Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-23 Zespół Nanochemii i Dynamiki Stanów Wzbudzonych

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Karbowiak

Pracownicy