grabowska H., Wrzyszcz Józef
Palladium nanoparticles supported on alumina-based oxides as heterogeneous catalysts of the Suzuki-Miyaura reaction.
Journal of Catalysis, 2008, 254, 121-130
IF: 5.167

61. Trzeciak Anna M., Mieczyńska Ewa, Ziółkowski Józef J., Bukowski W., Bukowska Agnieszka, Noworól Jarosław, Okal Janina
Palladium(0) nanoparticles encapsulated in diamine-modified glycidyl methacrylate polymer (GMA-CHDA) applied as catalyst of Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
New Journal of Chemistry, 2008, 32, 1124-1130
IF: 2.942

62. Gil Wojciech, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Rhodium(I) N-heterocyclic carbene complexes as highly selective catalysts for 1-hexene hydroformylation.
Organometallics, 2008, 27, 4131-4138
IF: 3.815

63. Kazimierczuk R., Woźniewski T., Borowiak M., Zimnicka E., Zwoliński K., Rogulski Z., Trzeciak Anna M., Ostrowski S., Dobrowolski J. Cz., Skupiński W.
Formation of acetaldehyde via photocarbonylation of methane with CO.
Tetrahedron Letters, 2007, 48, 7046-7048
IF: 2.615

64. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Monomolecular, nanosized and heterogenized palladium catalysts for the Heck reaction.
Coordination Chemistry Reviews, 2007, 251, 1281-1293
IF: 8.568

65. Gniewek Andrzej, Pryjomska-Ray Iweta, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz
A chloro-bridged dinuclear phosphinitopalladium complex, di-μ-chloro-bis[(diphenoxyphosphinite-κP)(diphenoxyphosphinito-κP)palladium(II)].
Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications, 2006, C62, 491-494
IF: 0.896

66. Pryjomska-Ray Iweta, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Base-free efficient palladium catalyst of Heck reaction in molten tetrabutylammonium bromide.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2006, 257, 3-8
IF: 2.511

67. Zawartka Wojciech, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Drzewiński Ł., Lis Tadeusz
Bis(1-butyl-4-methylpyridinium) tetrachloropalladate(II).
Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 2006, E62, m1100-m1102
IF: 0.567

68. Csabai P., Joó F., Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Catalytic activity of a half-sandwich Ru(II)-N-heterocyclic carbene complex in the oligomerization of alkynes.
Journal of Organometallic Chemistry, 2006, 691, 3371-3376
IF: 2.332

69. Gil Wojciech, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Catalytic polymerization of phenylacetylene with dimeric [Rh(OMe)(cod)]2 complex in ionic liquids.
Applied Organometallic Chemistry, 2006, 20, 766-770
IF: 1.233

70. Pryjomska-Ray Iweta, Bartosz-Bechowski Hubert, Ciunik Zbigniew, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Chemistry of palladium phosphine (PPh2(OR) and phosphonite (P(OPh)2(OH) complexes: catalytic activity in methoxycarbonylation and Heck coupling reactions.
Dalton Transactions, 2006, 213-220
IF: 3.012

71. Pryjomska-Ray Iweta, Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Tylus Włodzimierz
Homogeneous/heterogeneous palladium based catalytic system for Heck reaction. The reversible transfer of palladium between solution and support.
Topics in Catalysis, 2006, 40, 173-184
IF: 2.321

72. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Homogeniczne i heterogeniczne katalizatory rodowe w reakcjach hydroformylacji związków nienasyconych.
Przemysł Chemiczny, 2006, 85, 2-6
IF: 0.429

73. Gniewek Andrzej, Ziółkowski Józef J., Trzeciak Anna M., Kępiński L.
Influence of palladium colloid synthesis procedures on catalytic activity in methoxycarbonylation reaction.
Journal of Catalysis, 2006, 239, 272-281
IF: 4.533

74. Zawartka Wojciech, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz, Ciunik Zbigniew, Pernak Juliusz
Methoxycarbonylation of iodobenzene in ionic liquids. A case of inhibiting effect of imidazolium halides.
Advanced Synthesis and Catalysis, 2006, 348, 1689-1698
IF: 4.762

