Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

PS-9 Pracownia Rentgenografii Strukturalnej

Telefon +48 71 375 7388

Kierownik: dr hab. Katarzyna Ślepokura

Pracownicy