Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Pyra
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7240
Pokój
10a (budynek B)
Kariera naukowa
Mgr 2002, Dr 2007
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 95.39

Liczba publikacji: 30

1. Bryndal Iwona, Stolarczyk Marcin, Mikołajczyk Aleksandra, Krupińska Magdalena, Pyra Anna, Mączyński Marcin, Matera-Witkiewicz Agnieszka
Pyrimidine Schiff Bases: Synthesis, Structural Characterization and Recent Studies on Biological Activities
International Journal of Molecular Sciences, 2024, 25, 2076/1-2076/27
IF: 5.6
10.3390/ijms25042076

2. Skarżyńska Anna, Pyra Anna, Kowalczyk Marta
Water as a key ingredient in the synthesis of platinum H‐phosphonate complexes and catalytic cascade reactions involving the hydration of alkynes and hydrogen/deuterium exchange reaction
Applied Organometallic Chemistry, 2024, 38, e7336/1-e7336/18
IF: 3.9
10.1002/aoc.7336

3. Tajik Maryam, Shiri Morteza, Hussain Faiq H. S., Nosood Yazdanbakhsh Lotfi, Baeiszadeh Behnaz, Amini Zahra, Bikas Rahman, Pyra Anna
Highly regioselective and diastereoselective synthesis of novel pyrazinoindolones via a base-mediated Ugi-N-alkylation sequence
RSC Advances, 2023, 13, 16963-16969
IF: 3.9
10.1039/d3ra02065g

4. Wójcicka Anna, Becan Lilianna, Rembiałkowska Nina, Pyra Anna, Bryndal Iwona
Structure and cytotoxic properties of 1-hydroxy-5-methyl-7-phenylpyrido[3,4-d]pyridazin-4(3H)-one and its mono- and disubstituted ethyl acetates
Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry, 2022, 78, 559-569
IF: 0.8
10.1107/s2053229622009202

5. Becan Lilianna, Pyra Anna, Rembiałkowska Nina, Bryndal Iwona
Synthesis, structural characterization and anticancer activity of new 5-Trifluoromethyl-2-thioxo-thiazolo[4,5-d]pyrimidine derivatives
Pharmaceuticals, 2022, 15, 92/1-92/21
IF: 4.6
10.3390/ph15010092

6. Filik Karolina, Szermer-Olearnik Bożena, Niedziółka-Jönson Joanna, Roźniecka Ewa, Ciekot Jarosław, Pyra Anna, Matyjaszczyk Irwin, Skurnik Mikael, Brzozowska Ewa
φYeO3-12 phage tail fiber Gp17 as a promising high specific tool for recognition of Yersinia enterocolitica pathogenic serotype O:3
AMB Express, 2022, 12, 1/1-1/10
IF: 3.7
10.1186/s13568-021-01341-2

7. Stolarczyk Marcin, Matera-Witkiewicz Agnieszka, Wolska Aleksandra, Krupińska Magdalena, Mikołajczyk Aleksandra, Pyra Anna, Bryndal Iwona
Synthesis, crystal structure, and biological evaluation of novel 5-hydroxymethylpyrimidines.
Materials, 2021, 14, 6916/1-6916/21
IF: 3.748
10.3390/ma14226916

8. Pyra Anna, Urbańska Natalia, Filik Karolina, Tyrlik Katherine, Brzozowska Ewa
Biochemical features of the novel Tail Tubular Protein A of Yersinia phage phiYeO3-12.
Scientific Reports, 2020, 10, 4196/1-4196/11
IF: 4.379
10.1038/s41598-020-61145-5

9. Pyra Anna, Filik Karolina, Szermer-Olearnik Bożena, Czarny Anna, Brzozowska Ewa
New insights on the feature and function of tail tubular protein B and tail fiber protein of the lytic bacteriophage φYeO3-12 specific for Yersiniaenterocolitica serotype O:3.
Molecules, 2020, 25, 4392/1-4393/22
IF: 4.411
10.3390/molecules25194392

10. Sochacka-Ćwikła Aleksandra, Regiec Andrzej, Zimecki Michał, Artym Jolanta, Zaczyńska Ewa, Kocięba Maja, Kochanowska Iwona, Bryndal Iwona, Pyra Anna, Mączyński Marcin
Synthesis and biological activity of new 7-amino-oxazolo[5,4-d]pyrimidine derivatives.
Molecules, 2020, 25, 3558/1-3558/29
IF: 4.411
10.3390/molecules25153558