75. Sans V., Trzeciak Anna M., Luis S., Ziółkowski Józef J.
PdCl2(P(OPh)3)2 catalyzed coupling and carbonylative coupling of phenylacetylenes with aryl iodides in organic solvents and in ionic liquids.
Catalysis Letters, 2006, 109, 37-41
IF: 1.772

76. Gil Wojciech, Lis Tadeusz, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Structure and catalytic activity of rhodium(I ) carbene cpmplexes in polymerization of phenylacetylene.
Inorganica Chimica Acta, 2006, 359, 2835-2841
IF: 1.674

77. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Kownacki I., Marciniec Bogdan
Hydroformylation and related reactions of vinylsilanes catalyzed by siloxide complexes of rhodium(I) and iridium(I).
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2005, 237, 246-253
IF: 2.348

78. Gniewek Andrzej, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Kępiński L., Wrzyszcz Józef, Tylus Włodzimierz
Pd-PVP colloid as catalyst for Heck and carbonylation reactions: TEM and XPS studies.
Journal of Catalysis, 2005, 229, 332-343
IF: 4.78

79. Trzeciak Anna M., Štěpnička P., Mieczyńska Ewa, Ziółkowski Józef J.
Rhodium(I) complexes with 1'-(diphenylphosphino)ferrocenecarboxylic acid as active and recyclable catalysts for 1-hexane hydroformylation.
Journal of Organometallic Chemistry, 2005, 690, 3260-3267
IF: 2.025

80. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Structural and mechanistic studies of Pd-catalyzed C–C bond formation: the case of carbonylation and Heck reaction.
Coordination Chemistry Reviews, 2005, 249, 2308-2322
IF: 9.779

81. Wrzyszcz Józef, Zawadzki Mirosław, Trzeciak Anna M., Tylus Włodzimierz, Ziółkowski Józef J.
Catalytic activity of rhodium complexes supported on Al.2O3-ZrO2 in isomerization and hydroformylation of 1-hexene.
Catalysis Letters, 2004, 93, 85-92
IF: 1.904

82. Wojtków Wojciech, Trzeciak Anna M., Choukroun R., Pellegatta J. L.
Pd colloid-catalyzed methoxycarbonylation of iodobenzene in ionic liquids.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2004, 224, 81-86
IF: 2.316

83. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Polymerization of phenylacetylene catalysed by RhTp(cod) and RhBp(cod) in ionic liquids: effect of alcohols and of tetraaammonium halides.
Applied Organometallic Chemistry, 2004, 18, 124-129
IF: 1.385

84. Standfest-Hauser C. M., Lummerstorfer T., Schmid R., Hoffmann H., Kirchner K., Puchberger M., Trzeciak Anna M., Mieczyńska Ewa, Tylus Włodzimierz, Ziółkowski Józef J.
Rhodium phosphine complexes immobilized on silica as active catalysts for 1-hexene hydroformylation and arene hydrogenation.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2004, 210, 179-187
IF: 2.316

85. Trzeciak Anna M., Borak Beata, Ciunik Zbigniew, Ziółkowski Józef J., Guedes da Silva M. Fátima. C., Pombeiro Armando J. L.
Structure, electrochemistry and hydroformylation catalytic activity of the bis(pyrazolylborato)rhodium(I) complexes [RhBp(CO)P] [P=P(NC4H4)3, PPh3, PCy3, P(C6H4OMe-4)3].
European Journal of Inorganic Chemistry, 2004, 1411-1419
IF: 2.336

86. Trzeciak Anna M., Wojtków Wojciech, Ziółkowski Józef J., Wrzyszcz Józef, Zawadzki Mirosław
The role of Pd colloids as catalysts in the phosphane-free methoxycarbonylation of iodobenzene.
New Journal of Chemistry, 2004, 28, 859-863
IF: 2.735

87. Trzeciak Anna M., Wojtków Wojciech, Ziółkowski Józef J.
Catalytic activity of palladium complexes, PdCl2(COD) and PdCL2(P(OPh)3)2, in methoxycarbonylation of iodobenzene.
Inorganic Chemistry Communications, 2003, 6, 823-826
IF: 1.513

