Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

Biblioteka

Telefon +48 71 375 7365

Kierownik: mgr Janina Trzeciak

Informacje ogólne

TEMATYKA ZBIORÓWChemia ogólna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna, chemia kwantowa, chemia teoretyczna, chemia strukturalna, chemia metaloorganiczna, chemia polimerów, chemia medyczna, chemia bionieorganiczna, chemia bioorganiczna, biochemia, chemia toksykologiczna, chemia leków, chemia jądrowa, chemia radiacyjna, chemia środowiska, chemia rolna, chemia kryminalistyczna, informatyka chemiczna, chemometria, ochrona środowiska, spektroskopia, krystalografia, rentgenografia, termodynamika chemiczna, kataliza, kinetyka, elektrochemia, magnetochemia, rezonans magnetyczny, fotochemia, synteza organiczna, synteza nieorganiczna, chromatografia, dydaktyka chemiiKATALOGI I KARTOTEKIAlfabetyczny katalog kartkowy obejmuje całość księgozbioruRzeczowy katalog kartkowy działowy z indeksem haseł przedmiotowychKatalog alfabetyczny czasopismKatalog materiałów konferencyjnych w układzie geograficznymKartoteka akcesji czasopismBibliografia prac naukowych pracowników Wydziału Chemii od 1951 rokuKomputerowy katalog zbiorów obejmujący 95 % książek zgromadzonych w biblioteceDOSTĘP DO WERSJI ONLINE CZASOPISM PRZEZ KONSORCJA:● Elsevier● Springer● Wiley-Blackwell● RSC● ACS● EBSCO● Nature● ScienceSTANOWISKA KOMPUTEROWE DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW13 stanowisk komputerowych dla studentów (w tym 1 z oprogramowaniem dla osób niedowidzących)3  stanowiska komputerowe dla doktorantów i pracowników naukowych2 skanery1 drukarka kolorowa dla pracowników i doktorantów WydziałuUSŁUGI REPROGRAFICZNEKserograf w bibliotece tylko dla pracowników i doktorantów WydziałuPracownia kserograficzna WydziałuINNEOd 2004 roku Biblioteka prowadzi komputerową wypożyczalnię książek dla studentów, doktorantów i pracowników Wydziału.Biblioteka ma uprawnienia do prowadzenia wypożyczalni międzybibliotecznej na terenie Polski.Biblioteka gromadzi odbitki prac naukowych Pracowników Wydziału i posiada ich archiwum od 1950 roku do chwili obecnej.Księgozbiór czytelni biblioteki wydziałowej powiększył się o 82 woluminy zagranicznych książek niezbędnych przy realizacji studiów II stopnia CHEMIA i TOKSYKOLOGIA SĄDOWA i CHEMIA MEDYCZNA z projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. : Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022 finansowanego z programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.Z  projektu został wykupiony również dostęp pełnotekstowy do elektronicznej wersji czasopism z kolekcji ACS (Amerinan Chemical Society) za lata 2021 i 2022.