11. Brzozowska Ewa, Pyra Anna, Pawlik Krzysztof, Janik Monika, Górska Sabina, Urbańska Natalia, Drulis-Kawa Zuzanna, Gamian Andrzej
Hydrolytic activity determination of Tail Tubular Protein A of Klebsiella pneumoniae bacteriophages towards saccharide substrates.
Scientific Reports, 2017, 7, 18048/1-18048/9
IF: 4.125
10.1038/s41598-017-18096-1

12. Pyra Anna, Brzozowska Ewa, Pawlik Krzysztof, Gamian Andrzej, Dauter Miroslawa, Dauter Zbigniew
Tail tubular protein A : a dual-function tail protein of Klebsiella pneumoniae bacteriophage KP32.
Scientific Reports, 2017, 7, 2223/1-2223/9
IF: 4.125
10.1038/s41598-017-02451-3

13. Starosta Radosław, Brzuszkiewicz Anna, Bykowska Aleksandra, Komarnicka Urszula K., Bażanów Barbara, Florek Magdalena, Gadzała Łukasz, Jackulak Natalia, Król Jarosław, Marycz Krzysztof
A novel copper(I) complex, [CuI(2,2'-biquinoline)P(CH2N(CH2CH2)2O)3]-synthesis, characterisation and comparative studies on biological activity.
Polyhedron, 2013, 50, 481-489
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2012.11.033

14. Liebschner Dorothee, Dauter Miroslawa, Brzuszkiewicz Anna, Dauter Zbigniew
On the reproducibility of protein crystal structures : five atomic resolution structures of trypsin.
Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography, 2013, D69, 1447-1462
IF: 7.232
10.1107/S0907444913009050

15. Żurowska Bogumiła, Brzuszkiewicz Anna, Jański Jerzy, Boduszek Bogdan
Solid-state transition metal chemistry with imidazol-2-yl-methyl [N-(n-butyl)amino]-diphenylphosphine oxide (2-izmape). Crystal structure of the [Cu(2-izmape)2](ClO4)2 complex.
Inorganica Chimica Acta, 2013, 406, 315-319
IF: 2.041
10.1016/j.ica.2013.06.035

16. Bykowska Aleksandra, Starosta Radosław, Brzuszkiewicz Anna, Bażanów Barbara, Florek Magdalena, Jackulak Natalia, Król Jarosław, Grzesiak Jakub, Kaliński Krzysztof, Jeżowska-Bojczuk Małgorzata
Synthesis, properties and biological activity of a novel phosphines ligand derived from ciprofloxacin.
Polyhedron, 2013, 60, 23-29
IF: 2.047
10.1016/j.poly.2013.04.059

17. Żurowska Bogumiła, Brzuszkiewicz Anna, Boduszek Bogdan
Synthesis, spectroscopy and magnetic properties of transition-metal complexes with imidazol-2-yl-methyl[N-(n-butyl)amino]-diphenylphosphine oxide (2-izmape) - structure of [Cu(2-izmape)2](BF4)2 complex.
Inorganica Chimica Acta, 2013, 394, 159-163
IF: 2.041
10.1016/j.ica.2012.07.036

18. Brzuszkiewicz Anna, Makowski Maciej, Lisowski Marek, Lis Elżbieta, Otręba Marta, Lis Tadeusz
Two phosphonodehydrotripeptides: Boc0–Gly1–Δ(Z)Phe2–α-Abu3PO3Me2 and Boc0–Gly1–Δ(Z)Phe2–α-Nva3PO3Et2.
Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry, 2013, C69, 277-281
IF: 0.535
10.1107/S0108270113002539

19. Żurowska Bogumiła, Brzuszkiewicz Anna, Boduszek Bogdan
Solid-state transition metal chemistry with quinolin-4-yl-methyl-[N-(η-butyl)amino]-diphenylphosphine oxide (4-qmape): crystal structure of the 4-qmape ligand.
Journal of Molecular Structure, 2012, 1028, 222-226
IF: 1.404
10.1016/j.molstruc.2012.06.038