88. Trzeciak Anna M., Olejnik Zofia, Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz
Cationic rhodium(I) complexes formed in the reactions of HRh(CO)L3 (L=PPh3, P(OPh)3) complexes with silver(I) salts.
Inorganica Chimica Acta, 2003, 350, 339-346
IF: 1.578

89. Ruman Tomasz, Ciunik Zbigniew, Trzeciak Anna M., Wołowiec Stanisław, Ziółkowski Józef J.
Complexes of heteroscorpionate trispyrazolylborate ligands. Part 10. Structures and fluxional behavior of rhodium(I) complexes with heteroscorpionate trispyrazolylborate ligands, Tp"Rh(LL) (LL = (CO)2 or COD).
Organometallics, 2003, 22, 1072-1080
IF: 3.375

90. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Rhodium complexes with HP(O)R2 (R=Ph,OPh) ligands- structure and catalytic reactions with phenylacetylene.
Polish Journal of Chemistry, 2003, 77, 749-756
IF: 0.515

91. Trzeciak Anna M., Lis Tadeusz, Wojtków Wojciech, Ziółkowski Józef J.
Crystal and molecular structure of tetra(triphenylphosphine oxide) sodium hexafluorophosphate.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry, 2002, 50, 27-35
IF: 0.159

92. Wrzyszcz Józef, Zawadzki Mirosław, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Rhodium complexes supported on zinc aluminate spinel as catalysts for hydroformylation and hydrogenation: preparation and activity.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2002, 189, 203-210
IF: 1.729

93. Trzeciak Anna M., Ciunik Zbigniew, Ziółkowski Józef J.
Synthesis of palladium benzyl complexes from the reaction of PdCl2[P(OPh)3]2 with benzyl bromide and triethylamine: important intermediates in catalytic carbonylation.
Organometallics, 2002, 21, 132-137
IF: 3.215

94. Trzeciak Anna M., Wojtków Wojciech, Ciunik Zbigniew, Ziółkowski Józef J.
Low-pressure carbonylation of benzyl bromide with palladium complexes modified with PNS (PNS=Ph2PCH2CH2C(O)NHC(CH3)2CH2SO3Li) or P(OPh)3. Structural identification of palladium-catalyst intermediate.
Catalysis Letters, 2001, 77, 245-249
IF: 1.852

95. Varshavsky Y. S., Galding M. R., Cherkasova T. G., Podkorytov I. S., Nikol’skii A. B., Trzeciak Anna M., Olejnik Zofia, Lis Tadeusz, Ziółkowski Józef J.
P-NMR and X-ray studies of new rhodium(I) β-ketoiminato complexes Rh(R1C(O)CHC(NH)R2)(CO)(PZ3) where PZ3=PPh3, PCy3, P(OPh)3 or P(NC4H4)3.
Journal of Organometallic Chemistry, 2001, 628, 195-210
IF: 1.803

96. Guedes da Silva M. Fátima. C., Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Pombeiro Armando J. L.
Redox potential, ligand and structural effects in rhodium(I) complexes.
Journal of Organometallic Chemistry, 2001, 620, 174-181
IF: 1.803

97. Trzeciak Anna M., Bartosz-Bechowski Hubert, Ciunik Zbigniew, Niesyty Katarzyna, Ziółkowski Józef J.
Structural studies of PdCl2L2 complexes with fluorinated phosphines, phosphines, and phosphinites as precursors of benzyl bromide carbonylation catalysts, and and X-ray crystal structure ofcis-PdCl2[PPh2(OEt)]2.
Canadian Journal of Chemistry, 2001, 79, 752-759
IF: 1.144

98. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Carbonylation of benzyl bromide to benzeneacetatic acid and its esters catalysed by water-soluble palladium complexes.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2000, 154, 93-101
IF: 1.659

99. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
New insight into role of ortho-metallation in rhodium triphenylphosphite complexes. Hydrogen mobility in hydrogenation and isomerization of unsaturated substrates.
Journal of Organometallic Chemistry, 2000, 597, 69-76
IF: 1.632

100. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Palladium chemistry related to benzyl bromide carbonylation: mechanistic studies.
Monatshefte fur Chemie, 2000, 131, 1281-1291
IF: 0.783

