Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

PS-9 Pracownia Rentgenografii Strukturalnej

Telefon +48 71 375 7388

Kierownik: dr hab. Katarzyna Ślepokura

Ważne informacje, instrukcje do ćwiczeń i harmonogramy zajęć znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie Zakładu Krystalografii.