20. Babashkina Maria G., Safin Damir A., Railliet Antoine P., Bolte Michael, Brzuszkiewicz Anna, Kozłowski Henryk, Garcia Yann
Spin-canted ferromagnetic behaviour and unusual thermal decomposition of [Co{MeO(O)CC6H4NHC(S)NP(S)(OiPr)2}2].
New Journal of Chemistry, 2012, 36, 2642-2646
IF: 2.966
10.1039/c2nj40868f

21. Babashkina Maria G., Safin Damir A., Robeyns K., Brzuszkiewicz Anna, Kozłowski Henryk, Garcia Yann
Thiophosphorylated bis-thioureas for competitive bulk liquid membrane transport of some metal ions.
CrystEngComm, 2012, 14, 1324-1329
IF: 3.879
10.1039/clce06244a

22. Brzezinski Krzysztof, Brzuszkiewicz Anna, Dauter Miroslawa, Kubicki Maciej, Jaskolski M., Dauter Zbigniew
High regularity of Z-DNA revealed by ultra high-resolution crystal structure at 0.55 Å.
Nucleic Acids Research, 2011, 39, 6238-6248
IF: 8.026
10.1093/nar/gkr202

23. Puszko Aniela, Brzuszkiewicz Anna, Jezierska Julia, Adach Anna, Wietrzyk Joanna, Filip B., Pełczyńska Marzena, Cieślak-Golonka Maria
Systematic coordination chemistry and cytotoxicity of copper(II) complexes with methyl substituted 4-nitropyridine N-oxides.
Journal of Inorganic Biochemistry, 2011, 105, 1109-1114
IF: 3.354
10.1016/j.jinorgbio.2011.05.001

24. Żurowska Bogumiła, Kalinowska-Lis Urszula, Brzuszkiewicz Anna, Ochocki Justyn
Spectroscopic and magnetic properties of diethyl (pyridin-4-ylmethyl)phosphate (4-pmOpe) ligand with perchlorate transition metal salts. Crystal structure of [Cu(4-pmOpe)2(ClO4)2].
Inorganica Chimica Acta, 2009, 362, 1435-1440
IF: 2.322
10.1016/j.ica.2008.07.001

25. Brzuszkiewicz Anna, Nowak Elżbieta, Dauter Zbigniew, Dauter Miroslawa, Cieśliński Hubert, Długołęcka Anna, Kur Józef
Structure of EstA esterase from psychrotrophic Pseudoalteromonas sp. 643A covalently inhibited by monoethylphosphonate.
Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications, 2009, F65, 862-865
IF: 0.551
10.1107/S1744309109030826

26. Nowak Elżbieta, Brzuszkiewicz Anna, Dauter Miroslawa, Dauter Zbigniew, Rosenbaum G.
To scavenge or not to scavenge: that is the quesition.
Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography, 2009, D63, 1004-1006
IF: 2.257
10.1107/S0907444909026821

27. Żurowska Bogumiła, Brzuszkiewicz Anna
Co(II)-promoted transformation of diethyl(quinolin-2-ylmethyl)phosphonate to quinoline-2-carboxylate (2-qca):synthetic, structural and magnetic studies of [Co(2-qca)2(EtOH)2].
Polyhedron, 2008, 27, 1623-1630
IF: 1.801
10.1016/j.poly.2008.01.028

28. Żurowska Bogumiła, Brzuszkiewicz Anna, Ochocki Justyn
Ferromagnetic exchange coupling in phosphonato-bridged dinuclear copper (II) compound with monoethyl (pyridyn-2-ylmethyl)phosphonate ligand (2-mpmpe): Cu2(2-mpmpe)2(H2O)2(NO3)2.
Polyhedron, 2008, 27, 1721-1728
IF: 1.801
10.1016/j.poly.2008.02.003

29. Makowski Maciej, Brzuszkiewicz Anna, Lisowski Marek, Lis Tadeusz
N[tert-butoxycarbonylglycyl-(Z)-α,β-dehydrophenylalanylglycyl-(E) -α,β-dehydrophenylalanylphenylalanyl]-4-nitroaniline ethanol solvate.
Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry, 2005, C61, 424-426
IF: 0.777
10.1107/S0108270105015258

30. Jarosz Sławomir, Listkowski Arkadiusz, Lewandowski Bartosz, Ciunik Zbigniew, Brzuszkiewicz Anna
Macrocyclic receptors containing sucrose skeleton.
Tetrahedron, 2005, 61, 8485-8492
IF: 2.61
10.1016/j.tet.2005.06.046