101. Simanko W., Mereiter K., Schmid R., Kirchner K., Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Rh(acac)(CO)PR3) and Rh(oxinate)(CO)(PR3) complexes - substitution chemistry and structural aspects.
Journal of Organometallic Chemistry, 2000, 602, 59-64
IF: 1.632

102. Trzeciak Anna M., Mieczyńska Ewa, Ziółkowski Józef J.
The new organometallic rhodium-iron homogeneous catalytic system for hydroformylation.
Topics in Catalysis, 2000, 12-lis, 461-468
IF: 3.242

103. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Marciniec Bogdan
Hydroformylation of vinylsilanes with Rh(acac) (CO) 2/tris (N-pyrrolyl)phosphine catalytic system.
Comptes Rendus de l'Academie des Scientes. Series II C. Chemistry, 1999, 2, 235-239
IF: 0.429

104. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Hydrogenation and hydroformylation of C4 unsaturated alcohols with an [Rh(acac)(CO) 2] / PNS catalyst in water solution (PNS = Ph2PCH2CH2CONHC(CH3) 2CH2SO3Li).
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 1999, 148, 59-68
IF: 1.744

105. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz, Choukroun R.
Novel rhodium(I) complexes with (2-hydroxyphenyl)diphenylphosphine ligand: catalytic properties and X-ray structures of Rh(OC6H4PPh2)(CO)(PPh3) and Rh(OC6H4PPh2){P(OPh) 3}2 0.5C6H6.
Journal of Organometallic Chemistry, 1999, 575, 87-97
IF: 1.453

106. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Perspectives of rhodium organometallic catalysis. Fundamental and applied aspects of hydroformylation.
Coordination Chemistry Reviews, 1999, 190-192, 883-900
IF: 2.363

107. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Grzybek Ryszard, Ziółkowski Józef J.
New rhodium systems for biphasic hydrogenation and hydroformylation of 1-hexene.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 1998, 132, 203-212
IF: 1.657

108. Trzeciak Anna M., Głowiak Tadeusz, Ziółkowski Józef J.
Rhodium complexes HRh[P(NC4H4)3]4 and HRh(CO)[P(NC4H4)3]3 as active catalysts of olefins and arenes hydrogenation X-ray structure of HRh(CO)[P(NC4H4)3]3.
Journal of Organometallic Chemistry, 1998, 552, 159-164
IF: 1.612

109. Moszner Monika , Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Rhodium complexes with dioximes as catalysts of hydroformylation and hydrogenation of 1-hexene.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 1998, 130, 241-248
IF: 1.657

110. Trzeciak Anna M., Głowiak Tadeusz, Grzybek Ryszard, Ziółkowski Józef J.
Novel rhodium complexes with N-pyrrolylphosphines: attractive precursors of hydroformylation catalysts.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1997, 1831-1837
IF: 2.251

111. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Choukroun R.
Hydroformylation of olefins catalysed with bimetallic systems: HRh{P(OPh)3}4+ cp2ZrH(CH2PPh2) and HRh(CO){P(OPh)3}3 + cp2ZrH(CH2PPh2).
Journal of Organometallic Chemistry, 1996, 525, 145-149
IF: 1.794

112. Trzeciak Anna M., Wolszczak E., Ziółkowski Józef J.
Hydroformylation of unsaturated alcohols catalyzed by Rh(acac)(CO)2 modified with different phosphorus ligands.
New Journal of Chemistry, 1996, 20, 365-370
IF: 1.813

113. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Choukroun R.
New bimetallic rhodium-zirconium catalysts for homogeneus olefin hydroformylation.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 1996, 110, 135-139
IF: 1.178

114. Fremy G., Castanet Y., Grzybek Ryszard, Monflier E., Mortreux A., Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
A new, highly selective, water-soluble rhodium catalyst for methyl acrylate hydroformylation.
Journal of Organometallic Chemistry, 1995, 505, 11-16
IF: 1.645

115. Trzeciak Anna M., Szterenberg Ludmiła, Wolszczak E., Ziółkowski Józef J.
Effect of ligand donor-acceptor properties on selectivity of catalytic olefin isomerization reaction.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 1995, 99, 23-28

116. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz
Impact of dioxygen and carboxylic acids on the transformation of rhodium(I) to rhodium(III) complexes.
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 1995, 105-109
IF: 1.955

117. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
1,5-hexadiene selective hydroformylation reaction catalyzed with Rh(acac){P(OPh)3}2/P(OPh)3 and Rh(acac)(CO)(PPh3)/PPh3 complexes.
Journal of Organometallic Chemistry, 1994, 464, 107-111
IF: 1.481

118. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Jaworska-Galas Z., Miśta W., Wrzyszcz Józef
Homogeneous and alumina supported rhodium complex catalyzed hydrogenation.
Journal of Molecular Catalysis, 1994, 88, 13-22
IF: 1.582

119. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Isomerization of allyl alcohols with rhodium(I) complexes.
Gazzetta Chimica Italiana, 1994, 124, 403-409
IF: 0.772

120. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz
Preparation and structure of di-(μ-salicylato-0,0') - bis(1,5cyclooctadiene)-dirhodium(I).
Polyhedron, 1994, 13, 655-658
IF: 1.081

121. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Rhodium complex catalyzed hydroformylation reactions of linear and cyclic mono- and diolefins.
Journal of Organometallic Chemistry, 1994, 479, 213-216
IF: 1.481

122. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Structure and catalytic activity of ortho-metallated Rh(I) complexes of formula [Rh{(C6H4OP(OPh)2}{P(OPh)3}(diphos)] (diphos = dppb, dppe, triphos).
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry, 1994, 42, 15-21
IF: 0.116

123. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Effect of carboxylic acids on the yield and selectivity of the hydroformylation of hex-1-ene catalyzed by [Rh(acac)(CO)(PPh3)].
Journal of Molecular Catalysis, 1993, 80, 189-200
IF: 1.498

124. Mieczyńska Ewa, Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Hydroformylation and isomerization of hex-1-ene catalyzed by [Rh(acac)(CO)(PPh3)]: effect of modifying ligands.
Journal of Molecular Catalysis, 1992, 73, 1-8
IF: 1.43

125. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Rhodium hydride (HRh(CO)PPh3)3 and rhodium carbonyl (Rh4(CO)8L4) complexes obtained by reaction of Rh(acac)(CO)(L) type complexes with methanol and formaldehyde.
Journal of Organometallic Chemistry, 1992, 429, 239-244
IF: 1.476

126. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Choukroun R.
Influence of the modification of the ligands on hex-1-ene hydroformylation catalyzed by [HRh{P(OPh)3}4] and [HRh(CO){P(OPh)3}3]. Catalytic activity of the system [HRh{P(OPh)3}4] + Cp2Zr(CH2PPh2)2.
Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 420, 353-358
IF: 1.539

127. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz
Substitution of CO by picolines and amines in RhCl(CO)(PR3)2. Synthesis and crystal structure of cis-RhCl(3-pic) {P(OPh)3}2.
Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 419, 391-398
IF: 1.539

128. Trzeciak Anna M.
Hex-1-ene hydroformylation catalyzed by Rh(acac){P(OPh)3}3 modified with amines, formation of reactive HRh(CO){P(OPh)3}3 and unreactive Rh4(CO)8{P(OPh)3}4 species.
Journal of Organometallic Chemistry, 1990, 390, 105-111
IF: 1.539

129. Keim W., Becker J., Trzeciak Anna M.
A new reaction of transition metal complexes with methyl formate.
Journal of Organometallic Chemistry, 1989, 372, 447-451
IF: 1.929

130. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J., Lis Tadeusz
Structure of (cyano-C)tris(triphenylphosphite)rhodium(I).
Polyhedron, 1989, 8, 2415-2418
IF: 1.207

131. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
Synthesis and properties of the orthometallated rhodium complex Rh{P(OPh)3}3{P(OC6H4)(OPh)2}.
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 1989, 577, 255-262
IF: 0.808

132. Trzeciak Anna M., Ziółkowski Józef J.
The synthesis, structure and reactivity of new tetra- and pentacoordinated rhodium(I) complexes.
Transition Metal Chemistry, 1989, 14, 135-138
IF: 0.401