Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZD-11 Zakład Krystalografii

Telefon +48 71 375 7338

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:Nieorganiczna baza danych (ICSD). Podstawowa instrukcja obsługi.Wyznaczanie grupy dyfrakcyjnej kryształu z wykorzystaniem kamery CCD. Budowa dyfraktometru proszkowego i bazy proszkowe. Identyfikacja substancji na postawie dyfraktogramów proszkowych