Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZD-11 Zakład Krystalografii
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:


Nieorganiczna baza danych (ICSD). Podstawowa instrukcja obsługi.

Wyznaczanie grupy dyfrakcyjnej kryształu z wykorzystaniem kamery CCD.

Budowa dyfraktometru proszkowego i bazy proszkowe. Identyfikacja substancji na postawie dyfraktogramów proszkowych