Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZD-11 Zakład Krystalografii

Telefon +48 71 375 7338

Kierownik: dr hab. Katarzyna Ślepokura

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:Nieorganiczna baza danych (ICSD). Podstawowa instrukcja obsługi.Wyznaczanie grupy dyfrakcyjnej i przestrzennej kryształu z wykorzystaniem kamery CCD.Budowa dyfraktometru proszkowego i bazy proszkowe. Identyfikacja substancji na postawie dyfraktogramów proszkowych